Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

TILLEGG

Hva er Sjeol og Hades?

Hva er Sjeol og Hades?

I BIBELENS grunntekst blir det hebraiske ordet sjeʼọl og det tilsvarende greske ordet, haides, brukt over 70 ganger. Begge ordene har med døden å gjøre. De fleste norske bibeloversettelser gjengir dem med «dødsriket». Men på de fleste språk er det ikke noe ord som får fram akkurat den tanken som ligger i det hebraiske og det greske ordet. Ny verden-oversettelsen bruker derfor ordene «Sjeol» og «Hades». Hva betyr egentlig disse ordene? Se hvordan de blir brukt i forskjellige skriftsteder.

I Forkynneren 9: 10 står det: «Det er verken virksomhet eller planlegging eller kunnskap eller visdom i Sjeol, det sted som du går til.» Betyr dette at Sjeol er en bestemt grav eller et bestemt gravsted der man har gravlagt en av sine kjære? Nei. Når Bibelen taler om enkeltstående graver eller gravsteder, bruker den andre hebraiske og greske ord, ikke sjeʼọl og haides. (1. Mosebok 23: 7—9; Matteus 28: 1) Bibelen bruker heller ikke ordet «Sjeol» om en grav der flere personer er gravlagt sammen, for eksempel en familiegrav eller en massegrav. — 1. Mosebok 49: 30, 31.

Hva slags sted er det da det siktes til med ordet «Sjeol»? Guds Ord viser at «Sjeol», eller «Hades», blir brukt om noe som er mye mer omfattende enn til og med en stor massegrav. I Jesaja 5: 14 blir det for eksempel sagt at Sjeol er «rommelig og [har] åpnet sin munn umåtelig vidt». Selv om Sjeol allerede har slukt utallige døde, for å si det slik, virker det som om det alltid hungrer etter flere. (Ordspråkene 30: 15, 16) I motsetning til et hvilket som helst bokstavelig gravsted, som bare har plass til et begrenset antall døde, ’blir Sjeol ikke mett’. (Ordspråkene 27: 20) Sjeol blir aldri fullt. Det har ingen grenser. Sjeol, eller Hades, er altså ikke et bokstavelig sted med en bestemt beliggenhet. Det er menneskehetens felles grav, det billedlige stedet der de fleste mennesker sover i døden.

Bibelens lære om de dødes oppstandelse hjelper oss til bedre å forstå hva som ligger i begrepene «Sjeol» og «Hades». Guds Ord forbinder Sjeol og Hades med den slags død som det vil bli en oppstandelse fra. * (Job 14: 13; Apostlenes gjerninger 2: 31; Åpenbaringen 20: 13) Guds Ord viser også at de som befinner seg i Sjeol, eller Hades, ikke bare innbefatter dem som har tjent Jehova, men også mange som ikke har tjent ham. (1. Mosebok 37: 35; Salme 55: 15) Dette harmonerer fint med det Bibelen lærer om at det skal «finne sted en oppstandelse av både de rettferdige og de urettferdige». — Apostlenes gjerninger 24: 15.

^ avsn. 4 De døde som ikke blir oppreist, derimot, blir omtalt som slike som er «i Gehenna», ikke i Sjeol eller Hades. (Matteus 5: 30; 10: 28; 23: 33) Gehenna er ikke et bokstavelig sted, like lite som Sjeol og Hades er det.