Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

TILLEGG

Hvordan Daniels profeti forutsa når Messias skulle komme

Hvordan Daniels profeti forutsa når Messias skulle komme

PROFETEN DANIEL levde over 500 år før Jesus ble født. Likevel gav Jehova Daniel opplysninger som skulle gjøre det mulig å vite nøyaktig når Jesus skulle bli salvet med hellig ånd og derved bli Messias (Kristus). Det ble sagt til Daniel: «Du skal vite og ha den innsikt at fra ordet om å gjenreise og gjenoppbygge Jerusalem utgår, inntil Messias, Lederen, skal det være sju uker og sekstito uker.» — Daniel 9: 25.

For å finne ut når Messias skulle komme, må vi først fastslå startpunktet for denne tidsperioden som er nevnt, og som skulle gå fram til Messias stod fram. Profetien sier at tidsperioden skulle begynne da ’ordet om å gjenreise og gjenoppbygge Jerusalem utgikk’. Når var det? Bibelskribenten Nehemja sier at ordet om å gjenoppbygge murene rundt Jerusalem gikk ut «i kong Artaxerxes’ tjuende år». (Nehemja 2: 1, 5—8) Forskjellige historiske kilder viser at Artaxerxes’ første hele regjeringsår var år 474 fvt. Hans 20. regjeringsår var derfor 455 fvt. Nå har vi startpunktet for Daniels profeti om Messias, altså 455 fvt.

Når det gjelder hvor lang denne tidsperioden skulle være, den som skulle gå fram til «Messias, Lederen», kom, sier Daniels profeti at den skulle være på «sju uker og sekstito uker» — til sammen 69 uker. Er dette 69 bokstavelige uker? En rekke bibeloversettelser nevner at det her ikke er snakk om uker på sju dager, men at én uke står for sju år. Jødene i gammel tid var kjent med årsuker, eller sjuårsperioder. De hadde for eksempel et sabbatsår hvert sjuende år. (2. Mosebok 23: 10, 11) De profetiske 69 ukene er altså 69 perioder på 7 år hver, til sammen 483 år.

Det eneste vi trenger å gjøre nå, er å regne. Hvis vi regner 483 år fra 455 fvt., kommer vi til år 29 evt. Det var akkurat det året da Jesus ble døpt og ble salvet som Messias! * (Lukas 3: 1, 2, 21, 22) Er ikke dette en bemerkelsesverdig oppfyllelse av en profeti i Bibelen?

^ avsn. 2 Fra 455 fvt. til 1 fvt. er det 454 år. Fra 1 fvt. til 1 evt. er det ett år (det var ikke noe år 0). Og fra 1 evt. til 29 evt. er det 28 år. Når vi legger sammen disse tre tallene (454 + 1 + 28), får vi 483 år. Jesus ble «avskåret», det vil si drept, i år 33, i løpet av den 70. årsuken. (Daniel 9: 24, 26) Se Gi akt på Daniels profeti!, kapittel 11, og Innsikt i De hellige skrifter, bind 2, sidene 1026—1028. Begge er utgitt av Jehovas vitner.