Hopp til innhold

HJELP FOR FAMILIEN | EKTESKAPET

Hvordan bruke elektroniske enheter på en likevektig måte

 Bruken av teknologi kan enten styrke ekteskapet ditt eller svekke det. Hvordan påvirker den ekteskapet ditt?

 Hva du bør vite

  •   Fornuftig bruk av teknologi kan styrke ekteskapet. Noen ektefeller bruker for eksempel telefonen til å holde kontakten når de er fra hverandre i løpet av dagen.

     «En enkel tekstmelding som sier: ‘Jeg elsker deg’, eller: ‘Jeg tenker på deg’, kan bety mye.» – Jonathan.

  •   Ufornuftig bruk av teknologi kan svekke ekteskapet. Noen bruker de elektroniske enhetene sine konstant, noe som reduserer den tiden de får brukt sammen med ektefellen, og den oppmerksomheten de får gitt ham eller henne.

     «Jeg er sikker på at det har vært tilfeller der mannen min kunne hatt lyst til å snakke med meg, men ikke gjorde det fordi jeg brukte telefonen min.» – Julissa.

  •   Noen sier at de kan ha meningsfylte samtaler med ektefellen sin samtidig som de bruker den elektroniske enheten sin. Ifølge sosiologen Sherry Turkle er dette «myten om multitasking». Hun sier at «prestasjonsevnen vår avtar for hver ny oppgave vi tilfører miksen». a Multitasking er tydeligvis ikke en dyd akkurat.

     «Det gir meg mye å prate med mannen min, men ikke når han multitasker. Når han multitasker, signaliserer han at han ville vært vel så fornøyd med bare å sitte med den elektroniske enheten sin.» – Sarah.

 Konklusjon: Den måten du bruker teknologi på, kan være til hjelp for ekteskapet ditt eller kan skade det.

 Hva du kan gjøre

 Bestem deg for hva du vil prioritere. Bibelen sier: «Forsikre dere om hva som er viktigst.» (Filipperne 1:10) Spør deg selv: Stjeler de elektroniske enhetene våre tid og oppmerksomhet som vi skulle ha viet hverandre?

 «Det er trist å se en mann og en kvinne som sitter med telefonene sine mens de er på restaurant – to mennesker som sitter klistret til dingsene sine. Vi ønsker ikke å være teknologislaver og glemme det som er viktigst – forholdet til hverandre. – Matthew.

 Sett grenser. Bibelen sier: «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, at det ikke er som ukloke, men som kloke, og bruk tiden på beste måte, for dagene er onde.» (Efeserne 5:15, 16) Spør deg selv: Kan jeg sette av et bestemt tidspunkt da jeg skal lese og svare på meldinger som ikke haster, i stedet for impulsivt å ta hånd om alle meldinger etter hvert som de kommer?

 «Jeg synes det er en fordel å sette telefonen i stillemodus og svare på meldinger senere, på et tidspunkt som passer bedre. Når noen ringer eller sender en tekstmelding eller en e-post, er det sjelden snakk om en akutt nødssituasjon som krever at man svarer med en gang.» – Jonathan.

 Hvis det er mulig, så ikke ta med jobben hjem. Bibelen sier: «Alt har sin tid.» (Forkynneren 3:1) Still deg selv disse spørsmålene: Gjør smarttelefonen at jobben invaderer privatlivets fred? Hvordan påvirker dette i så fall ekteskapet mitt? Hva ville ektefellen min ha svart?

 «Teknologien gjør det mulig å jobbe til alle døgnets tider. Jeg har måttet anstrenge meg skikkelig for å unngå å hele tiden sjekke telefonen og ta hånd om jobbting når jeg er sammen med kona mi.» – Matthew.

 Snakk med ektefellen din om bruken av teknologi. Bibelen sier: «Ingen skal søke sitt eget beste. Søk heller den andres beste!» (1. Korinter 10:24) Snakk med ektefellen din om hvordan dere bruker elektroniske enheter, og hvilke endringer dere eventuelt bør gjøre. Dere kan bruke samtaleguiden i denne artikkelen for å komme i gang.

 «Mannen min og jeg er veldig ærlige mot hverandre, og vi sier ifra hvis vi føler at den andre bruker telefonen eller nettbrettet for mye. Vi er begge klar over at dette kan være et problem, så vi er nøye med å ta hensyn til hverandres synspunkter.» – Danielle.

 Konklusjon: Pass på at teknologien er din tjener, ikke din herre.

a Fra boken Reclaiming Conversation—The Power of Talk in a Digital Age.