Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

TILLEGG

Bør de kristne bruke korset i tilbedelsen?

Bør de kristne bruke korset i tilbedelsen?

KORSET blir satt høyt og respektert av millioner av mennesker. Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon omtaler korset som «kristendommens hovedsymbol». Men er det riktig av de kristne å bruke korset i tilbedelsen?

Det er verdt å merke seg at Jesus Kristus ikke døde på et kors. Det greske ordet som vanligvis oversettes med «kors», er staurọs. Det har grunnbetydningen «en opprettstående pæl eller stake». I The Companion Bible sies det: «[Staurọs] betyr aldri to trestokker som krysser hverandre i en eller annen vinkel. . . . Det er ingenting i det greske språket i NT [Det nye testamente] som så mye som antyder at det dreier seg om to trestokker.»

Noen ganger bruker bibelskribentene et annet ord for det henrettelsesredskapet Jesus døde på. Det er det greske ordet ksỵlon. (Apostlenes gjerninger 5: 30; 10: 39; 13: 29; Galaterne 3: 13; 1. Peter 2: 24) Dette ordet betyr helt enkelt «tømmerstokk», «stokk», «klubbe» eller «tre».

En bok av Hermann Fulda forklarer hvorfor det ofte ble brukt en opprettstående påle ved henrettelser: «Det fantes ikke trær på alle de stedene som ble valgt til offentlige henrettelser. Man tok da en enkel bjelke, hvor den nå var å finne, og drev den ned i bakken. Til denne ble de fredløse bundet eller naglet med hendene oppover; ofte ble også deres føtter bundet eller naglet fast.» — Das Kreuz und die Kreuzigung.

Det mest overbevisende av alle beviser kommer imidlertid fra Guds Ord. Apostelen Paulus sier: «Kristus kjøpte oss fri fra Lovens forbannelse ved å bli en forbannelse i stedet for oss, for det står skrevet: ’Forbannet er enhver som er hengt på en pæl [«et tre», NO].’» (Galaterne 3: 13) Her siterer Paulus fra 5. Mosebok 21: 22, 23, hvor det klart er tale om en pæl, ikke et kors. Ettersom et slikt henrettelsesmiddel gjorde vedkommende til «en forbannelse», vil det ikke være passende at kristne pynter hjemmet sitt med bilder av Kristus som henger på pælen.

Det er ingenting som viser at de som bekjente seg til kristendommen i de 300 første årene etter Kristi død, brukte korset i tilbedelsen. Men på 300-tallet ble den hedenske keiseren Konstantin omvendt til den frafalne kristendom, og han fremmet korset som dens symbol. Hva Konstantins motiver enn var, så hadde korset ingenting med Jesus Kristus å gjøre. Korset er faktisk av hedensk opprinnelse. Et katolsk oppslagsverk sier: «Korset finnes i både førkristne og ikke-kristne kulturer.» (New Catholic Encyclopedia) Forskjellige andre autoriteter har knyttet korset til naturreligioner og hedenske sexriter.

Hvorfor ble så dette hedenske symbolet tatt i bruk? Tydeligvis for å gjøre det lettere for hedninger å ta imot «kristendommen». Men det å vise ærbødighet for et hvilket som helst hedensk symbol blir klart fordømt i Bibelen. (2. Korinter 6: 14—18) Bibelen forbyr alle former for billeddyrkelse, som er avgudsdyrkelse. (2. Mosebok 20: 4, 5; 1. Korinter 10: 14) Det er derfor med god grunn at sanne kristne ikke bruker korset i tilbedelsen. *

^ avsn. 4 Flere opplysninger om korset finner du på sidene 232—236 i boken Resonner ut fra Skriftene, som er utgitt av Jehovas vitner.