Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

KAPITTEL ELLEVE

Hvorfor tillater Gud nød og lidelse?

Hvorfor tillater Gud nød og lidelse?
  • Er det Gud som er årsak til lidelsene i verden?

  • Hvilket stridsspørsmål ble reist i Edens hage?

  • Hvordan skal Gud rette opp igjen alt det vonde som har skjedd?

1, 2. Hvilke tragiske ting opplever mange i vår tid, og hvilke spørsmål oppstår derfor?

ETTER et omfattende angrep i et krigsherjet land ble de mange tusen sivile som var blitt drept — for det meste kvinner og barn — lagt i en massegrav. På alle de korsene som ble satt opp, stod det: Hvorfor? Noen ganger er dette det vondeste spørsmålet av alle. Folk stiller dette spørsmålet i fortvilelse når familiemedlemmer mister livet som følge av krig, naturkatastrofer, sykdom eller kriminalitet, når hjemmene deres blir ødelagt, eller når de av andre grunner opplever stor sorg og mange lidelser. De ønsker å vite hvorfor de blir utsatt for slike tragedier.

2 Hvorfor tillater Gud at det er så mye nød og lidelse? Hvis Jehova Gud er allmektig, kjærlig, vis og rettferdig, hvorfor er da verden så full av hat og urettferdighet? Har du noen gang lurt på dette selv?

3, 4. a) Hva er det som viser at det ikke er galt å spørre om hvorfor Gud tillater nød og lidelse? b) Hvordan ser Jehova på ondskap og lidelser?

3 Er det galt å spørre om hvorfor Gud tillater nød og lidelse? Noen er redd for at de ved å stille et slikt spørsmål viser at de ikke har nok tro eller ikke har respekt for Gud. Men når vi leser Bibelen, ser vi at trofaste, gudfryktige mennesker som er omtalt der, også stilte slike spørsmål. Profeten Habakkuk, for eksempel, spurte Jehova: «Hvorfor lar du meg se det som er skadelig, og hvorfor fortsetter du å betrakte vanskeligheter? Og hvorfor er det herjing og vold foran meg, og hvorfor oppstår det trette, og hvorfor pågår det strid?» — Habakkuk 1: 3.

Jehova skal sette en stopper for all sorg og smerte

4 Ble den trofaste profeten Habakkuk skarpt irettesatt av Jehova for at han stilte slike spørsmål? Nei. Jehova lot i stedet Habakkuks oppriktige ord bli tatt med i Bibelen. Og han hjalp Habakkuk til å få en klarere forståelse av tingene og til å få større tro. Jehova ønsker å gjøre det samme i ditt tilfelle. Husk at Bibelen lærer at han har omsorg for deg. (1. Peter 5: 7) Han hater ondskap og de lidelser som det fører med seg, langt mer enn det noe menneske gjør. (Jesaja 55: 8, 9) Hvorfor er det da så mye lidelse i verden?

HVORFOR SKJER DET SÅ MYE VONDT?

5. Hva går noen av forklaringene på menneskenes lidelser ut på, men hva er det Bibelen lærer?

5 Folk i forskjellige trossamfunn har spurt sine religiøse ledere og lærere om hvorfor det skjer så mye vondt. I mange tilfeller har de fått til svar at dette er Guds vilje, og at han for lang tid siden forutbestemte alt som skulle skje i all framtid, deriblant tragiske hendelser. Mange har fått høre at Guds veier er uransakelige, eller at han lar mennesker — til og med barn — dø for at han skal få ha dem hos seg i himmelen. Men som det er blitt vist tidligere i denne boken, er det aldri Jehova Gud som har skylden for det som er ondt. Bibelen sier: «Måtte det være fjernt fra den sanne Gud å handle ondt og fra Den Allmektige å handle urett!» — Job 34: 10.

6. Hvorfor tror mange at det er Gud som har skylden for alt det vonde som skjer?

6 Hvorfor gjør noen den feil å gi Gud skylden for alt det vonde som skjer? I mange tilfeller er det fordi de tror at det er Den Allmektige Gud som er denne verdens hersker. De kjenner ikke til denne enkle, men viktige sannheten som Bibelen lærer, og som du lærte i kapittel 3 i denne boken: Det er i virkeligheten Satan Djevelen som er denne verdens hersker.

7, 8. a) Hvordan gjenspeiler verden sin herskers personlighet? b) Hvordan har menneskenes ufullkommenhet og «tid og uforutsett hendelse» ført til lidelser?

7 Bibelen sier rett ut: «Hele verden ligger i den ondes makt.» (1. Johannes 5: 19) Når du tenker over hvordan forholdene er i verden, synes du ikke da at dette høres rimelig ut? Verden gjenspeiler personligheten til den usynlige åndeskapningen som «villeder hele den bebodde jord». (Åpenbaringen 12: 9) Satan er hatsk, bedragersk og grusom. Derfor er også verden, som er under hans innflytelse, full av hat, bedrag og grusomhet. Dette er én grunn til at det er så mye nød og lidelse.

8 En annen grunn er — som vi også drøftet i kapittel 3 — at menneskene har vært ufullkomne og syndige helt siden opprøret i Edens hage. Ufullkomne mennesker har en tilbøyelighet til å strebe etter makt, og dette fører til krig, undertrykkelse og lidelse. (Forkynneren 4: 1; 8: 9) En tredje grunn til at mange lider, er at de er blitt ’rammet av tid og uforutsett hendelse’. (Forkynneren 9: 11) I en verden som ikke har Jehova som den beskyttende Hersker, kan det være at folk blir utsatt for lidelser fordi de tilfeldigvis er på feil sted på feil tidspunkt.

9. Hvorfor kan vi være sikker på at Jehova har en god grunn til å tillate at menneskenes lidelser fortsetter?

9 Det er oppmuntrende for oss å vite at det ikke er Gud som har skylden når noen lider. Det er ikke han som står bak krigene, kriminaliteten, undertrykkelsen eller naturkatastrofene. Men hvorfor tillater han at det er så mye nød og lidelse? Hvis han er Den Allmektige, har han jo den makt som skal til for å sette en stopper for det. Hvorfor gjør han det ikke da? Den kjærlige Gud som vi har lært å kjenne, må ha en god grunn. — 1. Johannes 4: 8.

ET VIKTIG STRIDSSPØRSMÅL SOM BLE REIST

10. Hva var det Satan satte spørsmålstegn ved, og hvordan gjorde han det?

10 For å finne ut hvorfor Gud tillater lidelser, må vi gå tilbake til den tiden da lidelsene begynte. Da Satan fikk Adam og Eva til å være ulydige mot Jehova, ble det reist et viktig spørsmål. Satan drog ikke i tvil Jehovas makt. Selv Satan vet at det ikke er noen grenser for Jehovas makt. Det Satan satte spørsmålstegn ved, var Jehovas rett til å herske. Ved å beskylde Gud for å lyve og for å holde tilbake gode ting fra sine undersåtter anklaget Satan ham for å være en dårlig hersker. (1. Mosebok 3: 2—5) Satan insinuerte at menneskene ville få det bedre uten Guds styre. Dette var et angrep på Jehovas overherredømme.

11. Hvorfor utslettet ikke Jehova rett og slett opprørerne i Edens hage?

11 Adam og Eva satte seg opp mot Jehova. Ja, de gjorde opprør mot ham og sa i virkeligheten: «Vi trenger ikke Jehova som vår Hersker. Vi kan selv bestemme hva som er rett, og hva som er galt.» Hvordan kunne Jehova få avgjort dette stridsspørsmålet om overherredømmet? Hvordan kunne han lære alle fornuftutstyrte skapninger at opprørerne tok feil, og at hans måte å gjøre tingene på virkelig er den beste? Noen sier kanskje at Gud ganske enkelt burde ha utslettet opprørerne og begynt på nytt med noen andre. Men han hadde erklært at det var hans hensikt at jorden skulle bli fylt med Adam og Evas etterkommere, og han ville at de skulle bo i et paradis på jorden. (1. Mosebok 1: 28) Jehova gjennomfører alltid det han setter seg fore. (Jesaja 55: 10, 11) Og dessuten ville han ikke ved å fjerne opprørerne i Edens hage ha fått avgjort det spørsmålet som var blitt reist angående hans rett til å herske.

12, 13. Forklar ved hjelp av en illustrasjon hvorfor Jehova har latt Satan få bli denne verdens hersker, og hvorfor han har latt menneskene få styre seg selv.

12 La oss illustrere dette med et eksempel. Tenk deg at en lærer forteller elevene hvordan de skal løse en vanskelig oppgave. En flink, men oppsetsig og respektløs elev påstår at lærerens måte å løse oppgaven på ikke er riktig. Han insisterer på at han selv vet om en mye bedre måte å løse oppgaven på, og antyder derved at læreren ikke er dyktig nok. Noen av elevene tror at han har rett, og de oppfører seg like respektløst og kverulerende som ham. Hva skal læreren gjøre? Hvis han kaster dem ut, hvordan vil det da virke på de andre elevene? Vil de ikke lett tro at disse som har satt seg opp mot ham, har rett? Alle de andre elevene i klassen kan komme til å miste respekten for læreren og tro at han er redd for at det skal bli bevist at han tar feil. Læreren lar derfor urostifteren få vise klassen hvordan han vil løse oppgaven.

Klarer eleven det bedre enn læreren?

13 Jehova har gjort noe som ligner på det som denne læreren gjør. Vi må huske at opprørerne i Edens hage ikke var de eneste som var berørt av det som skjedde der. Millioner av engler fulgte oppmerksomt med. (Job 38: 7; Daniel 7: 10) Den måten Jehova gikk fram på, ville i høy grad berøre alle disse englene og etter hvert alle fornuftutstyrte skapninger som kom til å leve på jorden. Hva er det så Jehova har gjort? Han har tillatt Satan å vise hvordan han vil herske over menneskene. Han har også latt menneskene få styre seg selv under Satans ledelse.

14. Hva godt kommer det ut av det at Jehova har latt menneskene få styre seg selv?

14 Læreren i illustrasjonen vet at de som har satt seg opp mot ham, tar feil. Men han vet også at hvis han gir dem mulighet til å prøve å bevise det de sier, så vil det være bra for hele klassen. Når de mislykkes, vil alle de oppriktige elevene se at læreren er den eneste som er kvalifisert til å lede klassen. Jehova vet på lignende måte at det vil være bra for alle oppriktige mennesker og engler om de får se at Satan og de andre opprørerne mislykkes, og at menneskene ikke kan styre seg selv. De vil lære den samme viktige sannhet som profeten Jeremia, som sa: «Jeg vet godt, Jehova, at menneskets vei ikke står til ham selv. Det står ikke til en mann som vandrer, å styre sine skritt.» — Jeremia 10: 23.

HVORFOR SÅ LANG TID?

15, 16. a) Hvorfor har Jehova latt lidelsene få fortsette så lenge? b) Hvorfor har ikke Jehova hindret slike ting som alvorlige forbrytelser?

15 Men hvorfor har Jehova latt lidelsene få fortsette i så lang tid? Og hvorfor hindrer han ikke at det skjer så mye vondt? Tenk igjen på læreren i illustrasjonen. Det var to ting han ikke gjorde. For det første hindret han ikke den oppsetsige eleven i å prøve å bevise sin påstand. For det andre hjalp han ham ikke med å gjøre det. Tenk nå på to ting som Jehova også har bestemt seg for ikke å gjøre. For det første har han ikke hindret Satan og dem som har stilt seg på hans side, i å prøve å bevise at de har rett. Det har derfor vært nødvendig å la det gå en tid. I de flere tusen årene som menneskene har levd på jorden, har de kunnet prøve alle former for selvstyre, det vil si menneskers styre. De har riktignok gjort framskritt innen vitenskap og på andre områder, men forholdene er blitt stadig verre når det gjelder urettferdighet, fattigdom, kriminalitet og krig. Nå er det blitt bevist at menneskenes styre har vært mislykket.

16 For det andre har ikke Jehova hjulpet Satan med å herske over denne verden. Hvis Gud hadde hindret alvorlige forbrytelser, for eksempel, ville han ikke da i virkeligheten ha støttet opprørernes sak? Ville ikke Gud da ha fått det til å se ut som om menneskene kan styre seg selv på en vellykket måte? Hvis Jehova hadde gjort dette, hadde han støttet opp under en løgn. Men «det er umulig for Gud å lyve». — Hebreerne 6: 18.

17, 18. Hva skal Jehova gjøre med all den skade som menneskenes styre og Satans innflytelse har ført til?

17 Hva så med all den skade som har skjedd i løpet av det langvarige opprøret mot Gud? Vi må huske at Jehova er allmektig. Derfor kan han rette opp igjen alt det som har skjedd, og det er også det han skal. Som vi allerede har lært, skal de store miljøødeleggelsene bli rettet opp igjen ved at jorden blir et paradis. Virkningene av synden vil bli fjernet for dem som viser tro på Jesu gjenløsningsoffer, og alt det vonde som døden har ført med seg, vil bli gjort godt igjen når de døde blir oppreist. Gud skal bruke Jesus for på denne måten «å gjøre ende på Djevelens gjerninger». (1. Johannes 3: 8) Jehova skal sørge for at alt dette skjer på akkurat det rette tidspunktet. Vi kan være glad for at han ikke har grepet inn tidligere, for hans tålmodighet har gjort det mulig for oss å lære sannheten å kjenne og å tjene ham. (2. Peter 3: 9, 10) Nå, før han griper inn, søker han aktivt etter oppriktige tilbedere og hjelper dem til å utholde de lidelsene de blir utsatt for i denne problemfylte verden. — Johannes 4: 23; 1. Korinter 10: 13.

18 Noen spør kanskje: Kunne ikke alle lidelsene ha vært unngått hvis Gud hadde skapt Adam og Eva på en slik måte at de ikke kunne gjøre opprør? Svaret på dette har å gjøre med en verdifull gave som Jehova har gitt oss mennesker.

HVORDAN VIL DU BRUKE DIN FRIE VILJE?

Gud vil hjelpe deg til å utholde det som er vondt og vanskelig

19. Hvilken verdifull gave har Jehova gitt oss, og hvorfor bør vi sette stor pris på den?

19 Som nevnt i kapittel 5 ble menneskene skapt med en fri vilje. Har du tenkt over hvor verdifull denne gaven er? De utallige dyrene som Gud har skapt, følger stort sett instinkter. (Ordspråkene 30: 24) Og mennesker har laget roboter som kan programmeres til å følge alle kommandoer. Men hadde vi likt at Gud hadde skapt oss uten en fri vilje? Nei, vi er glad for å ha frihet til selv å velge hva slags person vi vil være, hva vi skal bruke livet til, hvilke venner vi skal ha, og så videre. Vi setter pris på å ha en viss frihet, og det er det Gud ønsker at vi skal ha.

20, 21. Hva er den aller beste måten å bruke den frie vilje på, og hvorfor bør vi ønske å gjøre dette?

20 Jehova er ikke interessert i at vi skal tjene ham av tvang. (2. Korinter 9: 7) For å illustrere det: Hva ville en mor eller far bli mest glad for — at et barn sa: «Jeg er glad i deg» fordi det får beskjed om å si det, eller fordi det helt spontant selv får lyst til å si det? Spørsmålet er derfor: Hvordan vil du bruke din frie vilje, som Jehova har gitt deg? Satan, Adam og Eva brukte sin frie vilje på den verst tenkelige måten. De vendte Jehova Gud ryggen. Hva vil du gjøre?

21 Du har mulighet til å bruke din frie vilje på den aller beste måten. Du kan stille deg på Jehovas side, slik millioner av andre har gjort. De som gjør det, gleder Gud ved at de på en aktiv måte er med på å bevise at Satan er en løgner, og forkaster Satan som hersker. (Ordspråkene 27: 11) Du kan også gjøre dette, ved å velge den rette kurs i livet. Hva det vil si, blir forklart i det neste kapitlet.