Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

TILLEGG

Jesus Kristus – den lovte Messias

Jesus Kristus – den lovte Messias

FOR å hjelpe oss til å forstå hvem som er Messias, inspirerte Jehova Gud mange av Bibelens profeter til å komme med detaljerte opplysninger om denne lovte Befrierens fødsel, tjeneste og død. Alle disse profetiene ble oppfylt på Jesus Kristus. De er forbausende nøyaktige og detaljerte. Tenk for eksempel på de profetiene som er nevnt nedenfor, og som forutsa begivenheter i forbindelse med Messias’ fødsel og barndom.

Profeten Jesaja forutsa at Messias skulle være en etterkommer av kong David. (Jesaja 9: 7) Jesus ble født i Davids slektslinje. — Matteus 1: 1, 6—17.

Mika, en annen av Guds profeter, forutsa at dette barnet som med tiden skulle bli hersker, skulle bli født i «Betlehem Efrata». (Mika 5: 2) På den tiden da Jesus ble født, var det to byer i Israel som het Betlehem. Den ene lå i nærheten av Nasaret, nord i landet, mens den andre lå i nærheten av Jerusalem i Juda. Betlehem i nærheten av Jerusalem ble tidligere kalt Efrata. Jesus ble født i den byen, akkurat som profetien hadde forutsagt! — Matteus 2: 1.

En annen bibelsk profeti forutsa at Guds Sønn skulle bli ’kalt fra Egypt’. Da Jesus var barn, ble han tatt med til Egypt. Da Herodes var død, ble han tatt med tilbake til Israels land, og dermed gikk profetien i oppfyllelse. — Hosea 11: 1; Matteus 2: 15.

I oversikten som heter « Profetier om Messias» er det under overskriften «Profeti» oppført flere skriftsteder som inneholder detaljerte forutsigelser om Messias. Sammenlign dem med det som står i skriftstedene under overskriften «Oppfyllelse». Det vil styrke din tro på at det som står i Guds Ord, er sant.

Når du leser disse skriftstedene, så husk at de som inneholder profetier, ble skrevet mange hundre år før Jesus ble født. Jesus sa: «Alt det som står skrevet om meg i Moseloven og i Profetene og Salmene, må bli oppfylt.» (Lukas 24: 44) Som du selv kan se i Bibelen, ble det oppfylt — til minste detalj!

^ avsn. 33 Tallene i parentes henviser til vers i bibeloversettelser der versinndelingen er annerledes enn i Ny verden-oversettelsen.

^ avsn. 42 Tallene i parentes henviser til vers i bibeloversettelser der versinndelingen er annerledes enn i Ny verden-oversettelsen.

^ avsn. 45 Tallene i parentes henviser til vers i bibeloversettelser der versinndelingen er annerledes enn i Ny verden-oversettelsen.

^ avsn. 48 Tallene i parentes henviser til vers i bibeloversettelser der versinndelingen er annerledes enn i Ny verden-oversettelsen.