Hopp til innhold

BIBELVERS FORKLART

Johannes 3:16 – «For så høyt har Gud elsket verden»

Johannes 3:16 – «For så høyt har Gud elsket verden»

 «For Gud elsket verden så høyt at han ga sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men få evig liv.» – Johannes 3:16, Ny verden-oversettelsen.

 «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» – Johannes 3:16, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011.

Hva Johannes 3:16 betyr

 Gud elsker oss og vil at vi skal leve evig. Derfor sendte han sin Sønn, Jesus Kristus, til jorden. Da Jesus var på jorden, utrettet han mye. Han lærte for eksempel disiplene sine om sin Gud og Far. (1. Peter 1:3) Og han ga sitt liv for menneskene. For å få evig liv må vi tro på Jesus.

 Det at det står at Gud «ga sin enbårne Sønn» a, viser hvor dyp Guds kjærlighet er. Jesus var en unik Sønn av Gud. Hvordan det? Jesus er den eneste som ble skapt direkte av Gud. (Kolosserne 1:17) Han er «den førstefødte av alt som er skapt». (Kolosserne 1:15) Alle andre skapninger, deriblant de andre englene, ble til ved hjelp av Jesus. Selv om Jesus var Guds kjæreste Sønn, var Jehova b Gud villig til å sende ham til jorden for at han skulle «tjene og gi sitt liv som en løsepenge i bytte for mange». (Matteus 20:28) Jesus led og døde for å frigjøre oss fra synd og død, som vi har arvet fra det første mennesket, Adam. – Romerne 5:8, 12.

 Å ‘vise tro’ på Jesus innebærer mer enn bare å tro på ham eller anerkjenne det han gjorde for oss. Vi må vise vår tro på Guds Sønn i handling ved å være lydige mot ham og følge i hans fotspor. (Matteus 7:24–27; 1. Peter 2:21) Bibelen sier: «Den som viser tro på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke få livet.» – Johannes 3:36.

Den sammenhengen Johannes 3:16 står i

 Jesus sa disse ordene mens han snakket med en jødisk religiøs leder som het Nikodemus. (Johannes 3:1, 2) I den samtalen forklarte Jesus ting om Guds rike c og om det å bli «født på nytt». (Johannes 3:3) Han forutsa også hvordan han skulle dø: «Menneskesønnen [må] bli løftet opp [hengt på en pæl], for at alle som tror på ham, skal få evig liv.» (Johannes 3:14, 15) Så understreket han at det som fikk Gud til å gi menneskene denne muligheten til å få evig liv, var hans store kjærlighet til dem. Jesus avsluttet med å forklare at for å få evig liv må man vise tro og gjøre gjerninger som er i harmoni med Guds vilje. – Johannes 3:17–21.

a Det greske ordet som er oversatt med «enbårne», er monogenes, som er blitt definert som «eneste», «eneste i sitt slag», «unik». – A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, s. 658.

b Jehova er Guds personlige navn. – Salme 83:18.

c Guds rike, som også blir kalt «himmelens rike», er en regjering i himmelen. (Matteus 10:7; Åpenbaringen 11:15) Gud har utnevnt Kristus til å være Konge i dette riket. Guds rike vil sørge for at Guds hensikt med jorden blir gjennomført. (Daniel 2:44; Matteus 6:10) Flere opplysninger om dette finner du i artikkelen «Hva er Guds rike?»