Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL SEKSTEN

Ta standpunkt for den sanne religion

Ta standpunkt for den sanne religion
  • Hva lærer Bibelen om bruk av bilder i tilbedelsen?

  • Hva bør de kristne ta i betraktning når det gjelder religiøse høytider?

  • Hvordan kan du fortelle andre om din tro uten å støte dem?

1, 2. a) Hva må du spørre deg selv om etter at du har forlatt falsk religion? b) Mener du at dette er viktig? Begrunn svaret.

TENK deg at du får vite at hele nabolaget ditt er blitt forurenset av giftig avfall som noen har dumpet i det skjulte over lengre tid. Situasjonen er blitt livstruende. Hva vil du gjøre? Du vil sikkert flytte hvis du kan. Men selv om du gjør det, er det kanskje et alvorlig spørsmål som plager deg: «Er jeg blitt forgiftet?»

2 Det oppstår en lignende situasjon når det gjelder falsk religion. Bibelen lærer at falsk religion er «forurenset» av uren lære og urene skikker. (2. Korinter 6: 17) Det er derfor viktig at du ’går ut fra Babylon den store’, den falske religions verdensrike, ved å bryte forbindelsen med all falsk religion. (Åpenbaringen 18: 2, 4) Har du gjort det? Det er i så fall rosverdig. Men dette innebærer mer enn bare at du melder deg ut av et religionssamfunn som hører til Babylon den store. Etter at du har gjort det, må du spørre deg selv: «Har jeg klart å kvitte meg med alle spor av falsk tilbedelse?» Vi skal nå se på noen eksempler på hva dette kan dreie seg om.

 RELIGIØSE BILDER OG FEDREDYRKELSE

3. a) Hva sier Bibelen om bruk av bilder og lignende i tilbedelsen, og hvorfor kan det være vanskelig for noen å se på dette på samme måte som Gud? b) Hva bør du gjøre med ting du eier som har med falsk tilbedelse å gjøre?

3 Noen har hatt religiøse bilder, statuer og altere i sitt hjem i mange år og bruker disse tingene som synlige hjelpemidler når de ber til Gud. Hvis dette gjelder deg, synes du kanskje det er rart eller galt å be til Gud uten slike ting, og du føler deg kanskje veldig knyttet til noen av dem. Men Gud selv forteller hvordan vi skal tilbe ham, og Bibelen lærer at han ikke vil at vi bruker bilder og andre gjenstander i tilbedelsen. (2. Mosebok 20: 4, 5; Salme 115: 4—8; Jesaja 42: 8; 1. Johannes 5: 21) Du kan derfor vise at du velger den sanne tilbedelse, ved å ødelegge alt du har som har tilknytning til falsk tilbedelse. Se på disse tingene slik Jehova gjør — som «en vederstyggelighet». — 5. Mosebok 27: 15.

4. a) Hvordan vet vi at det er nytteløst å drive med fedredyrkelse? b) Hvorfor forbød Jehova sitt folk å befatte seg med noen som helst form for okkultisme?

4 I mange falske religioner er det også vanlig med fedredyrkelse.  Noen som ikke har lært hva Bibelen sier, tror at de døde er ved bevissthet i en åndeverden, og at de kan hjelpe eller skade de levende. De som tror dette, gjør seg kanskje store anstrengelser for å gjøre sine døde forfedre til lags. Men som kapittel 6 viser, har ikke de døde noen bevisst tilværelse noe sted. Det er derfor helt nytteløst å prøve å kommunisere med dem. Alle budskaper som tilsynelatende kommer fra en død slektning, kommer i virkeligheten fra demonene. Jehova forbød derfor israelittene å prøve å snakke med de døde eller å befatte seg med noen som helst annen form for okkultisme. — 5. Mosebok 18: 10—12.

5. Hva kan en gjøre hvis en tidligere har pleid å bruke religiøse bilder eller lignende i tilbedelsen eller har drevet med fedredyrkelse?

5 Hva kan en gjøre hvis en tidligere har pleid å bruke religiøse bilder eller lignende i tilbedelsen, eller hvis en har drevet med fedredyrkelse? En bør lese og tenke over vers i Bibelen som viser hvordan Jehova Gud ser på dette. En bør også be til ham hver dag for å gi uttrykk for sitt ønske om å ta standpunkt for den sanne religion og for å be ham om hjelp til å tenke slik han gjør. — Jesaja 55: 9.

JULEN — EN HØYTID SOM DE FØRSTE KRISTNE IKKE FEIRET

6, 7. a) Hva skal julen være til minne om, men feiret Jesu disipler i det første århundre jul? b) Hva var fødselsdagsfeiringer knyttet til i den første kristne tid?

6 En persons gudsdyrkelse kan bli «forurenset» av falsk religion gjennom populære høytider. Tenk for eksempel på julen, som sies å være til minne om Jesu Kristi fødsel. Nesten alle religionssamfunn som hevder å være kristne, feirer jul. Men det er ingenting som tyder på at Jesu disipler i det første århundre feiret en slik høytid. En bok sier om dette: «I to århundrer etter Kristi fødsel var det ingen som visste — og få som brydde seg om — akkurat når han var født.» — Sacred Origins of Profound Things.

7 Selv om Jesu disipler hadde visst akkurat hvilken dag  han var født, ville de ikke ha feiret hans fødselsdag. Hvorfor ikke? Et leksikon sier at de første kristne «betraktet feiringen av fødselsdager som en hedensk skikk». (The World Book Encyclopedia) Det er bare to fødselsdagsfeiringer som er nevnt i Bibelen, og i begge tilfellene dreier det seg om fødselsdagen til en hersker som ikke tilbad Jehova. (1. Mosebok 40: 20; Markus 6: 21) Fødselsdager ble også feiret til ære for hedenske guder. Den 24. mai feiret for eksempel romerne fødselsdagen til gudinnen Diana. Dagen etter feiret de fødselsdagen til sin solgud, Apollo. Fødselsdagsfeiringer var altså knyttet til hedendom, ikke kristendom.

8. Forklar hvilken forbindelse det er mellom fødselsdagsfeiringer og overtro.

8 Det er også en annen grunn til at de kristne i det første århundre ikke ville ha feiret Jesu fødselsdag. De visste sannsynligvis at fødselsdagsfeiringer var knyttet til overtro. Det var for eksempel mange grekere og romere i oldtiden som trodde at en ånd var til stede ved hvert menneskes fødsel og beskyttet det mennesket gjennom hele livet. En bok om fødselsdager sier: «Denne ånden hadde en mystisk forbindelse med den gud som hadde samme fødselsdag som den personen.» (The Lore of Birthdays) Det er klart at Jehova ikke ville godkjenne noen som helst feiring som ville knytte Jesus til overtro. (Jesaja 65: 11, 12) Hvordan gikk det så til at mange begynte å feire jul?

JULENS OPPRINNELSE

9. Hvordan gikk det til at den 25. desember ble valgt som den dagen da Jesu fødsel skulle feires?

9 Det var først noen hundre år etter at Jesus hadde levd på jorden, at folk begynte å feire minnet om hans fødsel den 25. desember. Men dette var ikke den dagen han ble født. Han ble etter alt å dømme født i oktober. * Hvorfor ble da den 25. desember valgt? En sannsynlig grunn  er at noen som hevdet at de var kristne, «ønsket at datoen skulle falle sammen med den hedenske romerske høytiden som markerte ’den ubeseirede sols fødselsdag’». (The New Encyclopædia Britannica) Om vinteren, når det virket som om solen var svakest, utførte hedninger seremonier for å få denne kilden til varme og lys til å komme tilbake fra sine reiser langt borte. Den 25. desember ble antatt å være den dagen da solen begynte sin reise tilbake. I et forsøk på å omvende hedninger adopterte kirkeledere denne høytiden og prøvde å få det til å se ut som om den var «kristen». *

10. Hva var grunnen til at noen før i tiden ikke feiret jul?

10 Man har lenge kjent til at julen har hedenske røtter. På grunn av julens ubibelske opprinnelse var det på 1600-tallet forbudt å feire jul i England og i noen av de amerikanske koloniene. Bare det at man var hjemme fra arbeidet 1. juledag, førte til at man måtte betale en bot. Men snart ble de gamle skikkene fulgt igjen, og noen nye ble føyd til. Julen ble igjen en stor høytid, og det er den fortsatt i mange land. Men på grunn av den tilknytning julen har til falsk religion, vil ikke de som ønsker å behage Gud, feire denne høytiden. De vil heller ikke delta i andre feiringer som har sin opprinnelse i hedensk gudsdyrkelse. *

 HAR OPPRINNELSEN EGENTLIG NOE Å SI?

11. Hvorfor er noen med på å feire høytider som de vet har en hedensk opprinnelse, men hva bør være viktigst for oss?

11 Noen som er enig i at slike høytider som julen har en hedensk opprinnelse, mener at det likevel ikke er galt å feire dem. Folk flest tenker jo ikke på falsk tilbedelse når de feirer disse høytidene. Mange ser dem som anledninger til å styrke samholdet i familien. Er det slik du også ser det? I så fall er det sannsynligvis kjærlighet til familien, ikke kjærlighet til falsk religion, som gjør at du synes det er vanskelig å ta standpunkt for den sanne religion. Du skal vite at Jehova, han som innførte familieordningen, ønsker at du skal ha et godt forhold til familien din. (Efeserne 3: 14, 15) Men det finnes andre måter du kan styrke familiebåndene på, måter som han godkjenner. Det som bør være viktigst for oss, er hvordan Jehova ser på tingene. Apostelen Paulus skrev: «Fortsett å forvisse dere om hva som er antagelig for Herren.» — Efeserne 5: 10.

Vil du spise et sukkertøy du har funnet i rennesteinen?

12. Illustrer med et eksempel hvorfor vi ikke bør følge skikker og feire høytider som har en hedensk opprinnelse.

12 Kanskje du mener at opprinnelsen til de forskjellige høytidene ikke har noen særlig betydning for hvordan de blir feiret i vår tid. Spiller det egentlig noen rolle hva opprinnelsen er? Ja! For å illustrere det med et eksempel: Tenk deg at du får øye på et sukkertøy som ligger i rennesteinen. Vil du ta det opp og putte det i munnen? Selvfølgelig ikke. Det er skittent. På samme måte kan høytider som mange liker godt, skrive seg fra noe urent. For å ta standpunkt for den sanne religion må vi ha samme holdning som profeten Jesaja, som sa til Guds sanne tjenere: «Rør ikke noe urent.» — Jesaja 52: 11.

VIS GOD DØMMEKRAFT NÅR DU SNAKKER MED ANDRE

13. Hvilke utfordringer kan du møte når det gjelder høytider?

13 Når du bestemmer deg for ikke å være med på å feire  populære høytider, kan det være at du møter noen utfordringer. Det kan for eksempel være at de du jobber sammen med, lurer på hvorfor du ikke deltar i visse aktiviteter som er knyttet til enkelte høytider. Og hva om noen vil gi deg en julegave? Ville det være galt å ta imot den? Hva om din ektefelle ikke har samme tro eller livssyn som deg? Hva kan du gjøre for at barna dine ikke skal føle at de går glipp av noe fordi de ikke er med på høytider som andre feirer? Vi skal ta for oss disse spørsmålene i tur og orden.

14, 15. Hva kan du gjøre hvis noen ønsker deg «god jul» eller sier noe lignende til deg, eller hvis noen vil gi deg en julegave?

14 Du trenger god dømmekraft for å vite hva du bør gjøre i de forskjellige situasjonene som oppstår. Hvis noen i forbifarten sier «god jul» eller kommer med en lignende hilsen, kan du ganske enkelt takke. Men hvis den som kommer med en slik hilsen, er en du treffer ofte, eller en du jobber sammen med, velger du kanskje å si noe mer. I alle tilfeller bør du være taktfull og høflig. Bibelen kommer med dette rådet: «La deres tale alltid være tiltalende, krydret med salt, så dere vet hvordan dere bør svare enhver.» (Kolosserne 4: 6) Vær nøye med å vise andre respekt. Forklar på en vennlig måte hvilket syn du har. Gjør det klart at du ikke er imot å gå i selskaper og å gi gaver, men at du foretrekker å gjøre dette til andre tider.

15 Hva om noen har lyst til å gi deg en julegave? Omstendighetene har mye å si. Det kan være at giveren sier: «Jeg vet at du ikke feirer jul. Likevel vil jeg at du skal ha denne.» Du kommer kanskje til at det å ta imot gaven under disse omstendighetene ikke er det samme som å delta i feiringen. Hvis giveren ikke kjenner til det du tror på, kan du naturligvis nevne at du ikke feirer jul. Det vil gjøre det lettere for den andre å forstå hvorfor du tar imot en gave uten selv å gi en ved den anledningen. På den annen side ville det være klokt av deg å la være å ta imot en gave hvis det er tydelig  at den blir gitt bare for å få deg til å vise at du ikke holder deg til det du tror på, eller for å få deg til å vise at du bryter dine egne prinsipper for å få materielle fordeler av det.

HVA MED DE ANDRE I FAMILIEN?

16. Hvordan kan du være taktfull når du kommer opp i situasjoner som har med høytider å gjøre?

16 Hva om de andre i familien ikke har samme tro som deg? Også i slike tilfeller må du være taktfull. Du trenger ikke å gjøre et stort nummer av alle høytider som slektningene dine velger å feire. I stedet bør du respektere deres rett til å mene det de mener, akkurat som du vil at de skal respektere din rett til å ha dine meninger. (Matteus 7: 12) Unngå å gjøre noe som ville bety at du var med på en feiring du egentlig tar avstand fra. Vær likevel rimelig når det gjelder ting som ikke har noe med selve feiringen å gjøre. Uansett bør du naturligvis alltid handle på en måte som gjør at du har god samvittighet. — 1. Timoteus 1: 18, 19.

17. Hvordan kan du hjelpe barna dine til ikke å føle at de går glipp av noe fordi de ser at andre feirer noe som ikke dere feirer?

17 Hva kan du gjøre for at barna dine ikke skal føle at de går glipp av noe fordi dere ikke feirer ubibelske høytider? Mye avhenger av hva du gjør ellers i året. Noen foreldre bestemmer seg for spesielle tidspunkter da de skal gi barna sine gaver. En av de beste gavene du kan gi barna dine, er imidlertid å gi av din tid og vise dem kjærlig oppmerksomhet.

UTØV DEN SANNE RELIGION

Det gir ekte glede å utøve den sanne religion

18. Hvordan kan det at du kommer på kristne møter, hjelpe deg til å ta standpunkt for den sanne religion?

18 For å behage Gud må du forkaste falsk religion og ta standpunkt for den sanne religion. Hva innbefatter dette? Bibelen sier: «La oss tenke på hverandre for å oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger og ikke unnlate å komme sammen, slik noen har for vane, men oppmuntre  hverandre, og det så mye mer som dere ser dagen nærme seg.» (Hebreerne 10: 24, 25) Kristne møter er gledelige anledninger da du kan tilbe Gud på den måten han godkjenner. (Salme 22: 22; 122: 1) På slike møter er det «en utveksling av oppmuntring» blant trofaste kristne. — Romerne 1: 12.

19. Hvorfor er det viktig at du snakker med andre om det du har lært ut fra Bibelen?

19 Du kan også vise at du tar standpunkt for den sanne religion, ved å snakke med andre om det du har lært når du har studert Bibelen sammen med Jehovas vitner. Det er mange som «sukker og stønner» over alt det onde som skjer i verden i dag. (Esekiel 9: 4) Kanskje du kjenner noen slike. Hvorfor ikke fortelle dem om det framtidshåpet Bibelen har gitt deg? Hvis du ikke har klart å gi helt slipp på ønsket om å følge skikker som har med falsk religion å gjøre, vil du oppdage at dette ønsket gradvis forsvinner når du kommer sammen med de sanne kristne og også snakker med andre om de fine tingene du har lært ut fra Bibelen. Du kan være sikker på at du vil bli svært tilfreds og få mange velsignelser hvis du tar standpunkt for den sanne religion. — Malaki 3: 10.

^ avsn. 9 Se tilleggsartikkelen «Ble Jesus født i desember?»

^ avsn. 9 Noe annet som bidrog til at den 25. desember ble valgt, var saturnaliafesten. Denne høytiden til ære for den romerske jordbruksguden ble holdt fra den 17. til den 24. desember. Den var preget av fest og moro, og man gav hverandre gaver.

^ avsn. 10 Hvordan de sanne kristne ser på feiring av noen andre populære høytider og dager, blir forklart i tilleggsartikkelen «Hvordan bør vi se på feiring av forskjellige dager og høytider?»