Hopp til innhold

Hva sier Bibelen om det å ta seg av gamle foreldre?

Bibelens svar

Voksne barn har det viktige ansvaret å sørge for at deres gamle foreldre får den omsorgen de trenger. Bibelen sier at voksne barn skal «vise gudhengivenhet i sin egen familie og gi tilbake det de skylder sine foreldre ... For dette er noe Gud gleder seg over». (1. Timoteus 5:4) Når voksne barn tar dette ansvaret alvorlig, er de også lydige mot Bibelens befaling om at man skal ære foreldrene sine. – Efeserne 6:2, 3.

Bibelen gir ikke konkrete instrukser om hvordan man skal ta seg av gamle foreldre. Men den forteller om noen menn og kvinner som var gode eksempler på dette området. Den inneholder også nyttige råd som kan være til hjelp for omsorgspersoner.

 Hvordan viste noen familiemedlemmer i bibelsk tid omsorg for sine gamle foreldre?

De gjorde det på forskjellige måter, avhengig av omstendighetene.

 • Josef bodde langt unna sin gamle far, Jakob. Men da det ble mulig for Josef å hjelpe faren, ordnet han det slik at Jakob flyttet nærmere ham. Josef sørget så for at faren hadde et sted å bo, hadde mat og var trygg. – 1. Mosebok 45:9–11; 47:11, 12.

 • Rut flyttet med svigermoren sin til det landet svigermoren kom fra, og hun arbeidet hardt for å sørge for henne. – Rut 1:16; 2:2, 17, 18, 23.

 • Jesus utnevnte en omsorgsperson for moren, Maria, kort tid før han døde, for hun var tydeligvis enke på det tidspunktet. – Johannes 19:26, 27. *

 Hvilke nyttige råd fra Bibelen kan være til hjelp for omsorgspersoner?

Det kan være en svært krevende oppgave, både fysisk og følelsesmessig, å ta seg av gamle foreldre. Bibelen inneholder prinsipper som kan være til hjelp hvis man er i den situasjonen.

 • Vis foreldrene dine ære.

  Hva Bibelen sier: «Du skal ære din far og din mor.» – 2. Mosebok 20:12.

  Hvordan kan man følge dette prinsippet? Vis foreldrene dine ære ved å la dem være så selvstendige som mulig med de begrensningene de har. La dem i størst mulig grad få bestemme selv hva slags omsorg de skal få. Vis dem ære ved at du samtidig gjør det du kan for å hjelpe dem.

 • Vær forståelsesfull og overbærende.

  Hva Bibelen sier: «Et menneskes innsikt bremser hans sinne, og det er vakkert at han overser et feiltrinn.» – Ordspråkene 19:11.

  Hvordan kan man følge dette prinsippet? Hvis en gammel forelder sier noe uvennlig eller virker utakknemlig for hjelpen din, kan du spørre deg selv: Hvordan ville jeg ha følt det hvis det var jeg som hadde slike begrensninger og var i en så frustrerende situasjon? Når du prøver å vise forståelse og ikke ta deg nær av noe som blir sagt eller gjort, kan du unngå å gjøre en vanskelig situasjon enda verre.

 • Rådfør deg med andre.

  Hva Bibelen sier: «Planer mislykkes når man ikke rådfører seg med hverandre, men når det er mange rådgivere, blir det gode resultater.» – Ordspråkene 15:22.

  Hvordan kan man følge dette prinsippet? Undersøk hva som kan gjøres når man har slike helseproblemer som foreldrene dine har. Finn ut hvilken hjelp man kan få fra det offentlige. Snakk med andre som har tatt seg av gamle foreldre. Hvis man har søsken, kan det være bra å ha et familieråd for å drøfte hvilke behov foreldrene har, hvordan man kan hjelpe dem, og hvordan oppgavene skal fordeles.

  Det kan være bra å ha et familieråd for å drøfte hvordan man skal ta seg av gamle foreldre

 • Innse dine begrensninger.

  Hva Bibelen sier: «De beskjedne har visdom.» – Ordspråkene 11:2.

  Hvordan kan man følge dette prinsippet? Ha et beskjedent syn på din egen kapasitet. Det er jo ingen som har ubegrenset med tid og krefter. Disse begrensningene vil påvirke hvor mye det er realistisk at du kan gjøre for foreldrene dine. Hvis du føler at omsorgsarbeidet for dine gamle foreldre blir for mye for deg, så vurder å be om hjelp fra andre i familien eller fra det offentlige.

 • Pass på deg selv.

  Hva Bibelen sier: «Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, men han gir den næring og tar vare på den.» – Efeserne 5:29.

  Hvordan kan man følge dette prinsippet? Selv om du er forpliktet til å ta deg av foreldrene dine, er du også nødt til å tenke på dine egne behov og vise omsorg for din egen familie, hvis du er gift. Du trenger å spise ordentlig. Du må få nok søvn og hvile. (Forkynneren 4:6) Og du har behov for å ta noen avbrekk når det er mulig. Hvis du sørger for dette, vil du ha bedre forutsetninger – både følelsesmessig, mentalt og fysisk – for å kunne hjelpe foreldrene dine.

 Sier Bibelen at man må ta seg av gamle foreldre hjemme?

Bibelen sier ikke at voksne barn må ta seg av foreldrene hjemme. Noen familier velger å la sine gamle foreldre bo hjemme så lenge som mulig. Men på et tidspunkt føler de kanskje at det vil være bedre at foreldrene får hjelp på en eldreinstitusjon. Familien har kanskje et møte for å avgjøre hva som vil være det beste for alle involverte. – Galaterne 6:4, 5.

^ avsn. 6 En bibelkommentator sier om denne beretningen: «Det er sannsynlig at Josef [Marias mann] hadde vært død en god stund, og at hennes sønn Jesus hadde forsørget henne. Og nå som han skulle dø, hvordan ville det da gå med henne? ... Kristus lærer her barn å sørge for at deres gamle foreldre har det bra.» – The NIV Matthew Henry Commentary in One Volume, sidene 428–429.