Hopp til innhold

Økonomiske problemer og gjeld – kan Bibelen være til hjelp?

Bibelens svar

Ja. Følgende fire prinsipper fra Bibelen kan hjelpe deg til å håndtere økonomiske problemer og gjeld:

  1. Lag en plan over hva pengene skal gå til. «Den flittiges planer fører visselig til fordeler, men enhver som har hastverk, styrer visselig mot armod.» (Ordspråkene 21:5) Ikke kjøp noe på impuls bare fordi det er et godt tilbud. Sett opp en økonomisk plan – et budsjett – og følg den.

  2. Unngå unødvendig gjeld. «Låntageren er tjener for den mann som låner ut.» (Ordspråkene 22:7) Hvis du allerede har gjeld og ikke klarer å innfri dine forpliktelser, så prøv å forhandle med kreditorene om en ny betalingsplan. Ikke gi opp. Følg Bibelens råd til en som hadde vært ufornuftig og kausjonert for et lån og dermed påtatt seg ansvaret for gjelden: «Gå, ydmyk deg og storm inn på din neste med pågåenhet. Gi ikke dine øyne noen søvn eller dine strålende øyne noen slumring.» (Ordspråkene 6:1–5) Selv om du ikke får ja første gang du ber om en justert betalingsplan, så ikke gi deg, men fortsett å forhandle.

  3. Ha et likevektig syn på penger. «Den gjerrige har det travelt med å vinne rikdom, han skjønner ikke at han kommer til å lide nød.» (Ordspråkene 28:22, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011) Hvis man er misunnelig og veldig opptatt av å bli rik, kan det ikke bare føre til økonomiske problemer, men også til at det ikke blir plass til åndelige ting i livet.

  4. Vær fornøyd. «Når vi har mat og klær og husly, skal vi være tilfreds med disse ting.» (1. Timoteus 6:8) Lykke og tilfredshet kan ikke kjøpes for penger. Noen av de lykkeligste menneskene i verden har ikke mye penger. Det de har, er familie og venner som de er glad i, og vennskap med Gud. – Ordspråkene 15:17; 1. Peter 5:6, 7.