Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

TILLEGG

Hvem er erkeengelen Mikael?

Hvem er erkeengelen Mikael?

DEN åndeskapningen som kalles Mikael, blir ikke nevnt ofte i Bibelen. Men når han blir det, beskrives han som en aktiv person. I Daniels bok står det at Mikael slåss mot onde engler, ifølge Judas’ brev diskuterer han med Satan Djevelen, og i Åpenbaringen fortelles det at han fører krig mot Djevelen og hans demoner. Ved å forsvare Jehovas herredømme og bekjempe hans fiender lever Mikael opp til det som navnet hans betyr: «Hvem er lik Gud?» Men hvem er Mikael?

Det er ikke helt uvanlig at noen er kjent under mer enn ett navn. Patriarken Jakob, for eksempel, er også kjent som Israel, og apostelen Peter er også kjent som Simon. (1. Mosebok 49: 1, 2; Matteus 10: 2) På samme måte er Mikael tydeligvis et annet navn på Jesus Kristus, før og etter hans liv på jorden. Her kommer noen bibelske grunner til at vi kan trekke den konklusjonen.

Erkeengel. Guds Ord omtaler Mikael som «erkeengelen», det vil si «overengelen». (Judas 9) Legg merke til at Mikael blir kalt erkeengelen, i bestemt form. Det tyder på at det bare finnes én slik engel. Noe annet som tyder på det, er at Bibelen bruker betegnelsen «erkeengel» bare i entall, aldri i flertall. I 1. Tessaloniker 4: 16 blir Jesus dessuten forbundet med stillingen som erkeengel. Der står det om den oppstandne Herren Jesus Kristus: «Herren selv skal stige ned fra himmelen med et bydende rop, med en erkeengels røst.» Jesu røst blir altså beskrevet som en erkeengels røst. Dette skriftstedet antyder derfor at det er Jesus som er erkeengelen Mikael.

Hærfører. Bibelen sier at «Mikael og hans engler kjempet mot dragen . . . og dens engler». (Åpenbaringen 12: 7) Mikael er altså Lederen for en hær av trofaste engler. I Åpenbaringen blir også Jesus beskrevet som Lederen for en hær av trofaste engler. (Åpenbaringen 19: 14—16) Og apostelen Paulus skriver at ’Herren Jesus’ skal bli åpenbart «med sine mektige engler». (2. Tessaloniker 1: 7) Vi ser altså at Bibelen både taler om Mikael og hans engler og om Jesus og hans engler. (Matteus 13: 41; 16: 27; 24: 31; 1. Peter 3: 22) Siden Guds Ord ikke antyder noen steder at det er to hærer av trofaste engler i himmelen — en som blir ledet av Mikael, og en som blir ledet av Jesus — er det logisk å trekke den slutning at Mikael er Jesus Kristus i hans himmelske stilling. *

^ avsn. 1 Flere opplysninger som viser at navnet Mikael blir brukt om Guds Sønn, finner du i Innsikt i De hellige skrifter (bind 2, sidene 316 og 317), utgitt av Jehovas vitner.