Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

KAPITTEL FJORTEN

Hvordan man kan få et lykkelig familieliv

Hvordan man kan få et lykkelig familieliv
  • Hva må til for å være en god ektemann?

  • Hvordan være en god kone?

  • Hva innebærer det å være en god far eller mor?

  • Hva kan barn gjøre for at familielivet skal bli lykkelig?

1. Hva er nøkkelen til et lykkelig familieliv?

JEHOVA GUD vil at vi skal ha et lykkelig familieliv. Hans Ord, Bibelen, inneholder derfor retningslinjer som han ønsker at de enkelte i familien skal følge. Når familiemedlemmene retter seg etter denne veiledningen fra Gud, gir det gode resultater. Jesus sa: «Lykkelige er de som hører Guds ord og holder det!» — Lukas 11: 28.

2. Hva er det viktig å være klar over for å kunne ha et lykkelig familieliv?

2 Noe det er viktig å være klar over for å kunne ha et lykkelig familieliv, er at familieordningen ble innstiftet av Jehova, som Jesus kalte «vår Far». (Matteus 6: 9) Alle familiene på jorden skylder vår himmelske Far sin eksistens — og han vet så avgjort hva som gjør familier lykkelige. (Efeserne 3: 14, 15) Hva kan vi så lære om familielivet ved å undersøke Bibelen?

FAMILIEORDNINGEN SKRIVER SEG FRA GUD

3. Hva sier Bibelen om familieordningens opprinnelse, og hvordan vet vi at det den sier, er sant?

3 Jehova skapte de første menneskene, Adam og Eva, og førte dem sammen som mann og kone. Han gav dem et vakkert paradisisk hjem — Edens hage — og sa til dem at de skulle sette barn til verden. «Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden,» sa han. (1. Mosebok 1: 26—28; 2: 18, 21—24) Dette er ikke bare et sagn eller en myte, for Jesus viste at det som 1. Mosebok sier om familielivets begynnelse, er sant. (Matteus 19: 4, 5) Selv om vi møter mange problemer og livet nå ikke er slik som Gud ville at det skulle være, er det mulig å få et lykkelig familieliv. Vi skal nå se hvordan.

4. a) Hvordan kan alle i familien bidra til et godt familieliv? b) Hvorfor er det bra for vårt familieliv at vi studerer Jesu liv?

4 Alle i familien kan gjøre sitt for å få et godt familieliv ved å etterligne Guds måte å vise kjærlighet på. (Efeserne 5: 1, 2) Men hvordan kan vi etterligne Gud når vi ikke engang kan se ham? Vi kan lære hvordan han er, fordi han sendte sin førstefødte Sønn fra himmelen til jorden. (Johannes 1: 14, 18) Da hans Sønn, Jesus Kristus, var på jorden, etterlignet han sin himmelske Far så godt at det å se og lytte til Jesus var som å være sammen med Jehova og høre ham. (Johannes 14: 9) Alle i familien kan derfor bidra til et bedre familieliv ved å lære om den kjærlighet Jesus viste, og følge hans eksempel.

ET FORBILDE FOR GIFTE MENN

5, 6. a) Hvordan er den måten Jesus behandler menigheten på, et godt eksempel for ektemenn? b) Hva må en gjøre for å få tilgivelse for feil en har begått?

5 Bibelen sier at menn skal behandle sin kone på samme måte som Jesus behandlet disiplene. Tenk over denne bibelske veiledningen: «Dere menn, fortsett å elske deres hustruer, liksom Kristus også elsket menigheten og gav seg selv for den . . . På denne måten bør mennene elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv, for ingen har noensinne hatet sitt eget kjød; men han før og pleier det, slik Kristus også gjør med menigheten.» — Efeserne 5: 23, 25—29.

6 Ved den kjærlighet Jesus har vist menigheten av disipler, har han statuert et fullkomment eksempel for gifte menn. Jesus ’elsket disiplene inntil enden’ og ofret livet for dem, selv om de langt fra var fullkomne. (Johannes 13: 1; 15: 13) Ektemenn får også denne formaningen: «Fortsett å elske deres hustruer, og vær ikke bitre og vrede på dem.» (Kolosserne 3: 19) Hva vil hjelpe en mann til å følge denne veiledningen, særlig i situasjoner der hans kone har sagt eller gjort noe som ikke er så klokt? Han bør huske at han selv gjør feil, og også huske hva han må gjøre for å få Guds tilgivelse. Hva er det? Han må tilgi dem som gjør urett mot ham, og det innbefatter hans kone. Hun må naturligvis også være villig til å tilgi. (Matteus 6: 12, 14, 15) Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor noen har sagt at et godt ekteskap er et samliv mellom to som er flinke til å tilgi.

7. Hva tok Jesus hensyn til, og hvordan kan ektemenn følge hans eksempel?

7 Ektemenn bør også merke seg at Jesus alltid hadde omtanke for disiplene. Han tok hensyn til deres begrensninger og deres fysiske behov. En gang de var slitne, sa han: «Kom med, dere selv, til et øde sted, hvor vi kan være for oss selv, og hvil litt.» (Markus 6: 30—32) Menn må på samme måte huske at deres kone fortjener å bli vist omtanke. Bibelen sier at de skal vise sin kone «ære som et svakere kar». Hvorfor skal de det? Fordi både mann og kone, uten forskjell, får del i «livets ufortjente gave». (1. Peter 3: 7) Ektemenn må huske at det som gjør en person verdifull i Guds øyne, er trofasthet, ikke om en er mann eller kvinne. — Salme 101: 6.

8. a) Hvordan kan det sies at en mann «som elsker sin hustru, elsker seg selv»? b) Hva betyr det for ektefeller at de er «ett kjød»?

8 Som vist ovenfor sier Bibelen at en mann «som elsker sin hustru, elsker seg selv». Det er fordi mann og kone «ikke lenger [er] to, men ett kjød,» som Jesus sa. (Matteus 19: 6) Det betyr at de må begrense sine seksuelle interesser til bare å omfatte ektefellen. (Ordspråkene 5: 15—21; Hebreerne 13: 4) Det kan de gjøre hvis de er opptatt av ektefellens behov, ikke bare sine egne. (1. Korinter 7: 3—5) Bibelen sier: «Ingen har noensinne hatet sitt eget kjød; men han før og pleier det.» Menn må elske sin kone som seg selv og huske at de skal stå til ansvar overfor Jesus Kristus, som er ’mannens hode’. — Efeserne 5: 29; 1. Korinter 11: 3.

9. Hvilken av Jesu egenskaper blir nevnt i Filipperne 1: 8, og hvorfor må en ektemann vise denne egenskapen overfor sin kone?

9 Apostelen Paulus snakket om ’den inderlige hengivenhet som Kristus Jesus har’. (Filipperne 1: 8) Jesu hengivenhet var en egenskap som virket tiltalende på kvinner som ble hans disipler. (Johannes 20: 1, 11—13, 16) Og gifte kvinner vil at mannen deres skal vise dem inderlig hengivenhet.

ET EKSEMPEL FOR GIFTE KVINNER

10. Hvordan er Jesus et godt eksempel for gifte kvinner?

10 En familie er en organisasjon, og for at en organisasjon skal fungere godt, må den ha en leder, et overhode. Selv Jesus har en som han underordner seg under som sitt overhode. «Kristi hode er Gud», og på samme måte er «en kvinnes hode . . . mannen». (1. Korinter 11: 3) Den måten Jesus underordner seg under Gud på, er et godt eksempel for oss, ettersom vi alle har et overhode.

11. Hva slags holdning må en gift kvinne ha til mannen sin, og hva kan det være at hennes livsførsel fører til?

11 Ufullkomne menn gjør feil og viser seg kanskje ofte å være noe helt annet enn ideelle familieoverhoder. Hva skal så en gift kvinne gjøre? Hun skal ikke rakke ned på det mannen hennes gjør, eller prøve å overta rollen som overhode. Hun bør huske at i Guds øyne er «den stille og milde ånd» av stor verdi. (1. Peter 3: 4) Ved å ha en slik holdning vil hun finne det lettere å underordne seg, selv under vanskelige forhold. Bibelen sier også at ’hustruen bør ha dyp respekt for sin mann’. (Efeserne 5: 33) Men hva om mannen ikke godtar Kristus som sitt Hode? Bibelen sier til gifte kvinner: «Underordne dere under deres egne menn, for at de, hvis det er noen som ikke er lydige mot ordet, kan bli vunnet uten et ord ved sine hustruers livsførsel, fordi de har vært øyenvitner til deres rene livsførsel forbundet med dyp respekt.» — 1. Peter 3: 1, 2.

12. Hvorfor er det helt i orden at en gift kvinne gir uttrykk for sine meninger på en respektfull måte?

12 En gift kvinne viser ikke mangel på respekt hvis hun taktfullt gir uttrykk for en mening som avviker fra mannens, enten mannen har samme religion som henne eller ikke. Det kan være at hun har rett i sitt syn, og at det ville være bra for hele familien om mannen hørte på henne. En gang Abraham ikke var enig da hans kone, Sara, foreslo en praktisk løsning på et problem de hadde i familien, sa Gud til ham: «Lytt til hennes røst.» (1. Mosebok 21: 9—12) Men når en mann treffer en endelig avgjørelse som ikke er i strid med Guds lov, viser hans kone at hun underordner seg, ved å støtte hans avgjørelse. — Apostlenes gjerninger 5: 29; Efeserne 5: 24.

Hvordan var Sara et godt eksempel for gifte kvinner?

13. a) Hva står det om gifte kvinner i Titus 2: 4, 5? b) Hva sier Bibelen om separasjon og skilsmisse?

13 Gifte kvinner som ivaretar sin oppgave, kan gjøre mye for å dra omsorg for familien. Bibelen viser for eksempel at de skal være slike som «elsker sine menn, elsker sine barn, er sunne i sinnet, ærbare, huslige, gode, idet de underordner seg under sine egne menn». (Titus 2: 4, 5) En kone og mor som er slik, vil erfare at familien fortsetter å være glad i henne og ha respekt for henne. (Ordspråkene 31: 10, 28) Men siden ekteskapet er et samliv mellom ufullkomne mennesker, kan det oppstå situasjoner som er så alvorlige at de fører til separasjon eller skilsmisse. Bibelen tillater separasjon under visse omstendigheter. Men en separasjon er ikke noe en kan ta lett på, for Bibelen sier «at en hustru ikke skal gå fra sin mann . . . og en mann skal ikke forlate sin hustru». (1. Korinter 7: 10, 11) Og den eneste bibelske skilsmissegrunn er at den ene ektefellen har gjort seg skyldig i «utukt», eller seksuell umoral. — Matteus 19: 9.

ET FULLKOMMENT EKSEMPEL FOR FORELDRE

14. Hvordan behandlet Jesus barn, og hva trenger barn?

14 Jesus var et fullkomment eksempel for foreldre ved den måten han behandlet barn på. En gang da noen andre prøvde å hindre små barn i å komme til ham, sa han: «La de små barna komme til meg; forsøk ikke å hindre dem.» Bibelen sier at Jesus så «tok barna i armene sine og begynte å velsigne dem, idet han la hendene på dem». (Markus 10: 13—16) Når Jesus tok seg tid til å være sammen med barn, burde da ikke dere som er foreldre, bruke tid på deres egne sønner og døtre? Det de trenger, er ikke små stunder sammen med dere, men massevis av tid. Dere må ta dere tid til å undervise dem, for det pålegger Jehova foreldre å gjøre. — 5. Mosebok 6: 4—9.

15. Hva kan foreldre gjøre for å beskytte barna?

15 Etter hvert som verden blir mer og mer ond, trenger barn i økende grad at foreldrene beskytter dem mot mennesker som er ute etter å skade dem, for eksempel personer som vil misbruke dem seksuelt. Tenk over hvordan Jesus beskyttet disiplene, som han kjærlig kalte «små barn». Da han ble arrestert og det var like før han skulle bli drept, gjorde han det mulig for disiplene å slippe unna. (Johannes 13: 33; 18: 7—9) Du som har barn, må være våken for Djevelens forsøk på å skade barna dine. Du må forberede dem på hva som kan skje. * (1. Peter 5: 8) Trusselen mot barns fysiske, åndelige og moralske sikkerhet har aldri vært større enn den er nå.

Hva kan foreldre lære av den måten Jesus behandlet barn på?

16. Hva kan foreldre lære av den måten Jesus gikk fram på når disiplene begikk feil?

16 Kvelden før Jesus døde, kranglet disiplene om hvem av dem som var størst. I stedet for å bli sint på dem fortsatte Jesus på en kjærlig måte å appellere til dem ved det han sa, og ved sitt eget eksempel. (Lukas 22: 24—27; Johannes 13: 3—8) Kan du som er mor eller far, se hvordan du kan følge Jesu eksempel i den måten du korrigerer barna dine på? De trenger naturligvis å få veiledning og bli vist til rette, men irettesettelser må gis «i passende grad» og aldri i sinne. Du vil selvfølgelig ikke snakke «tankeløst, som med sverdstikk». (Jeremia 30: 11; Ordspråkene 12: 18) Når du irettesetter barna, bør du gjøre det på en slik måte at de senere forstår at det du gjorde, var riktig. — Efeserne 6: 4; Hebreerne 12: 9—11.

ET FORBILDE FOR BARN

17. På hvilke måter var Jesus et fullkomment eksempel for barn?

17 Kan barn lære noe av Jesus? Ja, det kan de! Ved sitt eksempel viste Jesus at barn skal være lydige mot foreldrene sine. «Akkurat som Faderen har lært meg, sier jeg disse ting,» sa han. Og han tilføyde: «Jeg gjør alltid de ting som behager ham.» (Johannes 8: 28, 29) Jesus var lydig mot sin himmelske Far, og Bibelen sier at barn skal være lydige mot sine foreldre. (Efeserne 6: 1—3) Selv om Jesus var et fullkomment barn, var han også lydig mot sine ufullkomne foreldre, Josef og Maria. Det må ha bidratt til at alle i Jesu familie kunne glede seg over et lykkelig familieliv. — Lukas 2: 4, 5, 51, 52.

18. Hvorfor var Jesus alltid lydig mot sin himmelske Far, og hvem blir glade når barn i vår tid er lydige mot foreldrene sine?

18 På hvilke måter kan barn bli mer lik Jesus og glede foreldrene sine? Det kan nok være vanskelig noen ganger å være lydig mot foreldrene sine, men Gud vil at barn også da skal være lydige. (Ordspråkene 1: 8; 6: 20) Jesus var alltid lydig mot sin himmelske Far, også i vanskelige situasjoner. En gang da det var Guds vilje at Jesus skulle gjøre noe spesielt vanskelig, sa Jesus: «Ta dette beger [et bestemt krav] fra meg.» Likevel gjorde Jesus det Gud ville, for han skjønte at hans Far visste best. (Lukas 22: 42) Ved å lære å være lydige vil barn glede både foreldrene sine og sin himmelske Far. * — Ordspråkene 23: 22—25.

Hva bør barn tenke på når de møter fristelser?

19. a) Hvordan prøver Satan å friste barn? b) Hvilken virkning kan det ha på foreldrene hvis barna oppfører seg dårlig?

19 Satan Djevelen prøvde å friste Jesus, og vi kan være sikker på at han også vil forsøke å friste barn og unge til å gjøre noe som er galt. (Matteus 4: 1—10) Han bruker gruppepress, noe det kan være vanskelig å stå imot. Derfor er det så viktig at barn ikke får dårlige venner! (1. Korinter 15: 33) Jakobs datter Dina pleide å være sammen med noen som ikke tilbad Jehova, og det førte til mange problemer og vanskeligheter. (1. Mosebok 34: 1, 2) Tenk så trist det ville være for familien hvis et av medlemmene for eksempel rotet seg borti seksuell umoral! — Ordspråkene 17: 21, 25.

NØKKELEN TIL ET LYKKELIG FAMILIELIV

20. Hva må de enkelte i familien gjøre for at de skal få et lykkelig familieliv?

20 Det er lettere å takle familieproblemer når en følger Bibelens råd. Ja, det å gjøre det er nøkkelen til et lykkelig familieliv. Derfor, dere gifte menn, elsk deres kone og behandle henne slik Jesus behandler menigheten. Dere gifte kvinner, underordne dere under mannen deres og etterlign den gode kone som er beskrevet i Ordspråkene 31: 10—31. Dere foreldre, oppdra barna deres. (Ordspråkene 22: 6) Dere fedre, ’led deres egen husstand på en god måte’. (1. Timoteus 3: 4, 5; 5: 8) Og dere barn, vær lydige mot foreldrene deres. (Kolosserne 3: 20) Ingen i familien er perfekte. Vær derfor ydmyke og be hverandre om unnskyldning eller tilgivelse.

21. Hvilke storslagne framtidsutsikter kan vi ha, og hvordan kan vi få et lykkelig familieliv nå?

21 Bibelen inneholder virkelig en mengde verdifulle råd og retningslinjer angående familielivet. Den lærer oss også om Guds nye verden — om et jordisk paradis fylt med glade og lykkelige mennesker som tilber Jehova. (Åpenbaringen 21: 3, 4) Det er storslagne framtidsutsikter! Men allerede nå kan vi få et lykkelig familieliv ved å følge den veiledningen Gud gir i sitt Ord, Bibelen.

^ avsn. 15 Noe som kan hjelpe foreldre til å beskytte barna sine, er det som står i kapittel 32 i boken Hør på den store Lærer, som er utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 18 Det er bare hvis moren eller faren ber barnet om å gjøre noe som er et brudd på Guds lov, at det er riktig av barnet å være ulydig. — Apostlenes gjerninger 5: 29.