Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

KAPITTEL SYTTEN

Nærm deg Gud i bønn

Nærm deg Gud i bønn
  • Hvorfor bør vi be til Gud?

  • Hva må vi gjøre for at Gud skal høre oss?

  • Hvordan besvarer Gud våre bønner?

Han som har skapt himmelen og jorden, er villig til å høre våre bønner

1, 2. Hvorfor bør vi se det som et stort privilegium at vi kan be til Gud, og hvorfor trenger vi å vite hva Bibelen sier om bønn?

SAMMENLIGNET med det enorme universet er jorden svært liten. For Jehova, «han som dannet himmel og jord», er jordens nasjoner bare som en ørliten vanndråpe fra et spann. (Salme 115: 15; Jesaja 40: 15) Likevel sier Bibelen: «Jehova er nær hos alle som påkaller ham, hos alle som påkaller ham i sannferdighet. Han skal oppfylle ønsket til dem som frykter ham, og deres rop om hjelp skal han høre.» (Salme 145: 18, 19) Tenk på hva det betyr! Vår allmektige Skaper er nær oss og vil høre oss hvis vi «påkaller ham i sannferdighet». Det er virkelig et privilegium å kunne be til Gud.

2 Men hvis vi vil at Jehova skal høre bønnene våre, må vi be på den måten han har bestemt. For å kunne gjøre det må vi vite hva Bibelen lærer om bønn. Det er helt nødvendig at vi vet hva Bibelen sier om dette, for bønn hjelper oss til å nærme oss Jehova.

HVORFOR SKAL VI BE TIL GUD?

3. Nevn én viktig grunn til at vi bør be til Jehova.

3 Én viktig grunn til å be til Jehova er at han oppfordrer oss til å gjøre det. I hans Ord leser vi: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres anmodninger bli gjort kjent for Gud ved bønn og påkallelse sammen med takksigelse; og Guds fred, som overgår all tanke, skal vokte deres hjerter og deres forstandsevner ved Kristus Jesus.» (Filipperne 4: 6, 7) Vi vil naturligvis ikke ignorere en slik enestående mulighet som universets Overherre har gitt oss!

4. Hvordan kan det at vi ber regelmessig til Jehova, styrke vårt forhold til ham?

4 En annen grunn til at vi bør be, er at vi ved å be regelmessig vil kunne styrke vårt forhold til Jehova. Sanne venner kommuniserer ikke bare når de trenger noe. Gode venner er interessert i hverandre, og vennskapet deres blir sterkere når de fritt og åpent gir uttrykk for sine tanker, bekymringer og følelser. På noen måter er det også slik med vårt forhold til Jehova Gud. Ved hjelp av denne boken har du lært mye om hva Bibelen sier om Jehova, hans personlighet og hans hensikter. Du har lært ham å kjenne som en virkelig person. Bønn gir deg mulighet til å fortelle din himmelske Far om dine tanker og innerste følelser. Når du gjør det, nærmer du deg Jehova. — Jakob 4: 8.

HVA MÅ VI GJØRE FOR AT GUD SKAL HØRE VÅRE BØNNER?

5. Hva er det som viser at Jehova ikke lytter til alle bønner?

5 Lytter Jehova til alle bønner? Tenk over hva han sa til de opprørske israelittene på profeten Jesajas tid: «Selv om dere ber mange bønner, lytter jeg ikke; deres hender er blitt fulle av blodsutgytelse.» (Jesaja 1: 15) Det er altså visse handlinger som kan føre til at Gud ikke lytter til våre bønner. For at Gud skal høre oss med velvilje, må vi oppfylle noen grunnleggende krav.

6. Hva er helt nødvendig for at Gud skal lytte til bønnene våre, og hvordan kan vi oppfylle dette kravet?

6 Noe som er helt nødvendig, er at vi viser tro. (Markus 11: 24) Apostelen Paulus skrev: «Uten tro er det umulig å behage ham [Gud], for den som nærmer seg Gud, må tro at han er til, og at han skal lønne dem som oppriktig søker ham.» (Hebreerne 11: 6) Å ha sann tro innebærer mer enn bare å vite at Gud finnes, og at han hører og besvarer bønner. Tro kommer til uttrykk i handling. Vi må tydelig vise at vi tror, ved den måten vi lever på hver dag. — Jakob 2: 26.

7. a) Hvorfor må vi være respektfulle når vi ber til Jehova? b) Hvordan kan vi vise at vi er ydmyke og oppriktige, når vi ber til Gud?

7 Jehova vil også at de som ber til ham, skal gjøre det med ydmykhet og oppriktighet. Har vi ikke grunn til å være ydmyke når vi ber til ham? Når folk får mulighet til å snakke med en konge eller en president, gjør de det vanligvis på en respektfull måte, for de anerkjenner vedkommendes høye posisjon. Det er klart at vi bør være enda mer respektfulle når vi trer fram for Jehova! (Salme 138: 6) Han er jo «Gud Den Allmektige». (1. Mosebok 17: 1) Når vi ber til Gud, bør den måten vi vender oss til ham på, vise at vi ydmykt erkjenner hvor små vi er i forhold til ham. En slik ydmykhet vil også få oss til å be oppriktig av hjertet og unngå rutinemessige bønner som er fulle av gjentagelser. — Matteus 6: 7, 8.

8. Hvordan kan vi handle i samsvar med det vi ber om?

8 Noe annet som er viktig for at Gud skal høre oss, er at vi handler i samsvar med det vi ber om. Han venter at vi selv gjør alt vi kan for at det vi ber om, skal skje. Hvis vi for eksempel ber: «Gi oss i dag vårt brød for denne dagen», må vi være arbeidsomme så sant det finnes en eller annen jobb vi er i stand til å utføre. (Matteus 6: 11; 2. Tessaloniker 3: 10) Og hvis vi ber om hjelp til å overvinne en svakhet vi har, må vi være nøye med å unngå omstendigheter og situasjoner som kan føre til at vi blir fristet. (Kolosserne 3: 5) Dette var noen grunnleggende krav, men det er også mer vi må vite om bønn.

SVAR PÅ NOEN SPØRSMÅL OM BØNN

9. Hvem skal vi be til, og gjennom hvem?

9 Hvem skal vi be til? Jesus lærte disiplene å be til «vår Far i himlene». (Matteus 6: 9) Det betyr at det bare er Jehova Gud vi skal be til. Jehova venter imidlertid at vi anerkjenner den stilling hans enbårne Sønn, Jesus Kristus, har. Som vi lærte i kapittel 5, ble Jesus sendt til jorden for å gi sitt liv som en løsepenge, slik at vi kunne bli løskjøpt fra synd og død. (Johannes 3: 16; Romerne 5: 12) Gud har utnevnt ham til Øversteprest og Dommer. (Johannes 5: 22; Hebreerne 6: 20) Bibelen sier derfor at vi skal be gjennom Jesus. Han sa selv: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» (Johannes 14: 6) For at vi skal bli bønnhørt, må vi altså be til Jehova gjennom Sønnen, det vil si i Jesu navn.

10. Hvorfor er det ikke nødvendig at vi inntar en bestemt kroppsstilling når vi ber?

10 Må vi ha en bestemt kroppsstilling når vi ber? Nei. Jehova krever verken at vi holder hendene på en bestemt måte, eller at vi har en spesiell kroppsstilling. Bibelen lærer at vi kan innta forskjellige stillinger når vi ber — vi kan for eksempel enten sitte, bøye oss, knele eller stå. (1. Krønikebok 17: 16; Nehemja 8: 6; Daniel 6: 10; Markus 11: 25) Det som teller, er ikke at vi har en bestemt kroppsstilling som andre kan se, men at vi har den rette hjertetilstand. Vi kan be inni oss hvor vi enn måtte være, enten vi holder på med dagligdagse gjøremål, eller vi er kommet i en spesielt vanskelig situasjon. Jehova hører slike bønner selv om de som er rundt oss, ikke merker at vi ber i det hele tatt. — Nehemja 2: 1—6.

11. Nevn noen personlige ting som det er riktig å be om.

11 Hva kan vi be om? Bibelen forklarer: «Uansett hva det er vi ber om i samsvar med hans [Jehovas] vilje, så hører han oss.» (1. Johannes 5: 14) Vi kan altså be om hva som helst som er i harmoni med Jehovas vilje. Er det hans vilje at vi ber om personlige ting som bekymrer oss? Ja, naturligvis! Å be til Jehova kan være som å snakke med en nær venn. Vi kan snakke åpent og ’utøse vårt hjerte’ for ham. (Salme 62: 8) Vi kan be om å få hellig ånd, for Guds ånd vil hjelpe oss til å gjøre det som er rett. (Lukas 11: 13) Vi kan også be om rettledning for å få hjelp til å treffe kloke avgjørelser, og om å få styrke til å klare vanskeligheter. (Jakob 1: 5) Når vi har syndet, bør vi be om tilgivelse på grunnlag av Kristi offer. (Efeserne 1: 3, 7) Men vi bør selvfølgelig ikke bare be om personlige ting. Vi bør også be for andre — for eksempel vår familie og våre trosfeller. — Apostlenes gjerninger 12: 5; Kolosserne 4: 12.

12. Hvordan kan vi legge størst vekt på det som har med vår himmelske Far å gjøre, når vi ber?

12 Det som bør være viktigst i bønnene våre, er det som har med Jehova Gud å gjøre. Vi har jo all grunn til å lovprise og takke ham av hjertet for all hans godhet. (1. Krønikebok 29: 10—13) I mønsterbønnen, som er nedskrevet i Matteus 6: 9—13, lærte Jesus oss å be om at Guds navn må bli helliget, at Guds rike må komme, og at Guds vilje må skje på jorden som i himmelen. Først etter at Jesus hadde nevnt disse viktige tingene som har med Jehova å gjøre, nevnte han ting som gjelder oss personlig. Når vi på samme måte legger størst vekt på det som gjelder Gud, i våre bønner, viser vi at vi ikke bare er opptatt av oss selv.

13. Hvor lange bør bønnene våre være?

13 Hvor lange bør bønnene våre være? Bibelen sier ikke noe om hvor korte eller lange private eller offentlige bønner skal være. Lengden kan variere, fra en kort bønn før et måltid til en lang privat bønn der vi letter vårt hjerte for Jehova. (1. Samuelsbok 1: 12, 15) Men Jesus fordømte selvrettferdige mennesker som bad lange bønner for å gjøre inntrykk på andre som så dem. (Lukas 20: 46, 47) Slike bønner imponerer ikke Jehova. Det som er viktig, er at bønnene kommer fra hjertet. Lengden på våre bønner kan altså variere, alt etter hvordan behovene og omstendighetene er.

Uansett når du ber, kan Jehova høre din bønn

14. Hva betyr det når Bibelen oppfordrer oss til å «be stadig», og hva er det som er oppmuntrende med dette?

14 Hvor ofte bør vi be? Bibelen oppfordrer oss til å «be stadig», til å være «vedholdende i bønnen» og til å «be uopphørlig». (Matteus 26: 41; Romerne 12: 12; 1. Tessaloniker 5: 17) Det betyr naturligvis ikke at vi må be til Jehova hvert minutt på dagen. Det Bibelen oppfordrer oss til, er å be regelmessig, å stadig takke Jehova for hans godhet mot oss og å vende oss til ham for å få rettledning, trøst og styrke. Er det ikke oppmuntrende å vite at Jehova ikke har satt noen grense for hvor lenge eller hvor ofte vi kan be til ham? Hvis vi virkelig setter pris på det privilegium det er å be til vår himmelske Far, vil vi finne mange anledninger til å gjøre det.

15. Hvorfor bør vi si «amen» i slutten av personlige og offentlige bønner?

15 Hvorfor bør vi si «amen» i slutten av en bønn? Ordet «amen» betyr «la det skje; la det være slik» eller «sannelig». Eksempler i Bibelen viser at det er passende å avslutte både personlige og offentlige bønner med å si «amen». (1. Krønikebok 16: 36; Salme 41: 13) Når vi sier «amen» i slutten av en bønn vi selv har bedt, bekrefter vi at det vi har sagt, er oppriktig ment. Når vi sier «amen» — enten inni oss eller høyt — i slutten av en bønn som en annen har bedt høyt, viser vi at vi er enig i det som ble sagt. — 1. Korinter 14: 16.

HVORDAN GUD BESVARER VÅRE BØNNER

16. Hva kan vi være overbevist om når det gjelder bønn?

16 Er det virkelig tilfellet at Jehova besvarer bønner? Ja, det er det! Vi har all grunn til å være overbevist om at han «som hører bønner», besvarer oppriktige bønner som blir bedt av millioner av mennesker. (Salme 65: 2) Det kan være forskjellige måter han bønnhører oss på.

17. Hvordan kan det sies at Gud bruker sine engler og sine tjenere på jorden til å besvare våre bønner?

17 Jehova bruker sine engler og sine tjenere på jorden til å besvare bønner. (Hebreerne 1: 13, 14) Det er mange eksempler på at noen som har bedt til Gud om hjelp til å forstå Bibelen, kort tid etterpå er blitt kontaktet av en av Jehovas tjenere. Slike eksempler viser at englene leder forkynnelsesarbeidet. (Åpenbaringen 14: 6) For å besvare bønner som vi ber i en vanskelig situasjon, kan Jehova motivere en kristen til å hjelpe oss. — Ordspråkene 12: 25; Jakob 2: 16.

Jehova kan besvare våre bønner ved å motivere en kristen til å hjelpe oss

18. Hvordan bruker Jehova sin hellige ånd og sitt Ord for å besvare sine tjeneres bønner?

18 Jehova Gud bruker også sin hellige ånd og sitt Ord, Bibelen, for å besvare sine tjeneres bønner. Det kan for eksempel være at han bruker sin hellige ånd for å gi oss rettledning og styrke når vi ber om hjelp til å klare prøvelser. (2. Korinter 4: 7) Og våre bønner om veiledning blir ofte besvart gjennom Bibelen, der Jehova gir oss hjelp til å treffe kloke avgjørelser. Kanskje vi finner skriftsteder som er til hjelp for oss, når vi studerer Bibelen for oss selv, og når vi leser kristen litteratur, for eksempel denne boken. Eller det kan være at vi blir gjort oppmerksom på noen bibelske punkter vi trenger å ta i betraktning, ved at vi hører noe som blir sagt på et kristent møte, eller ved at en omtenksom eldste i menigheten sier noe til oss. — Galaterne 6: 1.

19. Hva bør vi huske hvis det noen ganger ser ut som om vi ikke blir bønnhørt?

19 Hvis det virker som om Jehova venter med å besvare våre bønner, er det aldri fordi han ikke er i stand til å besvare dem. Vi må huske at Jehova besvarer bønner i samsvar med sin vilje og når hans tid er inne til det. Han kjenner våre behov bedre enn vi gjør, og vet også langt bedre enn oss hvordan vi skal få dekket dem. Ofte lar han oss ’fortsette å be, lete og banke på’. (Lukas 11: 5—10) Når vi er utholdende på denne måten, viser vi Gud at det vi ber om, er noe vi inderlig ønsker, og at vår tro er ekte. Det kan også være at han bønnhører oss på en måte som ikke er så opplagt for oss. Det kan for eksempel være at han besvarer vår bønn angående en bestemt prøvelse ved å gi oss styrke til å utholde den, ikke ved å fjerne vanskelighetene. — Filipperne 4: 13.

20. Hvorfor bør vi benytte oss fullt ut av det dyrebare privilegium det er å be til Jehova?

20 Vi kan virkelig være takknemlig for at han som har skapt det enorme universet, er nær hos alle som påkaller ham på rette måte! (Salme 145: 18) La oss benytte oss fullt ut av det dyrebare privilegium det er å be til Jehova, han som hører bønner. Hvis vi gjør det, vil vi kunne glede oss over å nærme oss ham mer og mer.