Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

TILLEGG

Hva er «Babylon den store»?

Hva er «Babylon den store»?

ÅPENBARINGSBOKEN inneholder mange ord og uttrykk som ikke skal oppfattes bokstavelig. (Åpenbaringen 1: 1) Den forteller for eksempel om en kvinne som har navnet «Babylon den store» skrevet på pannen. Det står at hun sitter på «skarer og nasjoner». (Åpenbaringen 17: 1, 5, 15) Siden det er umulig for en bokstavelig kvinne å gjøre dette, må Babylon den store være en symbolsk kvinne. Hva er hun så et bilde på?

I Åpenbaringen 17: 18 blir den samme symbolske kvinnen omtalt som «den store by som har kongedømme over jordens konger». Ordet «by» tyder på at det er snakk om en organisert gruppe mennesker. Ettersom denne «store by» har herredømme over «jordens konger», må den kvinnen som kalles Babylon den store, være et system som har stor innflytelse verden over. Babylon den store kan med rette kalles et verdensrike. Hva slags verdensrike? Et som er religiøst. Merk deg hvordan noen andre vers i Åpenbaringen som har med dette å gjøre, leder oss til den konklusjonen.

Et verdensrike kan være politisk, kommersielt eller religiøst. Den kvinnen som heter Babylon den store, er ikke et politisk verdensrike, for Guds Ord sier at «jordens konger», eller de politiske elementene i denne verden, «har drevet utukt» med henne. Hennes utukt henspiller på de alliansene hun har inngått med verdens herskere, og er forklaringen på at hun omtales som en prostituert, ja som «den store skjøge». — Åpenbaringen 17: 1, 2; Jakob 4: 4.

Babylon den store kan heller ikke være et kommersielt rike, for ’jordens kjøpmenn’, som står for de kommersielle elementene, kommer til å sørge over henne når hun blir tilintetgjort. Det sies også at både kongene og kjøpmennene skal stå og se på Babylon den store «på avstand». (Åpenbaringen 18: 3, 9, 10, 15—17) Det er derfor rimelig å trekke den slutning at Babylon den store ikke er et politisk eller et kommersielt verdensrike, men et religiøst.

Noe annet som bekrefter dette, er at det står at Babylon den store villeder alle nasjonene ved sin «utøvelse av spiritisme». (Åpenbaringen 18: 23) Alle former for spiritisme er knyttet til religion, og siden spiritisme er noe demonene står bak, er det ikke overraskende at Bibelen kaller Babylon den store «en bolig for demoner». (Åpenbaringen 18: 2; 5. Mosebok 18: 10—12) Dette verdensriket blir også beskrevet som noe som aktivt motarbeider den sanne religion — det forfølger «profeter» og «hellige». (Åpenbaringen 18: 24) Ja, den kvinnen som heter Babylon den store, hater den sanne religion i den grad at hun bruker vold mot og til og med myrder ’Jesu vitner’. (Åpenbaringen 17: 6) Det er derfor tydelig at Babylon den store er et bilde på den falske religions verdensrike, som omfatter alle religioner som står i opposisjon til Jehova Gud.