Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

TILLEGG

Hva er dommens dag?

Hva er dommens dag?

HVORDAN forestiller du deg dommens dag? Mange ser for seg at milliarder av sjeler én for én blir ført fram for Guds trone og får sin dom. Noen blir belønnet med lykksalighet i himmelen, mens andre blir dømt til evig pine. Men Bibelen tegner et helt annet bilde av dommens dag. Den framstiller den ikke som en tid med frykt og skrekk, men som en tid med håp og gjenopprettelse.

I Åpenbaringen 20: 11, 12 leser vi apostelen Johannes’ beskrivelse av dommens dag: «Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Foran ham flyktet jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, de store og de små, stå foran tronen, og bokruller ble åpnet. Men en annen bokrull ble åpnet; det er livets bokrull. Og de døde ble dømt etter de ting som stod skrevet i bokrullene, etter sine gjerninger.» Hvem er den Dommeren som beskrives her?

Det er Jehova Gud, som er menneskenes øverste Dommer. Men han overlater selve domsarbeidet til en annen. Ifølge Apostlenes gjerninger 17: 31 sa apostelen Paulus at Gud «har fastsatt en dag da han har til hensikt å dømme den bebodde jord i rettferdighet ved en mann som han har utnevnt». Denne utnevnte Dommeren er den oppstandne Jesus Kristus. (Johannes 5: 22) Når begynner så dommens dag? Og hvor lenge varer den?

Åpenbaringsboken viser at dommens dag begynner etter Harmageddon-krigen, da Satans system på jorden er blitt tilintetgjort. * (Åpenbaringen 16: 14, 16; 19: 19 til 20: 3) Etter Harmageddon skal Satan og hans demoner være i fangenskap i en avgrunn i tusen år. Da skal de 144 000 som kommer til himmelen som Kristi medarvinger, være dommere og herske «som konger sammen med Kristus i tusen år». (Åpenbaringen 14: 1—3; 20: 1—4; Romerne 8: 17) Dommens dag er ikke en dag på bare 24 timer. Den varer i tusen år.

I løpet av denne tusenårsperioden skal Jesus Kristus «dømme de levende og de døde». (2. Timoteus 4: 1) «De levende» er den ’store skare’ som overlever Harmageddon. (Åpenbaringen 7: 9—17) Apostelen Johannes så også «de døde . . . stå foran [dommer]tronen». Som Jesus lovte, skal «de som er i minnegravene, . . . høre hans røst og komme ut» ved at de blir oppreist fra de døde. (Johannes 5: 28, 29; Apostlenes gjerninger 24: 15) Men på hvilket grunnlag blir alle dømt?

Apostelen Johannes så i sitt syn at «bokruller ble åpnet», og at «de døde ble dømt etter de ting som stod skrevet i bokrullene, etter sine gjerninger». Er det de gjerningene de gjorde før de døde, det står om i disse bokrullene? Nei, dommen blir ikke avsagt på grunnlag av hva folk gjorde før de døde. Hvordan kan vi vite det? Bibelen sier: «Den som har dødd, er blitt frikjent fra sin synd.» (Romerne 6: 7) Når de som har vært døde, får en oppstandelse, er det slått en strek over alt de har gjort før. Bokrullene må derfor stå for de kravene Gud stiller til dem fra da av. For å få evig liv må både de som har overlevd Harmageddon, og de som har fått en oppstandelse, holde Guds bud, deriblant eventuelle nye krav han åpenbarer i løpet av de tusen år. Menneskene vil altså bli dømt på grunnlag av det de gjør i løpet av dommens dag.

På dommens dag vil milliarder av mennesker for første gang få mulighet til å lære om Guds vilje og rette seg etter den. Det betyr at det vil finne sted et omfattende undervisningsarbeid. Ja, «det fruktbare lands innbyggere [vil] i sannhet lære rettferdighet». (Jesaja 26: 9) Men ikke alle vil være villig til å innrette seg etter Guds vilje. I Jesaja 26: 10 står det: «Selv om den onde skulle bli vist gunst, lærer han simpelthen ikke rettferdighet. I redelighetens land kommer han til å handle urett, og han får ikke se Jehovas høyhet.» Disse onde kommer til å bli tilintetgjort for evig i løpet av dommens dag. — Jesaja 65: 20.

Ved slutten av dommens dag er de som fortsatt lever, ’blitt levende’ i full forstand i og med at de er blitt fullkomne mennesker. (Åpenbaringen 20: 5) På dommens dag vil menneskeheten altså bli brakt tilbake til den fullkomne tilstand den opprinnelig var i. (1. Korinter 15: 24—28) Så kommer den endelige prøven. Satan blir løslatt fra sitt fangenskap og får lov til å prøve å villede menneskene en siste gang. (Åpenbaringen 20: 3, 7—10) De som står ham imot, vil få erfare den fullstendige oppfyllelsen av Bibelens løfte: «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» (Salme 37: 29) Ja, dommens dag vil bli til velsignelse for alle trofaste mennesker!

^ avsn. 1 Flere opplysninger om Harmageddon kan du finne i Innsikt i De hellige skrifter, bind 1, sidene 837, 838, 1117 og 1118, og i kapittel 20 i Tilbe den eneste sanne Gud, begge utgitt av Jehovas vitner.