Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

KAPITTEL TOLV

En livsførsel som behager Gud

En livsførsel som behager Gud
  • Hvordan kan du bli Guds venn?

  • Hvordan angår Satans utfordring deg?

  • Hva slags livsførsel godkjenner ikke Jehova?

  • Hvordan kan du leve på en måte som behager Gud?

1, 2. Nevn noen eksempler på mennesker som Jehova har betraktet som sine nære venner.

HVA slags person ville du velge som venn? Du ville sannsynligvis velge en som har omtrent samme oppfatninger, interesser og verdier som deg. Og du ville nok velge en som har gode egenskaper, en som for eksempel er ærlig og omtenksom.

2 Opp gjennom historien har Gud valgt noen mennesker til å være hans nære venner. Han omtalte for eksempel Abraham som sin venn. (Jesaja 41: 8; Jakob 2: 23) Han sa at David var «en mann etter [hans] hjerte», for han var den slags person som Han elsker. (Apostlenes gjerninger 13: 22) Og han betraktet profeten Daniel som «en som [var] høyt verdsatt». — Daniel 9: 23.

3. Hva slags mennesker er det Jehova velger som sine venner?

3 Hvorfor betraktet Jehova Abraham, David og Daniel som sine venner? Han sa til Abraham: «Du har lyttet til min røst.» (1. Mosebok 22: 18) Jehova nærmer seg altså dem som ydmykt gjør det han ber dem om. «Adlyd min røst,» sa han til israelittene, «og jeg vil bli deres Gud, og dere skal bli mitt folk.» (Jeremia 7: 23) Hvis du retter deg etter det Jehova sier, kan du også bli hans venn!

JEHOVA STYRKER SINE VENNER

4, 5. Hvordan viser Jehova sin styrke til gagn for sitt folk?

4 Tenk over hva det betyr å ha Gud som venn. Bibelen sier at han ser etter anledninger til å «vise sin styrke til gagn for dem hvis hjerte er helt overfor ham». (2. Krønikebok 16: 9) Hvordan kan Jehova vise sin styrke til gagn for deg? Én måte blir nevnt i Salme 32: 8, hvor Jehova sier: «Jeg skal gi deg innsikt og lære deg om den vei du bør gå. Jeg vil gi deg råd med mitt øye rettet mot deg.»

5 Er ikke det en hjertevarmende beskrivelse av Jehovas omsorg? Han vil gi deg den rettledningen du trenger, og våke over deg og beskytte deg når du følger den. Han ønsker å hjelpe deg gjennom prøvelser og vanskeligheter. (Salme 55: 22) Så hvis du tjener Jehova helhjertet, kan du være like tillitsfull som salmisten David, som sa: «Jeg har bestandig satt Jehova for meg. Fordi han er ved min høyre hånd, skal jeg ikke bli brakt til å vakle.» (Salme 16: 8; 63: 8) Ja, Jehova kan hjelpe deg til å leve på en måte som han har behag i. Men som du vet, er det en fiende av Gud som prøver å hindre deg i å gjøre det.

SATANS UTFORDRING

6. Hvilken påstand kom Satan med angående menneskene?

6 I kapittel 11 i denne boken ble det forklart hvordan Satan Djevelen reiste tvil om Guds rett til å herske som universets Overherre. Han anklaget Gud for å lyve og insinuerte at det var urettferdig av ham ikke å la Adam og Eva selv få bestemme hva som var rett, og hva som var galt. Etter at Adam og Eva hadde syndet og deres etterkommere hadde begynt å bli mange på jorden, reiste Satan også tvil med hensyn til alle menneskers motiv for å tjene Gud. «Menneskene tjener ikke Gud fordi de elsker ham,» påstod han. «Bare jeg får en sjanse, skal jeg få hvem som helst til å vende seg bort fra Gud.» Bibelens beretning om Job viser at det var dette Satan var overbevist om. Hvem var Job, og hvordan angikk Satans utfordring ham?

7, 8. a) På hvilken måte skilte Job seg ut fra alle andre mennesker som levde på den tiden? b) Hvordan drog Satan Jobs motiv for å tjene Gud i tvil?

7 Job levde for omkring 3600 år siden. Han var et godt menneske, for Jehova sa: «Det er ingen på jorden som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og viker fra det onde.» (Job 1: 8) Job var en som Gud hadde behag i.

8 Satan satte spørsmålstegn ved Jobs motiv for å tjene Gud. Han sa til Jehova: «Har ikke du satt et hegn om ham [Job] og om hans hus og om alt det han har rundt omkring? Hans henders verk har du velsignet, og hans buskap har bredt seg på jorden. Men jeg ber deg: Rekk til en forandring ut din hånd og rør ved alt han har, og se om han ikke kommer til å forbanne deg like opp i ansiktet.» — Job 1: 10, 11.

9. Hvordan reagerte Jehova på Satans utfordring, og hvorfor?

9 Satan påstod med andre ord at Job tjente Gud bare på grunn av de fordelene han hadde av det. Han hevdet også at hvis Job ble prøvd, ville han vende Gud ryggen. Hvordan reagerte Jehova på Satans utfordring? Siden stridsspørsmålet hadde med Jobs motiv å gjøre, tillot Jehova at Satan satte Job på prøve. På den måten ville Jobs kjærlighet til Gud — eller mangel på kjærlighet til Gud — komme klart til uttrykk.

JOB BLIR PRØVD

10. Hvilke prøvelser ble Job utsatt for, og hvordan reagerte han?

10 Satan gikk straks i gang med å prøve Job på en rekke måter. Noen av husdyrene til Job ble stjålet og andre drept, og de fleste av tjenerne hans ble også drept. Dette betydde økonomiske vanskeligheter. Tragedien ble enda større da alle de ti barna hans døde i en storm. Men til tross for alt dette «syndet Job ikke og tilskrev ikke Gud noe utilbørlig». — Job 1: 22.

11. a) Hvilken ny påstand kom Satan med angående Job, og hvordan reagerte Jehova? b) Hvordan reagerte Job da han ble rammet av en smertefull sykdom?

11 Satan gav ikke opp. Selv om Job hadde klart å utholde tapet av dyrene, tjenerne og barna, påstod Satan at han ville vende Gud ryggen hvis han ble syk. Jehova tillot at Satan påførte Job en vemmelig, smertefull sykdom. Men ikke engang det førte til at Job mistet troen på Gud. Tvert imot sa han besluttsomt: «Til jeg utånder, skal jeg ikke la min ulastelighet vike fra meg!» (Job 27: 5) Han ville fortsette å være ulastelig; han ville med andre ord at det ikke skulle være noe å utsette på ham. Han ville bevare sin integritet.

Job ble belønnet for at han var trofast

12. Hvordan motbeviste Job Djevelens påstand?

12 Job visste ikke at det var Satan som var skyld i alle vanskelighetene hans. Fordi han ikke kjente til detaljene omkring Djevelens utfordring i forbindelse med Jehovas overherredømme, var han redd for at det var Jehova som stod bak problemene hans. (Job 6: 4; 16: 11—14) Likevel fortsatte han å være ulastelig overfor Jehova. Ved å forbli trofast motbeviste han Satans påstand om at han tjente Gud av egeninteresse!

13. Hva førte Jobs trofasthet til?

13 Ved at Job var trofast, kunne Jehova vise til ham som et overbevisende svar på Satans krenkende og utfordrende påstand. Job var virkelig Jehovas venn, og Jehova belønnet ham for hans trofasthet. — Job 42: 12—17.

HVORDAN DETTE ANGÅR DEG

14, 15. Hvordan kan vi si at den anklagen Satan kom med i Jobs tilfelle, gjelder alle mennesker?

14 Dette stridsspørsmålet som Satan hadde reist angående ulastelighet overfor Gud, gjaldt ikke bare Job. Det angår deg også. Det ser vi tydelig av det som står i Ordspråkene 27: 11, hvor Jehovas Ord sier: «Vær vis, min sønn, og gled mitt hjerte, så jeg kan svare den som håner meg.» Disse ordene, som ble skrevet flere hundre år etter at Job var død, viser at Satan fortsatt hånte Gud og anklaget hans tjenere. Når vi lever på en måte som behager Gud, er vi i virkeligheten med på å motbevise Satans falske anklager, og på den måten kan vi glede Guds hjerte. Hva synes du om det? Ville det ikke være fint å være med på å motbevise Djevelens løgnaktige anklager, selv om det skulle bety at du foretok visse forandringer i livet?

15 Legg merke til at Satan sa: «Alt det et menneske har, kommer han til å gi for sin sjel.» (Job 2: 4) Ved å si «et menneske» gjorde Satan det klart at hans anklage ikke bare gjaldt Job, men alle mennesker. Dette er et viktig punkt. Satan har dratt i tvil din ulastelighet overfor Gud. Han vil at du skal være ulydig mot Gud og slutte å gjøre det som er rett, når du møter vanskeligheter. Hvordan kan det være at Satan går fram for å oppnå dette?

16. a) Hvilke metoder bruker Satan for å prøve å få folk til å vende Gud ryggen? b) Hvordan kan Satan bruke disse metodene i ditt tilfelle?

16 Som vi så i kapittel 10, bruker Satan forskjellige metoder for å prøve å vende folk bort fra Gud. På den ene side opptrer han «som en brølende løve og søker å sluke noen». (1. Peter 5: 8) Hans påvirkning kan for eksempel gi seg utslag i at venner, slektninger eller andre prøver å få deg til å slutte å studere Bibelen og leve etter det du lærer. * (Johannes 15: 19, 20) På den annen side «gjør [Satan] seg stadig om til en lysets engel». (2. Korinter 11: 14) Han kan bruke snedige, utspekulerte metoder for å villede deg og lokke deg til å handle i strid med kristne normer. Han kan også bruke motløshet; kanskje han får deg til å føle at det du gjør, ikke er bra nok for Gud. (Ordspråkene 24: 10) Enten Satan opptrer som «en brølende løve» eller gir seg ut for å være «en lysets engel», er hans utfordring den samme: Han sier at du vil slutte å tjene Gud når du møter prøvelser eller fristelser. Hvordan kan du ta imot hans utfordring og motbevise hans påstand ved å vise at du er ulastelig overfor Gud, akkurat som Job?

HOLD JEHOVAS BUD

17. Hva er den viktigste grunnen til at vi holder Jehovas bud?

17 Du kan motbevise Satans påstand ved å leve på en måte som behager Gud. Hva kan hjelpe deg til å gjøre det? Bibelen svarer: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og hele din virkekraft.» (5. Mosebok 6: 5) Etter hvert som du får større kjærlighet til Gud, vil du få et sterkere ønske om å gjøre det han forventer av deg. «Dette er hva kjærligheten til Gud betyr, at vi holder hans bud,» skrev apostelen Johannes. Hvis du elsker Jehova av hele ditt hjerte, vil du oppdage at ’hans bud ikke er byrdefulle’. — 1. Johannes 5: 3.

18, 19. a) Hva går noen av Jehovas bud ut på? (Se rammen som heter «Ta avstand fra det Jehova hater».) b) Hvordan vet vi at Jehova ikke forventer for mye av oss?

18 Hva går Jehovas bud ut på? Noen av dem dreier seg om ting vi ikke må gjøre. Merk deg for eksempel  rammen som heter «Ta avstand fra det Jehova hater». Den inneholder en liste over ting som Bibelen helt klart sier det er galt å gjøre. Noe av det som er nevnt, virker kanskje ikke så ille ved første øyekast. Men hvis du tenker over det som står i de skriftstedene det er henvist til, vil du sannsynligvis se visdommen i Jehovas lover. Å gjøre forandringer i din måte å leve på kan være den største utfordringen du noensinne har møtt. Men du får mye igjen for å leve på en måte som behager Gud. (Jesaja 48: 17, 18) Og du kan klare det. Hvordan vet vi det?

19 Jehova forventer aldri mer av oss enn vi kan klare. (5. Mosebok 30: 11—14) Han kjenner våre sterke og svake sider bedre enn vi gjør selv. (Salme 103: 14) Og han kan gi oss den styrke vi trenger for å rette oss etter det han sier. Apostelen Paulus skrev: «Gud er trofast, og han vil ikke la dere bli fristet ut over det dere kan tåle, men sammen med fristelsen vil han også sørge for utveien, for at dere skal kunne utholde den.» (1. Korinter 10: 13) For å hjelpe deg til å utholde prøvelser kan Jehova til og med gi deg «den kraft som er over det normale». (2. Korinter 4: 7) Etter at Paulus hadde utholdt mange prøvelser, kunne han si: «Alt har jeg styrke til på grunn av ham som gir meg kraft.» — Filipperne 4: 13.

GÅ INN FOR Å UTVIKLE GODE EGENSKAPER

20. Hva slags egenskaper bør du utvikle, og hvorfor er de viktige?

20 For å behage Jehova må vi selvfølgelig gjøre mer enn bare å holde oss unna det han hater. Vi må også elske det han elsker. (Romerne 12: 9) Føler du deg ikke tiltrukket av dem som har samme oppfatninger, interesser og verdier som deg? Slik er det også med Jehova. Lær deg derfor å elske det som Jehova setter høyt. Noe av dette blir nevnt i Salme 15: 1—5, hvor vi leser om dem han betrakter som sine venner. Jehovas venner har de egenskapene som Bibelen under ett kaller «åndens frukt». Det er «kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, tro, mildhet [og] selvkontroll». — Galaterne 5: 22, 23.

21. Hva vil hjelpe deg til å utvikle egenskaper som Gud har behag i?

21 Noe som vil hjelpe deg til å utvikle slike gode egenskaper, er at du leser og studerer Bibelen regelmessig. Når du lærer hva Gud venter av oss mennesker, blir det også lettere for deg å forme din tankegang etter hans måte å tenke på. (Jesaja 30: 20, 21) Jo større kjærlighet du får til Jehova, jo mer vil du ønske å ha en livsførsel som han godkjenner.

22. Hva vil det føre til hvis du lever på en måte som behager Gud?

22 Det krever anstrengelser å leve på en måte som behager Jehova. Bibelen sier at det å forandre livet sitt er som å legge av sin gamle personlighet og ikle seg en ny. (Kolosserne 3: 9, 10) Men samtidig er det verdt å merke seg hva salmisten David skrev om Jehovas bud: «Å rette seg etter dem gir stor lønn.» (Salme 19: 11) Du kommer også til å erfare at det gir stor lønn å ha en livsførsel som behager Gud. Ved å ha det vil du være med på å motbevise Satans utfordrende påstand og glede Jehovas hjerte!

^ avsn. 16 Det er ikke dermed sagt at de som motarbeider deg, blir personlig ledet av Satan. Men Satan er «denne tingenes ordnings gud», og «hele verden ligger i den ondes makt». (2. Korinter 4: 4; 1. Johannes 5: 19) Vi må derfor regne med at det er upopulært å leve etter Guds normer, og at noen vil prøve å få deg fra det.