Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

KAPITTEL TI

Gode og onde ånder – hvordan de kan påvirke oss

Gode og onde ånder – hvordan de kan påvirke oss
  • Hjelper englene oss mennesker?

  • Hvordan har onde ånder påvirket mennesker?

  • Trenger vi å være redd for onde ånder?

1. Hvorfor bør vi være interessert i å lære om englene?

NÅR en blir kjent med en person, får en som regel vite noe om hans eller hennes familie. Slik er det også når en lærer Jehova Gud å kjenne; en blir bedre kjent med hans familie i himmelen — englene. Bibelen kaller englene «Guds sønner». (Job 38: 7) Hvilken rolle spiller englene i forbindelse med Guds hensikt? Har de hatt noen innvirkning på menneskenes historie? Har englene noen betydning for ditt liv? I så fall hvordan?

2. Hvor kommer englene fra, og hvor mange engler er det?

2 Bibelen nevner engler flere hundre ganger. La oss se på noen av disse tilfellene og lære mer om englene. Hvor kommer englene fra? I Kolosserne 1: 16 står det: «Ved hjelp av ham [Jesus Kristus] ble alle andre ting skapt i himlene og på jorden.» Alle åndeskapningene, alle englene, ble altså skapt individuelt av Jehova Gud ved hjelp av hans førstefødte Sønn. Hvor mange engler finnes det? Bibelen antyder at det ble skapt flere hundre millioner engler, og alle sammen er mektige. — Salme 103: 20. *

3. Hva forteller Job 38: 4—7 oss om englene?

3 Guds Ord, Bibelen, sier at «alle Guds sønner begynte å rope ut sitt bifall» da jorden ble grunnlagt. (Job 38: 4—7) Det viser at englene eksisterte lenge før menneskene ble skapt, til og med før jorden ble skapt. I det samme bibelverset blir det vist at englene har følelser, for det står at de «sammen ropte av glede». Legg også merke til at det står at «alle Guds sønner» gledet seg sammen. På den tiden hørte altså alle englene med til en forent familie som tjente Jehova Gud.

ENGLENE KAN HJELPE OG BESKYTTE OSS

4. Hvordan viser Bibelen at de trofaste englene er interessert i det som har med menneskene å gjøre?

4 Helt siden de trofaste englene var vitne til at de første menneskene ble skapt, har de vist stor interesse for den voksende menneskeslekten og for gjennomføringen av Guds hensikt. (Ordspråkene 8: 30, 31; 1. Peter 1: 11, 12) Men etter hvert som tiden gikk, la englene merke til at de fleste menneskene lot være å tjene sin kjærlige Skaper. Dette gjorde utvilsomt de trofaste englene bedrøvet. På den annen side «blir det glede blant Guds engler» hver gang et menneske vender om til ham. (Lukas 15: 10) Siden englene er så interessert i at det skal gå bra med dem som tjener Jehova, er det forståelig at Jehova gjentatte ganger har brukt engler for å styrke og beskytte sine trofaste tjenere på jorden. (Hebreerne 1: 7, 14) La oss se på noen eksempler.

«Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap.» — Daniel 6: 22

5. Nevn noen eksempler fra Bibelen på at engler har hjulpet og støttet mennesker.

5 To engler hjalp den rettskafne mannen Lot og døtrene hans til å overleve ødeleggelsen av de onde byene Sodoma og Gomorra ved å føre dem ut av området. (1. Mosebok 19: 15, 16) Flere hundre år senere ble profeten Daniel kastet i en løvegrav, men løvene gjorde ham ikke noe, og Daniel sa: «Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap.» (Daniel 6: 22) I det første århundre utfridde en engel apostelen Peter, som var fengslet. (Apostlenes gjerninger 12: 6—11) Engler støttet også Jesus da han begynte sin tjeneste på jorden. (Markus 1: 13) Og kort tid før Jesus døde, viste en engel seg for ham og «styrket ham». (Lukas 22: 43) Tenk så oppmuntrende dette må ha vært for Jesus på disse viktige tidspunktene i hans liv!

6. a) Hvordan beskytter englene Guds folk i vår tid? b) Hvilke spørsmål skal vi nå ta for oss?

6 I vår tid viser ikke engler seg lenger for Guds folk på jorden. Men selv om vi mennesker ikke kan se Guds mektige engler, beskytter de hans folk, særlig mot alt som kan skade dem åndelig sett. Bibelen sier: «Jehovas engel leirer seg rundt omkring dem som frykter ham, og han redder dem.» (Salme 34: 7) Hvorfor burde disse ordene være til stor oppmuntring for oss? Fordi det finnes farlige onde ånder som ønsker å skade oss! Hvem er det? Hvor kommer de fra? Hvordan prøver de å skade oss? For å finne ut av dette skal vi kort se på noe som skjedde helt til å begynne med i menneskenes historie.

ÅNDER SOM ER VÅRE FIENDER

7. I hvilken grad klarte Satan å få mennesker til å vende seg bort fra Gud?

7 Som vi lærte i kapittel 3 i denne boken, fikk en av englene etter hvert et ønske om å herske over andre og satte seg dermed opp mot Gud. Senere ble denne engelen kjent som Satan Djevelen. (Åpenbaringen 12: 9) I de første 1600 årene etter at han hadde bedratt Eva, klarte han å få nesten alle mennesker til å vende seg bort fra Gud, bortsett fra noen få trofaste, deriblant Abel, Enok og Noah. — Hebreerne 11: 4, 5, 7.

8. a) Hvordan ble noen engler demoner? b) Hva måtte demonene gjøre på Noahs tid for å overleve vannflommen?

8 På Noahs tid var det også andre engler som gjorde opprør mot Jehova. De forlot sin plass i Guds himmelske familie, kom ned til jorden og laget seg et menneskelig legeme. Hvorfor gjorde de det? Vi leser i 1. Mosebok 6: 2: «Den sanne Guds sønner begynte å legge merke til menneskedøtrene og så at de var vakre; og de begynte å ta seg hustruer — alle dem som de valgte seg.» Men Jehova Gud tillot ikke at disse englene fikk fortsette med det de holdt på med. Og det moralske forfall som de forårsaket blant menneskene, fikk heller ikke fortsette. Gud sendte en verdensomfattende vannflom som førte til at alle onde mennesker druknet, mens bare hans trofaste tjenere overlevde. (1. Mosebok 7: 17, 23) De opprørske englene, demonene, ble på den måten tvunget til å legge av seg sitt fysiske legeme og vende tilbake til himmelen som ånder. De hadde stilt seg på Djevelens side, og han var dermed blitt «demonenes hersker». — Matteus 9: 34.

9. a) Hvordan ble demonene behandlet da de vendte tilbake til himmelen? b) Hva skal vi nå se litt nærmere på?

9 Da de ulydige englene vendte tilbake til himmelen, ble de i likhet med sin hersker, Satan, behandlet som slike som var utstøtt av Guds familie av engler. (2. Peter 2: 4) De kan ikke lenger iføre seg et menneskelig legeme, men de øver likevel fortsatt svært dårlig innflytelse på menneskene. Bibelen sier faktisk at Satan med hjelp fra demonene «villeder hele den bebodde jord». (Åpenbaringen 12: 9; 1. Johannes 5: 19) Hvordan gjør de det? De bruker forskjellige metoder. (2. Korinter 2: 11) Vi skal nå se litt nærmere på noen av disse metodene de bruker for å villede folk.

HVORDAN DEMONENE VILLEDER

10. Hva er spiritisme?

10 For å villede mennesker bruker demonene spiritisme og andre former for okkultisme. Når man driver med spiritisme, har man med demonene å gjøre, enten direkte eller gjennom et menneske som fungerer som medium. Bibelen fordømmer spiritisme og advarer oss mot å ha noe som helst med det å gjøre. (Galaterne 5: 19—21) Demonene bruker okkultisme på samme måte som en fisker bruker agn. En fisker bruker forskjellige agn for å fange ulike typer fisk. På samme måte bruker de onde ånder ulike former for okkultisme for å få alle slags mennesker under sin innflytelse.

11. Hva omfatter spådomskunst, og hvorfor bør vi ikke ha noe med dette å gjøre?

11 Én type agn som demonene bruker, er spådomskunst. Det omfatter forsøk på å finne ut hva som vil skje i framtiden, og forsøk på å få kjennskap til det ukjente. Noen former for spådomskunst er astrologi, bruk av ouijabrett, bruk av tarot-kort, spåing ved hjelp av krystallkule, kiromanti (spåing i hånden) og det å se etter mystiske tegn og varsler i drømmer. Mange mener at det er ufarlig å drive med slike ting, men Bibelen viser at det foregår et samarbeid mellom onde ånder og slike som driver med spådomskunst. I Apostlenes gjerninger 16: 16—18 fortelles det for eksempel om en «spådomsdemon» som satte en jente i stand til å «utøve spådomskunst». Men hun mistet denne evnen da demonen ble drevet ut av henne.

Demonene bruker forskjellige metoder for å bedra folk

12. Hvorfor er det farlig å prøve å kommunisere med de døde?

12 Noe annet demonene gjør for å villede folk, er å oppmuntre dem til å rette spørsmål til de døde. Folk som sørger etter et dødsfall, blir ofte bedratt av uriktige oppfatninger om de døde. Et spiritistisk medium kommer kanskje med spesielle opplysninger eller snakker kanskje med en stemme som ligner på stemmen til en som er død. Det gjør at mange blir overbevist om at de døde i virkeligheten lever, og at det vil lindre de levendes sorg om de setter seg i forbindelse med dem. Men en slik «trøst» er falsk og dessuten farlig. Hvordan kan vi si det? Fordi demonene kan etterligne stemmen til en som er død, og gi et spiritistisk medium opplysninger om den avdøde. (1. Samuelsbok 28: 3—19) Og som vi lærte i kapittel 6, har de døde sluttet å eksistere. (Salme 115: 17) Så de «som spør de døde», er blitt villedet av onde ånder og gjør noe som er i strid med Guds vilje. (5. Mosebok 18: 10, 11; Jesaja 8: 19) Pass derfor på å unngå dette farlige agnet som demonene bruker.

13. Hva har mange som en gang fryktet demonene, klart å gjøre?

13 Onde ånder gjør mer enn å villede folk — de skremmer dem også. I dag vet Satan og hans demoner at de bare har «en kort tidsperiode» igjen før de skal settes ut av spill, og nå er de mer ondskapsfulle enn noensinne. (Åpenbaringen 12: 12, 17) Likevel har tusenvis av mennesker som en gang levde i daglig frykt for slike onde ånder, klart å bli kvitt denne frykten. Hvordan har de klart det? Og hva kan en som driver med spiritisme, gjøre for å slutte med det?

HVORDAN EN KAN STÅ IMOT DE ONDE ÅNDER

14. Hvordan kan vi bryte kontakten med onde ånder, slik de kristne i Efesos gjorde i det første århundre?

14 Bibelen forteller både hvordan vi kan stå imot de onde ånder, og hvordan vi kan bryte kontakten med dem. Tenk for eksempel på hva vi kan lære av de kristne som bodde i byen Efesos i det første århundre. Noen av dem drev med okkultisme før de ble kristne. Hva gjorde de da de bestemte seg for å slutte med det? Bibelen sier: «Nokså mange av dem som hadde drevet med magiske kunster, samlet sammen bøkene sine og brente dem opp framfor alle.» (Apostlenes gjerninger 19: 19) Ved å ødelegge bøkene om magi foregikk disse nyomvendte kristne med et godt eksempel for dem som ønsker å stå imot de onde ånder i vår tid. De som ønsker å tjene Jehova, må kvitte seg med alt som har med spiritisme og andre former for okkultisme å gjøre. Det innbefatter bøker, blad, filmer, plakater og musikk som oppmuntrer folk til å drive med okkultisme og får det til å virke som noe positivt og spennende. Det innbefatter også amuletter og andre ting som en har på seg som en beskyttelse mot det som er ondt. — 1. Korinter 10: 21.

15. Hva må vi gjøre for å stå imot onde åndemakter?

15 Noen år etter at de kristne i Efesos hadde brent sine bøker om magi, skrev apostelen Paulus til dem: «Vi har en kamp . . . mot de onde åndemaktene.» (Efeserne 6: 12) Demonene hadde ikke gitt opp. De prøvde fortsatt å få overtaket. Så hva mer trengte disse kristne å gjøre? Paulus sa: «Ta framfor alt opp troens store skjold; med det vil dere kunne slokke alle den ondes [Satans] brennende piler.» (Efeserne 6: 16) Jo sterkere vårt skjold — vår tro — er, desto større motstandskraft har vi mot onde åndemakter. — Matteus 17: 20.

16. Hvordan kan vi styrke vår tro?

16 Hvordan kan vi så styrke vår tro? Ved å studere Bibelen. Hvor solid en mur er, kommer for en stor del an på hvor solid fundamentet er. Det er på lignende måte når det gjelder vår tro. Hvor solid troen er, kommer for en stor del an på hvor solid grunnlaget for troen er, og grunnlaget er nøyaktig kunnskap fra Guds Ord, Bibelen. Hvis vi leser og studerer Bibelen hver dag, får vi en sterk tro. Som en kraftig mur vil en slik tro beskytte oss mot påvirkningen fra onde ånder. — 1. Johannes 5: 5.

17. Hva mer må vi gjøre for å stå imot de onde ånder?

17 Hva mer måtte de kristne i Efesos gjøre? Ettersom de trengte ytterligere beskyttelse fordi de levde i en by som var full av demonisme, sa Paulus til dem at de ’med enhver form for bønn og påkallelse skulle fortsette å be ved enhver anledning i ånd’. (Efeserne 6: 18) Vi lever også i en verden hvor det er mye demonisme, så det er helt nødvendig at vi også oppriktig ber til Jehova om å få hans beskyttelse for å kunne stå imot de onde ånder. Vi må selvfølgelig bruke Jehovas navn når vi ber. (Ordspråkene 18: 10) Det er viktig at vi fortsetter å be til Jehova om at han må «fri oss fra den onde», Satan Djevelen. (Matteus 6: 13) Jehova vil besvare slike oppriktige bønner. — Salme 145: 19.

18, 19. a) Hvorfor kan vi være sikker på at vi kan vinne kampen mot de onde ånder? b) Hvilket spørsmål blir besvart i det neste kapitlet?

18 De onde ånder er farlige, men vi trenger ikke å gå rundt og være redd for dem hvis vi står Djevelen imot og nærmer oss Gud ved å gjøre hans vilje. (Jakob 4: 7, 8) De onde ånder har begrenset makt. De ble straffet på Noahs tid, og den endelige dommen over dem vil bli fullbyrdet i framtiden. (Judas 6) Husk også at Jehovas mektige engler kan beskytte oss. (2. Kongebok 6: 15—17) Disse rettferdige englene er svært interessert i å se at vi klarer å stå imot de onde ånder. Det er som om de kommer med oppmuntrende tilrop til oss. La oss derfor holde oss nær til Jehova og hans familie av trofaste engler. La oss også holde oss unna spiritisme og alle andre former for okkultisme og alltid følge veiledningen i Guds Ord. (1. Peter 5: 6, 7; 2. Peter 2: 9) Da kan vi være sikker på at vi vil vinne kampen mot de onde ånder.

19 Men hvorfor har Gud tolerert de onde ånder og den ondskap som har ført til så mye nød og lidelse? Det spørsmålet blir besvart i det neste kapitlet.

^ avsn. 2 I Åpenbaringen 5: 11 sies det om de rettferdige englene: «Tallet på dem var myriader av myriader», eller «ti tusen ganger titusener». (Fotnoten i studieutgaven av New World Translation of the Holy Scriptures) På denne måten antyder Bibelen at det ble skapt flere hundre millioner engler.