Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

KAPITTEL TRE

Hva er Guds hensikt med jorden?

Hva er Guds hensikt med jorden?
  • Hva er Guds hensikt med menneskene?

  • Hvordan er Gud blitt utfordret?

  • Hvordan vil det bli å leve på jorden i framtiden?

1. Hva er Guds hensikt med jorden?

GUD har en enestående hensikt med jorden. Han ønsker at jorden skal bli full av glade, friske mennesker. Bibelen sier at ’Jehova Gud plantet en hage i Eden’, og at han lot det vokse trær ’som var innbydende å se på og gode å spise av’. Etter at han hadde skapt de første menneskene, Adam og Eva, satte han dem i denne flotte hagen, som skulle være deres hjem. Og han sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden og legg den under dere.» (1. Mosebok 1: 28; 2: 8, 9, 15) Så det var Guds hensikt at menneskene skulle få barn, utvide Edens hage til den omfattet hele jorden, og ta seg av dyrene.

2. a) Hvordan vet vi at Guds hensikt med jorden kommer til å bli gjennomført? b) Hva sier Bibelen om dem som skal få evig liv?

2 Tror du at Guds hensikt noen gang vil bli gjennomført, at menneskene skal få leve i et jordisk paradis? «Jeg har sagt det,» sier Gud, «jeg skal også gjøre det.» (Jesaja 46: 9—11; 55: 11) Ja, det Gud har bestemt seg for, kommer han også helt sikkert til å gjøre! Han sier om jorden at han «ikke skapte den forgjeves, men formet den til å være bebodd». (Jesaja 45: 18) Hva slags mennesker var det Gud ønsket skulle bo på jorden? Og hvor lenge skulle de leve? Bibelen svarer: «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» — Salme 37: 29; Åpenbaringen 21: 3, 4.

3. Hvordan er forholdene på jorden nå, og hvilke spørsmål oppstår derfor?

3 Dette har jo ikke skjedd ennå. Nå blir mennesker rammet av sykdom og død, og de går til og med i krig og dreper hverandre. Noe har gått galt. Det er opplagt at Gud ikke hadde tenkt at det skulle være slike forhold på jorden som det er i dag. Hva er det som har gått galt? Hvorfor er ikke Guds hensikt blitt gjennomført? Ingen vanlig historiebok kan gi oss svaret på det, for problemene begynte i himmelen.

EN FIENDE STÅR FRAM

4, 5. a) Hvem var det som snakket til Eva gjennom en slange? b) Hvordan kan et hederlig og ærlig menneske bli en tyv?

4 Den første boken i Bibelen forteller om en motstander av Gud som dukket opp i Edens hage. Han blir omtalt som «slangen», men han var ikke et dyr. Den siste boken i Bibelen identifiserer ham som «han som kalles Djevelen og Satan, som villeder hele den bebodde jord». Han blir også kalt «den opprinnelige slange». (1. Mosebok 3: 1; Åpenbaringen 12: 9) Det var en mektig engel, en usynlig ånd, som brukte en slange for å snakke til Eva, omtrent som når en dyktig buktaler kan få det til å virke som om stemmen hans kommer fra en dukke. Denne åndeskapningen hadde uten tvil vært vitne til at Gud gjorde jorden beboelig for mennesker. — Job 38: 4, 7.

5 Men siden alt Jehova har skapt, ble skapt fullkomment, kan vi spørre: Hvem var det som skapte denne «Djevelen», denne «Satan»? Kort sagt var det en av Guds mektige åndesønner som gjorde seg selv til Djevelen. Hvordan var det mulig? Tenk over dette: Et menneske som en gang har vært hederlig og ærlig, kan bli en tyv. Hvordan skjer det? En slik person lar kanskje et urett ønske få utvikle seg. Hvis han fortsetter å tenke på dette ønsket, kan det bli svært sterkt. Når det så byr seg en mulighet til å omsette i handling det han har gått og tenkt på, kan det være at det urette ønsket også får ham til å handle galt. — Jakob 1: 13—15.

6. Hvordan gikk det til at en av Guds mektige åndeskapninger ble Satan Djevelen?

6 Det var dette som skjedde med Satan Djevelen. Han hadde sannsynligvis hørt at Gud gav Adam og Eva i oppdrag å sette barn til verden og fylle jorden med sine etterkommere. (1. Mosebok 1: 27, 28) Han tenkte tydeligvis som så: «Alle disse menneskene kan jo tilbe meg i stedet for Gud!» På den måten oppstod det et urett ønske i hans hjerte. Det fikk ham etter hvert til å handle galt — til å bedra Eva ved å fortelle henne løgner om Gud. (1. Mosebok 3: 1—5) Det var slik han ble Djevelen («djevel» betyr «baktaler»). Samtidig ble han Satan («satan» betyr «motstander»).

7. a) Hvorfor døde Adam og Eva? b) Hva er grunnen til at alle Adams etterkommere blir gamle og dør?

7 Ved at Satan Djevelen brukte løgn og bedrag, fikk han Adam og Eva til å være ulydige mot Gud eller med andre ord synde mot ham. (1. Mosebok 2: 17; 3: 6) Det førte til at de med tiden døde, akkurat slik Gud hadde sagt de kom til å gjøre hvis de var ulydige. (1. Mosebok 3: 17—19) Fordi Adam ble ufullkommen da han syndet, arvet alle etterkommerne hans synd og ufullkommenhet fra ham. (Romerne 5: 12) Vi kan illustrere denne situasjonen med et eksempel. Hvis en skal bake brød og bruker en brødform som det er en bulk i, hvordan kommer da alle brødene som stekes i den formen, til å se ut? Alle får en fordypning, en ufullkommenhet, kan vi si. På lignende måte har alle mennesker arvet ufullkommenhet fra Adam. Det er derfor alle mennesker blir gamle og dør. — Romerne 3: 23.

8, 9. a) Hvilke påstander kom Satan tydeligvis med? b) Hvorfor tilintetgjorde ikke Gud like gjerne opprørerne med én gang?

8 Da Satan fikk Adam og Eva til å synde mot Gud, førte han i virkeligheten an i et opprør. Han utfordret Gud ved å sette spørsmålstegn ved hans måte å styre på. Satan påstod i virkeligheten: «Gud er en dårlig hersker. Han lyver og holder tilbake gode ting fra sine undersåtter. Menneskene trenger ikke Gud som sin hersker. De kan selv bestemme hva som er godt, og hva som er ondt. Og de vil få det bedre under mitt styre.» Hvordan skulle Gud reagere på slike krenkende påstander? Noen mener at Gud rett og slett skulle ha fjernet opprørerne. Men ville det ha motbevist Satans påstander? Ville det ha bevist at Guds måte å styre på er rett og riktig?

9 Jehovas fullkomne rettferdighetssans tillot ham ikke å tilintetgjøre opprørerne med én gang. Han så det slik at det måtte gå en viss tid for at det stridsspørsmålet Satan hadde reist, skulle bli avgjort på en god måte, og for at det skulle bli bevist at Satan er en løgner. Jehova Gud bestemte derfor at han skulle la menneskene få styre seg selv en tid under Satans innflytelse. Hvorfor Jehova gjorde det, og hvorfor han har latt det gå så lang tid før han har avgjort det stridsspørsmålet som oppstod, blir drøftet i kapittel 11 i denne boken. Men nå er det bra å tenke over dette: Var det riktig av Adam og Eva å tro på Satan, som aldri hadde gjort noe godt for dem? Var det riktig av dem å tro at Jehova, som hadde gitt dem alt de hadde, var en hjerteløs løgner? Hva ville du ha gjort?

10. Hvordan kan du stille deg på Jehovas side og motbevise Satans påstander?

10 Det er bra å tenke over dette, for hver og én av oss står overfor det samme stridsspørsmålet i dag. Ja, du har anledning til å stille deg på Jehovas side og være med på å motbevise Satans utfordrende påstander. Du kan velge Jehova som din Hersker og være med på å vise at Satan er en løgner. (Salme 73: 28; Ordspråkene 27: 11) Dessverre er det bare noen få av verdens milliarder av mennesker som treffer et slikt valg. Dermed oppstår det et viktig spørsmål: Lærer Bibelen egentlig at det er Satan som hersker over denne verden?

HVEM ER VERDENS HERSKER?

Hvordan kunne Satan ha tilbudt Jesus alle verdens riker hvis de ikke tilhørte ham?

11, 12. a) Hvordan viser en fristelse som Satan utsatte Jesus for, at Satan er denne verdens hersker? b) Hvilke andre skriftsteder er det som viser at Satan er denne verdens hersker?

11 Jesus tvilte aldri på at det er Satan som er denne verdens hersker. En gang, da Satan på mirakuløs måte viste Jesus «alle verdens riker og deres herlighet», lovte han Jesus: «Alt dette vil jeg gi deg hvis du faller ned og foretar en tilbedelseshandling overfor meg.» (Matteus 4: 8, 9; Lukas 4: 5, 6) Tenk litt over dette. Ville Satans tilbud ha vært en fristelse for Jesus hvis det ikke var Satan som var herskeren over disse rikene? Jesus nektet ikke for at alle disse rikene tilhørte Satan. Det hadde han selvfølgelig gjort hvis det ikke var Satan som hadde makt over dem.

12 Det er naturligvis Jehova som er Den Allmektige Gud, universets Skaper. (Åpenbaringen 4: 11) Men det står ingen steder i Bibelen at Jehova Gud er denne verdens hersker, og det står heller ikke at Jesus Kristus er det. Jesus sa derimot rett ut at det er Satan Djevelen som er «denne verdens hersker». (Johannes 12: 31; 14: 30; 16: 11) Bibelen omtaler Satan til og med som «denne verdens gud». (2. Korinter 4: 3, 4, NO) Den kristne apostelen Johannes skrev om denne motstanderen, Satan: «Hele verden ligger i den ondes makt.» — 1. Johannes 5: 19.

HVORDAN DET VIL BLI SLUTT PÅ SATANS VERDEN

13. Hvorfor trenger vi en ny verden?

13 For hvert år som går, blir verden farligere og farligere. Det finnes mange krigførende hærer, uærlige politikere, hyklerske religiøse ledere og forherdede forbrytere. Verden som et hele er det umulig å reformere. Bibelen viser at den tid er nær da Gud skal fjerne denne onde verden i sin krig, Harmageddon. Dette vil bane veien for en rettferdig, ny verden. — Åpenbaringen 16: 14—16.

14. Hvem har Gud valgt til Hersker i sitt rike, og hvordan er dette blitt forutsagt?

14 Jehova Gud har valgt Jesus Kristus til å være Hersker i sitt himmelske rike, i sin regjering. For lenge siden forutsa han: «Et barn er oss født, en sønn er oss gitt; og det fyrstelige herredømme skal være på hans skulder. Og hans navn skal være . . . Fredsfyrste. Det skal ikke være noen ende på det fyrstelige herredømmes omfang og på freden.» (Jesaja 9: 6, 7) Jesus lærte disiplene å be angående dette herredømmet, eller denne regjeringen: «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matteus 6: 10) Som vi skal se senere i denne boken, skal Guds rike om kort tid fjerne alle styresmaktene i denne verden og selv erstatte dem alle. (Daniel 2: 44) Så skal Guds rike sørge for at jorden blir et paradis.

EN NY VERDEN ER NÆR!

15. Hva er den ’nye jord’?

15 Bibelen sier: «Vi venter i samsvar med hans [Guds] løfte nye himler og en ny jord, og der skal rettferdighet bo.» (2. Peter 3: 13; Jesaja 65: 17) Når det står «jorden» i Bibelen, hender det at det betyr menneskene på jorden. (1. Mosebok 11: 1) Den rettferdige, ’nye jord’ er et samfunn av mennesker som har Guds godkjennelse.

16. Hvilken dyrebar gave vil Gud gi til dem som han godkjenner, og hva må vi gjøre for å få den?

16 Jesus lovte at de som blir godkjent av Gud, skal få «evig liv» i gave i den kommende, nye verden. (Markus 10: 30) Hvis du tar Bibelen og slår opp i Johannes 3: 16 og 17: 3, kan du lese hva Jesus sa at vi må gjøre for å få evig liv. De som får denne enestående gaven, blir rikt velsignet. Tenk over det Bibelen sier om hva de vil få erfare i det kommende paradiset på jorden.

17, 18. Hvordan kan vi være sikker på at det skal bli fredelig og trygt overalt på jorden?

17 Det blir slutt på ondskap, krig, kriminalitet og vold. «Den onde er ikke mer . . . Men de saktmodige skal ta jorden i eie.» (Salme 37: 10, 11) Det vil være fred overalt, for Gud skal få «kriger til å opphøre til jordens ytterste ende». (Salme 46: 9; Jesaja 2: 4) Da «skal den rettferdige spire, og fred i overflod, inntil månen ikke er mer» — det vil si i all evighet! — Salme 72: 7.

18 Jehovas tjenere vil føle seg trygge. Så lenge israelittene i bibelsk tid var lydige mot Gud, hadde de det trygt og godt. (3. Mosebok 25: 18, 19) Tenk så herlig det vil bli å erfare en lignende trygghet i paradiset! — Jesaja 32: 18; Mika 4: 4.

19. Hvordan vet vi at det blir rikelig med mat i Guds nye verden?

19 Det skal ikke være matmangel noe sted. «Det skal bli rikelig med korn på jorden; på fjellenes topp skal det være en overflod.» (Salme 72: 16) Jehova Gud skal velsigne de rettferdige, og «jorden skal visselig gi sin grøde». — Salme 67: 6.

20. Hvordan kan vi være sikker på at hele jorden skal bli et paradis?

20 Hele jorden blir et paradis. Steder som mennesker har ødelagt, vil igjen bli naturskjønne, og det vil bli bygd pene hus der og anlagt vakre hager. (Jesaja 65: 21—24; Åpenbaringen 11: 18) Etter hvert vil hele jorden bli like vakker og fruktbar som Edens hage var. Og Gud skal ’åpne sin hånd og mette alt levende med hva det ønsker’. — Salme 145: 16.

21. Hva er det som viser at det skal bli fred mellom menneskene og dyrene?

21 Det blir fred mellom menneskene og dyrene. Ville dyr og husdyr skal beite sammen. Og ingen, ikke engang et lite barn, trenger å være redd for dyr som nå er farlige. — Jesaja 11: 6—9; 65: 25.

22. Hva kommer til å skje med alle sykdommer?

22 Det blir slutt på alle sykdommer. Som Hersker i Guds himmelske rike skal Jesus helbrede mennesker i langt større omfang enn da han var på jorden. (Matteus 9: 35; Markus 1: 40—42; Johannes 5: 5—9) Da skal «ingen innbygger . . . si: ’Jeg er syk’». — Jesaja 33: 24; 35: 5, 6.

23. Hva vil skje med de døde som er i Guds minne?

23 Døde mennesker vil få livet tilbake, med mulighet for aldri å dø igjen. Alle de døde som er i Guds minne, skal bli oppreist til liv igjen. Ja, «det skal finne sted en oppstandelse av både de rettferdige og de urettferdige». — Apostlenes gjerninger 24: 15; Johannes 5: 28, 29.

24. Hva synes du om muligheten til å få leve i paradiset på jorden?

24 Tenk for en fantastisk framtid vi kan få når vi velger å lære om vår store Skaper, Jehova Gud, og bestemmer oss for å tjene ham! Jesus snakket om det kommende paradiset på jorden da han rett før han døde, lovte en forbryter: «Du skal være med meg i Paradiset.» (Lukas 23: 43) Det er viktig at vi lærer mer om Jesus Kristus, siden det er på grunn av ham alle disse velsignelsene vil bli en realitet.