Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

KAPITTEL NI

Lever vi i «de siste dager»?

Lever vi i «de siste dager»?
 • Hvilke ting som skjer i vår tid, er forutsagt i Bibelen?

 • Hva sier Guds Ord om hvordan menneskene skulle være i «de siste dager»?

 • Hvilke positive ting har Bibelen forutsagt om «de siste dager»?

1. Hvor kan vi få vite noe om framtiden?

NÅR du ser på nyhetene på TV, hender det da at du spør deg selv om hvordan det skal gå med denne verden? Tragiske ting skjer så plutselig og uventet at ingen mennesker kan forutsi hva morgendagen vil bringe. (Jakob 4: 14) Men Jehova vet hva som vil skje i framtiden. (Jesaja 46: 10) For lang tid siden forutsa hans Ord, Bibelen, ikke bare de forferdelige tingene som skjer i vår tid, men også alt det fantastiske som skal skje i nær framtid.

2, 3. Hva spurte disiplene Jesus om, og hva svarte han?

2 Jesus Kristus snakket om Guds rike, som skal gjøre slutt på alt det onde og gjøre jorden til et paradis. (Lukas 4: 43) Folk var interessert i å få vite når Riket skulle komme. Jesu disipler spurte ham: «Hva skal være tegnet på ditt nærvær og på avslutningen på tingenes ordning?» (Matteus 24: 3) Jesus svarte at det bare var Jehova Gud som visste nøyaktig når den nåværende tingenes ordning, eller verdensordning, skulle ende. (Matteus 24: 36) Ikke desto mindre forutsa Jesus hvordan forholdene i verden skulle være like før Riket skulle innføre virkelig fred og sikkerhet for menneskene. Det han forutsa, skjer nå!

3 Før vi tar for oss det som viser at vi nå lever i «avslutningen på tingenes ordning», skal vi kort se på en krig som ingen mennesker har hatt noen som helst mulighet til å være vitne til. Den ble utkjempet i åndeverdenen, og utfallet av den berører oss.

EN KRIG I HIMMELEN

4, 5. a) Hva var det som skjedde i himmelen kort tid etter at Jesus var blitt innsatt som Konge? b) Hva skulle krigen i himmelen føre til, ifølge Åpenbaringen 12: 12?

4 I det forrige kapitlet i denne boken ble det forklart at Jesus Kristus ble Konge i himmelen i 1914. (Daniel 7: 13, 14) Kort tid etter at han hadde fått kongemakt, gikk han til handling. «Det brøt ut krig i himmelen,» sier Bibelen. «Mikael [et annet navn på Jesus] og hans engler kjempet mot dragen [Satan Djevelen], og dragen og dens engler kjempet.» * Satan og hans onde engler, demonene, tapte denne krigen og ble kastet ut av himmelen og ned til jorden. Guds trofaste engler gledet seg over at Satan og demonene var borte. Men menneskene skulle ikke erfare en slik glede. Bibelen forutsa tvert imot: «Ve jorden . . . , for Djevelen er kommet ned til dere og har stor vrede, idet han vet at han har en kort tidsperiode.» — Åpenbaringen 12: 7, 9, 12.

5 Legg merke til hva krigen i himmelen skulle føre til. I sin store vrede skulle Satan føre ve, eller stor nød og mange lidelser, over dem som bodde på jorden. Som vi skal se, lever vi nå i denne vanskelige tiden. Men dette skulle være en forholdsvis «kort tidsperiode». Satan er også klar over dette. Bibelen kaller denne tidsperioden «de siste dager». (2. Timoteus 3: 1) Vi kan virkelig være glad for at Gud snart skal sette en stopper for Djevelens innflytelse på jorden! La oss ta for oss noe av det som Bibelen har forutsagt, og som skjer nå. Det beviser at vi lever i de siste dager, og at Guds rike snart skal bringe dem som elsker Jehova, evige velsignelser. Først skal vi se på fire trekk ved det tegnet som Jesus sa skulle vise at vi lever i de siste dager.

FORHOLDENE I VERDEN I DE SISTE DAGER

6, 7. Hvordan går Jesu ord om kriger og matmangel i oppfyllelse i dag?

6 «Nasjon skal reise seg mot nasjon og rike mot rike.» (Matteus 24: 7) Millioner av mennesker er blitt drept i krig i løpet av de siste hundre årene. En britisk historiker skrev: «Det 20. århundre var det blodigste århundre vi kjenner til i historien. . . . Det var et århundre med nesten sammenhengende krig, med bare noen få og korte perioder da det ikke var en organisert væpnet konflikt et eller annet sted.» I en rapport fra en forskningsorganisasjon (Worldwatch Institute) stod det: «Tre ganger så mange ble drept i krig i [det 20.] århundre som i alle de krigene som ble utkjempet fra det første århundre til 1899.» Siden 1914 har over 100 millioner dødd som følge av krig. Millioner av mennesker har derfor erfart den sorg og smerte det fører med seg å miste en av sine nærmeste i krig.

7 «Det skal bli matmangel.» (Matteus 24: 7) Forskere sier at matvareproduksjonen har økt vesentlig de siste 30 årene. Likevel er det fortsatt mange som er rammet av matmangel, fordi de ikke har nok penger til å kjøpe mat eller ikke har nok jord de kan dyrke. I utviklingslandene er det godt over en milliard mennesker som må leve av en inntekt på en dollar eller mindre om dagen. De fleste av dem lider av kronisk sult. Verdens helseorganisasjon anslår at det hvert år dør fem millioner barn av årsaker som har sammenheng med underernæring og feilernæring.

8, 9. Hva er det som viser at Jesu profetier om jordskjelv og pest har gått i oppfyllelse?

8 «Det skal bli store jordskjelv.» (Lukas 21: 11) Ifølge et forskningsinstitutt (U.S. Geological Survey) kan vi forvente i gjennomsnitt 19 kraftige jordskjelv hvert år. De vil være store nok til å forårsake omfattende skader på bygninger og få jorden til å slå sprekker. Og i gjennomsnitt har det én gang hvert år inntruffet et jordskjelv som har vært kraftig nok til å forårsake total ødeleggelse av bygninger. Rapporter viser at jordskjelv har kostet over to millioner mennesker livet siden 1900. En kilde sier: «De teknologiske framskrittene har bare i ubetydelig grad redusert antall omkomne.»

9 «Det skal bli . . . pest.» (Lukas 21: 11) Til tross for medisinske framskritt herjer gamle og nye smittsomme sykdommer. Ifølge én rapport er 20 velkjente sykdommer — deriblant tuberkulose, malaria og kolera — blitt vanligere i de siste tiårene, og noen av sykdommene blir det stadig vanskeligere å kurere ved hjelp av legemidler. I tillegg har det dukket opp minst 30 nye smittsomme sykdommer. Noen av dem kjenner man ingen effektiv behandling for. De er dødelige.

MENNESKENE I DE SISTE DAGER

10. Hvilke personlighetstrekk som er nevnt i 2. Timoteus 3: 1—5, ser du at mange har i vår tid?

10 I tillegg til at Bibelen har forutsagt hvordan forholdene i verden skulle utvikle seg, har den forutsagt at de siste dager skulle kjennetegnes av en forandring i folks holdninger og atferd. Apostelen Paulus beskrev hvordan menneskene i sin alminnelighet kom til å være. Ifølge 2. Timoteus 3: 1 sa han: «I de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre.» Videre, i versene 2 til 5, sa han at menneskene blant annet skulle være

 • egenkjærlige

 • pengekjære

 • ulydige mot foreldre

 • illojale

 • uten naturlig hengivenhet

 • uten selvkontroll

 • voldsomme

 • slike som elsker nytelser mer enn de elsker Gud

 • slike som har en ytre form for gudhengivenhet, men viser seg falske når det gjelder dens kraft

11. Hvordan beskriver Salme 92: 7 hva som vil skje med de onde?

11 Har du sett slike tendenser i samfunnet? Sannsynligvis. Overalt er det mennesker som har dårlige egenskaper. Dette viser at Gud snart skal gå til handling, for Bibelen sier: «Når de onde skyter opp som planter og alle som praktiserer det som er skadelig, blomstrer, er det for at de skal bli tilintetgjort for evig.» — Salme 92: 7.

DET SKULLE OGSÅ SKJE POSITIVE TING!

12, 13. Hvordan er «den sanne kunnskap» blitt stor i «endens tid»?

12 De siste dager er i høy grad en tid med nød og lidelser, slik Bibelen har forutsagt. Men i denne problemfylte verden skjer det også en positiv utvikling, blant dem som tilber Jehova.

13 «Den sanne kunnskap skal bli stor,» forutsa den bibelske boken Daniel. Når skulle det skje? Det skulle skje i «endens tid». (Daniel 12: 4) Spesielt i tiden etter 1914 har Jehova hjulpet dem som virkelig ønsker å tjene ham, til å få en bedre forståelse av Bibelen. De har fått stadig større innsikt i dyrebare sannheter om Guds navn og hensikt, Jesu Kristi gjenløsningsoffer, de dødes tilstand og de dødes oppstandelse. De som tilber og tjener Jehova, har dessuten lært hvordan de kan leve på en måte som gir dem glede i livet, og som er til ære for Gud. De har også fått en klarere forståelse av den rolle Guds rike spiller, og hvordan det skal ordne opp i forholdene på jorden. Hva gjør de med den kunnskapen de har fått? Det spørsmålet bringer oss til enda en profeti som er i ferd med å gå i oppfyllelse nå i de siste dager.

«Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord.» — Matteus 24: 14

14. I hvilket omfang blir det gode budskap om Riket forkynt i vår tid, og hvem er det som forkynner det?

14 «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene,» sa Jesus Kristus i sin profeti om «avslutningen på tingenes ordning». (Matteus 24: 3, 14) Det gode budskap om Guds rike blir i dag forkynt verden over, i mer enn 230 land og øysamfunn, og på over 400 språk. Det blir gjort kjent hva Riket er, hva det skal gjøre, og hvordan vi kan få oppleve dets velsignelser. Millioner av Jehovas vitner, som representerer «alle nasjoner og stammer og folk og tungemål», forkynner med iver dette gode budskap om Riket. (Åpenbaringen 7: 9) De leder gratis hjemmebibelstudier med millioner av mennesker som ønsker å vite hva Bibelen egentlig lærer. Jesu profeti blir oppfylt i et omfang som virkelig er imponerende, særlig i betraktning av at de sanne kristne er blitt «gjenstand for alles hat,» slik Jesus også forutsa. — Lukas 21: 17.

HVA VIL DU GJØRE?

15. a) Tror du at vi lever i de siste dager? Kan du begrunne svaret? b) Hva vil «enden» bety for dem som setter seg opp mot Jehova, og for dem som underordner seg under hans rikes styre?

15 Vi ser altså at mange av Bibelens profetier går i oppfyllelse i vår tid. Er du enig i at det viser at vi lever i de siste dager? Når det gode budskap er blitt forkynt i den grad Jehova ønsker, skal «enden» helt sikkert komme. (Matteus 24: 14) «Enden» vil si den tid da Gud skal fjerne alt det onde på jorden. For å fjerne alle som med vitende og vilje setter seg opp mot Ham, skal han bruke Jesus og mektige engler. (2. Tessaloniker 1: 6—9) Satan og hans demoner skal ikke lenger villede nasjonene. Etter det skal Guds rike sørge for at alle som underordner seg under dets rettferdige styre, får del i mange store velsignelser. — Åpenbaringen 20: 1—3; 21: 3—5.

16. Hva er det klokt av deg å gjøre?

16 Siden enden for Satans ordning er nær, må vi spørre oss selv: Hva bør jeg gjøre? Vi gjør klokt i å fortsette å lære mer om Jehova og det han forventer av oss. (Johannes 17: 3) Studer derfor Bibelen nøye. Gjør det til en vane å komme regelmessig sammen med andre som går inn for å gjøre Jehovas vilje. (Hebreerne 10: 24, 25) Skaff deg den kunnskap som Jehova Gud har gjort tilgjengelig i rikelige mengder for mennesker verden over, og gjør de forandringene i livet som er nødvendige for at du skal få Guds godkjennelse. — Jakob 4: 8.

17. Hvorfor vil tilintetgjørelsen av de onde komme overraskende på folk flest?

17 Jesus forutsa at folk flest kom til å ignorere bevisene for at vi lever i de siste dager. Tilintetgjørelsen av de onde vil komme plutselig og uventet. For de fleste vil den komme like overraskende som en tyv om natten. (1. Tessaloniker 5: 2) Jesus advarte om at «Menneskesønnens nærvær», det vil si den tid da Jesus skulle være usynlig nærværende som Konge i Guds rike i de siste dager, kom til å være «som Noahs dager». Han sa: «For som de var i dagene før flommen — de spiste og drakk, menn giftet seg, og kvinner ble giftet bort, inntil den dag da Noah gikk inn i arken; og de gav ikke akt før flommen kom og feide dem alle bort — slik skal Menneskesønnens nærvær være.» — Matteus 24: 37—39.

18. Hvilken advarsel som Jesus kom med, bør vi ta alvorlig?

18 Jesus sa derfor til dem som hørte på ham: «Gi akt på dere selv, så deres hjerter aldri blir nedtynget av fråtsing og drukkenskap og livets bekymringer og den dagen plutselig, på et øyeblikk, kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle som bor på hele jordens overflate. Våk derfor og frambær hele tiden påkallelse, så det kan lykkes dere å unnslippe alt dette som skal skje, og å bli stående [som godkjente] framfor Menneskesønnen.» (Lukas 21: 34—36) Det er klokt å ta Jesu ord alvorlig. Hvorfor? Fordi de som blir godkjent av Jehova Gud og «Menneskesønnen», Jesus Kristus, kan se fram til å overleve enden for Satans verdensordning og få leve evig i den herlige, nye verden, som er så nær! — Johannes 3: 16; 2. Peter 3: 13.

^ avsn. 4 Grunnen til at vi kan si at Mikael er et annet navn på Jesus Kristus, blir det redegjort for i tilleggsartikkelen «Hvem er erkeengelen Mikael?»