Hva er det Bibelen egentlig lærer?

Dette hjelpemidlet til å studere Bibelen er laget for å hjelpe deg til å lære hva Bibelen sier om forskjellige emner, blant annet hvorfor så mange har det vondt, hva som skjer når vi dør, hvordan man kan ha et lykkelig familieliv og mer.

Var det slik Gud ville at vi skulle ha det?

Du lurer kanskje på hvorfor det er så mange problemer i dag. Visste du at Bibelen sier at det virkelig vil skje en forandring, og at du kan nyte godt av det?

KAPITTEL 1

Hva er sannheten om Gud?

Tror du at Gud bryr seg om deg personlig? Lær om hans personlighet og hvordan du kan få et nært forhold til ham.

KAPITTEL 2

Bibelen – en bok fra Gud

Hvordan kan Bibelen hjelpe deg til å takle personlige problemer? Hvorfor kan du stole på profetiene i den?

KAPITTEL 3

Hva er Guds hensikt med jorden?

Vil Guds hensikt med et paradis på jorden noen gang bli en realitet? I så fall når?

KAPITTEL 4

Hvem er Jesus Kristus?

Lær hvorfor Jesus er den lovte Messias, hvor han kom fra og hvorfor han er Jehovas enbårne Sønn.

KAPITTEL 5

Gjenløsningen – Guds største gave

Hva er gjenløsningen? Hva kan den bety for deg?

KAPITTEL 6

Hvor er de døde?

Lær hva Bibelen sier om hvor de døde er, og hvorfor mennesker dør.

KAPITTEL 7

Et reelt håp for dem vi har mistet

Har du mistet en av dine kjære i døden? Er det mulig å få se dem igjen? Lær hva Bibelen forteller om oppstandelsen.

KAPITTEL 8

Hva er Guds rike?

Mange kjenner til fadervår. Hva er meningen med ordene: «La ditt rike komme»?

KAPITTEL 9

Lever vi i «de siste dager»?

Lær om hvordan handlinger og holdninger rundt oss viser at vi nå lever i «de siste dager» som Bibelen har forutsagt.

KAPITTEL 10

Gode og onde ånder – hvordan de kan påvirke oss

Bibelen snakker om engler og demoner. Finnes virkelig disse åndeskapningene? Kan de påvirke livet ditt?

KAPITTEL 11

Hvorfor tillater Gud nød og lidelse?

Mange tror at det er Gud som har skylden for alle lidelsene i verden. Hva tror du? Lær hva Gud sier om hva som er årsaken til alle lidelsene.

KAPITTEL 12

En livsførsel som behager Gud

Det er mulig å leve på en måte som behager Jehova. Du kan faktisk bli hans venn.

KAPITTEL 13

Guds syn på livet

Hvordan ser Gud på abort, blodoverføring og livet til et dyr?

KAPITTEL 14

Hvordan man kan få et lykkelig familieliv

Den kjærlighet som Jesus viste, er et eksempel som ektemenn, koner, foreldre og barn kan etterligne. Hva lærer vi av ham?

KAPITTEL 15

Religionsutøvelse som Gud godkjenner

Tenk over seks trekk som kjennetegner dem som utøver den sanne religion.

KAPITTEL 16

Ta standpunkt for den sanne religion

Hvilke utfordringer kan du møte når du skal fortelle andre om din tro? Hvordan kan du gjøre det uten å støte dem?

KAPITTEL 17

Nærm deg Gud i bønn

Hører Gud deg når du ber? For å få svar på det spørsmålet, må du vite hva Bibelen lærer om bønn.

KAPITTEL 18

Dåp og ditt forhold til Gud

Hvilke skritt må du ta for å kunne bli døpt? Lær hva dåpen er et symbol på, og hvordan den bør foregå.

KAPITTEL 19

Bli i Guds kjærlighet

Hvordan kan vi vise kjærlighet og takknemlighet for alt det Gud har gjort?

TILLEGG

Guds navn – hvorfor det bør brukes, og hva det betyr

Guds navn er blitt fjernet fra mange bibeloversettelser. Hvorfor? Er det viktig å bruke Guds navn?

TILLEGG

Hvordan Daniels profeti forutsa når Messias skulle komme

Over 500 år i forveien gjorde Gud kjent nøyaktig når Messias skulle komme. Les om denne spennende profetien!

TILLEGG

Jesus Kristus – den lovte Messias

Jesus oppfylte alle de bibelske profetiene om Messias. Se i din egen bibel at disse profetiene ble oppfylt til minste detalj.

TILLEGG

Sannheten om Faderen, Sønnen og den hellige ånd

Mange tror at det er støtte for treenighetslæren i Bibelen. Hva er sant?

TILLEGG

Bør de kristne bruke korset i tilbedelsen?

Døde Jesus virkelig på et kors? Les hva Bibelen svarer på det.

TILLEGG

Herrens aftensmåltid – en minnehøytid som er til ære for Gud

De kristne har fått påbud om å feire minnet om Kristi død. Når og hvordan skal denne høytiden feires?

TILLEGG

«Sjel» og «ånd» – hva betyr egentlig disse begrepene?

Mange tror at en usynlig del av mennesket forlater kroppen og lever videre når døden inntrer. Hva sier Guds Ord?

TILLEGG

Hva er Sjeol og Hades?

De fleste norske bibeloversettelser gjengir Sjeol og Hades med «dødsriket». Hva er det egentlig som ligger i disse ordene?

TILLEGG

Hva er dommens dag?

Les om hvordan dommens dag vil bli til velsignelse for alle trofaste mennesker.

TILLEGG

1914 – et viktig år ifølge Bibelens profetier

Hva i Bibelen er det som viser at 1914 var et viktig år?

TILLEGG

Hvem er erkeengelen Mikael?

Bibelen forteller hvem denne mektige erkeengelen er. Lær mer om ham og hva han gjør nå.

TILLEGG

Hva er «Babylon den store»?

Åpenbaringsboken forteller om en kvinne som har navnet «Babylon den store». Er hun en bokstavelig kvinne? Hva sier Bibelen om henne?

TILLEGG

Ble Jesus født i desember?

Tenk over hvordan værforholdene var på den tiden av da Jesus ble født. Hva forteller det oss?

TILLEGG

Hvordan bør vi se på feiring av forskjellige dager og høytider?

Hva er opprinnelsen til noen av de feiringene som er populære der du bor? Svarene overrasker deg kanskje.