Hopp til innhold

BIBELVERS FORKLART

Filipperne 4:6, 7 – «Vær ikke bekymret for noe!»

«Ikke vær bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet [«alle deres anmodninger», fotnote], fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal beskytte deres hjerte og sinn ved Kristus Jesus.» – Filipperne 4:6, 7, Ny verden-oversettelsen.

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» – Filipperne 4:6, 7, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011.

Hva Filipperne 4:6, 7 betyr

De som tilber Gud, kan lette sine bekymringer ved å be til ham. Han lover å gi dem indre fred, noe som vil hjelpe dem til å takle bekymringene sine og vil beskytte tankene og følelsene deres. Vers 6 nevner noen former for bønn som kan hjelpe dem til å få en slik fred.

Påkallelser er bønner som er spesielt inderlige og inntrengende, bønner der en trygler om hjelp. En person kan be slike bønner når han er i en presset situasjon eller i fare, slik Jesus gjorde. (Hebreerne 5:7) Når man påkaller Gud, gjør man det om og om igjen.

Anmodninger er bønner der man ber Gud om å få eller oppnå noe bestemt. Hans tilbedere kan ‘legge alt de har på hjertet’, fram for ham i alle situasjoner. Men bønnene må være i harmoni med Guds vilje, som blir beskrevet i Bibelen. – 1. Johannes 5:14.

I takkebønner til Gud gir man uttrykk for takknemlighet for det han har gjort og vil gjøre for oss. Når vi fokuserer på grunner vi har til å takke Gud, hjelper det oss til å være positive og glade. – 1. Tessaloniker 5:16–18.

Gud besvarer slike bønner som hans tjenere ber, ved å gi dem fred. «Guds fred» er den indre ro som kommer av et nært vennskap med ham. (Romerne 15:13; Filipperne 4:9) Denne freden «overgår all forstand» fordi den er fra Gud og kan hjelpe oss på måter som overgår våre forventninger.

Dette skriftstedet sier at Guds fred kan beskytte vårt hjerte. Det greske ordet som her er oversatt med «beskytte», er beslektet med et militæruttrykk som ble brukt om det en garnison gjorde for å beskytte en by. På lignende måte har Guds fred en beskyttende virkning – den beskytter en person følelsesmessig og mentalt. Den hjelper ham til ikke å bli overmannet av bekymringer og problemer.

Den fred Gud gir, beskytter oss «ved Kristus Jesus», siden det er ved hjelp av Jesus vi kan ha et personlig forhold til Gud. Jesus ga sitt liv som et gjenløsningsoffer for våre synder. Hvis vi har tro på ham, kan vi bli velsignet av Gud. (Hebreerne 11:6) Det er også bare gjennom Jesus vi kan nærme oss Gud. Jesus sa: «Ingen kan komme til min Far på noen annen måte enn gjennom meg.» – Johannes 14:6; 16:23.

Den sammenhengen Filipperne 4:6, 7 står i

Den bibelske boken Filipperne er et brev som apostelen Paulus skrev til de kristne som bodde i byen Filippi. * I det som nå er kapittel 4 i den boken, oppfordrer Paulus menigheten der til å glede seg, og han takker dem for deres gavmildhet, som ga ham stor glede. (Filipperne 4:4, 10, 18) Han viser hvordan bønn fører til Guds fred, og han nevner hva slags tanker og handlinger som vil føre til at man får hjelp av «fredens Gud». – Filipperne 4:8, 9.

^ avsn. 10 Ligger i det som nå er Hellas.