Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL NITTEN

Bli i Guds kjærlighet

Bli i Guds kjærlighet
  • Hva vil det si å elske Gud?

  • Hvordan kan vi bli i Guds kjærlighet?

  • Hvordan vil Jehova lønne dem som blir i hans kjærlighet?

Vil du gjøre Jehova til din tilflukt i disse stormfulle tider?

1, 2. Hvor kan vi finne ly og trygghet i vår tid?

TENK deg at du er ute og går og blir overrasket av et kraftig uvær. Vinden uler, og himmelen blir mørk. Plutselig begynner det å lyne og tordne, og regnet høljer ned. Du skynder deg av sted, på desperat utkikk etter et sted å søke ly. Der, langs veien, får du se et skjul. Det er solid, tørt og innbydende. Så glad du er for at du har funnet vern mot uværet!

2 Vi lever i stormfulle tider. Verdensforholdene blir bare verre og verre. Men vi kan finne ly og trygghet, slik at vi ikke blir påført varig skade. Hvor? Merk deg hva en av bibelskribentene sier: «Jeg vil si til Jehova: ’Du er min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg vil sette min lit til.’» — Salme 91: 2.

3. Hvordan kan vi gjøre Jehova til vår tilflukt?

3 Tenk at Jehova, universets Skaper og Overherre, kan være vår beskyttende tilflukt! Han kan sørge for at vi er i sikkerhet, for han er langt mektigere enn alt og alle som kan skade oss. Og om vi skulle bli  skadet, kan han oppveie alle de negative følgene. Hvordan kan vi gjøre Jehova til vår tilflukt? Vi må stole på ham. Guds Ord sier også at vi må «bevare [oss] selv i Guds kjærlighet». (Judas 21) Ja, vi må bli i Guds kjærlighet; vi må bevare et nært og kjærlig forhold til vår himmelske Far. Da kan vi være sikker på at han er vår tilflukt. Men hvordan kan vi få et slikt nært forhold til ham?

SE GUDS KJÆRLIGHET OG REAGER POSITIVT PÅ DEN

4, 5. Nevn noen av de måtene Jehova har vist oss mennesker kjærlighet på.

4 For å bli i Guds kjærlighet må vi ha klart for oss hvordan Gud har vist oss kjærlighet. Tenk på noe av det du har lært ut fra Bibelen ved hjelp av denne boken. Som vår Skaper har Jehova gitt oss jorden som vårt praktfulle hjem. Han har sørget for at jorden har verdifulle naturressurser og kan gi oss rikelig med mat og vann, og han har frambrakt vakre landskaper og et fascinerende dyreliv. Som Bibelens Forfatter har han åpenbart sitt navn og sine egenskaper for oss. Hans Ord viser dessuten at han sendte sin egen kjære Sønn til jorden og lot ham lide og dø for vår skyld. (Johannes 3: 16) Og hva betyr denne gaven for oss? Den gir oss håp om en strålende framtid.

5 Noe annet Gud har gjort for at vi skal kunne ha et slikt framtidshåp, er at han har opprettet en regjering i himmelen, det messianske rike. Dette riket skal om kort tid sette en stopper for alle lidelser og gjøre jorden til et paradis. Tenk på det! Vi kan leve her på jorden i fred og lykke i all evighet. (Salme 37: 29) I mellomtiden har Gud gitt oss rettledning for at vi skal kunne leve et så godt liv som mulig allerede nå. Han har også gitt oss den gave som bønn er — en åpen kommunikasjonslinje med ham. Dette er bare noen få eksempler på hvordan Jehova har vist kjærlighet til menneskene i sin alminnelighet og til deg som enkeltperson.

6. Hvordan kan du reagere på den kjærlighet Jehova har vist deg?

 6 Et viktig spørsmål du må tenke over, er hvordan du skal reagere på Jehovas kjærlighet. Mange vil nok si at de må gjengjelde hans kjærlighet. Er det slik du også føler det? Jesus sa at det største bud av alle er dette: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.» (Matteus 22: 37) Du har så avgjort mange grunner til å elske Jehova Gud. Men er det at du føler en slik kjærlighet, alt som skal til for å kunne elske Jehova av hele ditt hjerte, hele din sjel og hele ditt sinn?

7. Er kjærligheten til Gud mer enn bare en følelse? Begrunn svaret.

7 Bibelen viser at kjærligheten til Gud er mye mer enn bare en følelse. Det er naturligvis helt nødvendig å føle en slik kjærlighet, men det er i virkeligheten bare begynnelsen til ekte kjærlighet til ham. For å ta en liten sammenligning: En eplekjerne er en forutsetning for at det skal vokse opp et fruktbærende epletre. Men hvis du hadde lyst på et eple, ville du da være fornøyd dersom noen bare gav deg en eplekjerne? Selvfølgelig ikke. På samme måte kan vi si at det å føle kjærlighet til Jehova Gud bare er en begynnelse. Bibelen lærer: «Dette er hva kjærligheten til Gud betyr, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulle.» (1. Johannes 5: 3) Hvis vår kjærlighet til Gud er ekte, vil det kunne ses på de gode fruktene den bærer. Kjærligheten må komme til uttrykk i handling. — Matteus 7: 16—20.

8, 9. Hvordan kan vi gi uttrykk for vår kjærlighet til Gud og vår takknemlighet mot ham?

8 Vi viser at vi elsker Gud, når vi holder hans bud og følger hans prinsipper. Det er ikke for vanskelig å gjøre det. Jehovas lover er langt fra byrdefulle. Han har gitt oss dem for at de skal hjelpe oss til å leve et godt og lykkelig liv.  (Jesaja 48: 17, 18) Ved å følge Jehovas rettledning i vårt liv viser vi vår himmelske Far at vi virkelig er takknemlig for alt det han har gjort for oss. Det er dessverre altfor få i dagens verden som viser en slik takknemlighet. Men vi ønsker ikke å være utakknemlige, slik noen på Jesu tid var. Jesus helbredet en gang ti spedalske, men bare én av dem gikk tilbake for å takke ham. (Lukas 17: 12—17) Vi vil naturligvis være som den ene som var takknemlig, ikke som de ni som var utakknemlige!

9 Hva går så Jehovas bud ut på? Vi har drøftet en del av dem i denne boken, men la oss repetere noen av dem. Det at vi holder Guds bud, vil hjelpe oss til å bli i Guds kjærlighet.

NÆRM DEG JEHOVA MER OG MER

10. Forklar hvorfor det er viktig å fortsette å lære om Jehova Gud.

10 For at vi skal kunne nærme oss Jehova, er det helt nødvendig at vi lærer om ham. Dette er en prosess som aldri  bør stoppe opp. Hvis du var ute en bitende kald kveld og varmet deg ved et bål, ville du da la flammene dø ut? Nei. Du ville stadig legge på mer ved for at bålet skulle fortsette å brenne og avgi varme. Det kunne være at livet ditt stod på spill! Akkurat som vedkubber holder en ild ved like, holder «kunnskap om Gud» vår kjærlighet til ham ved like. — Ordspråkene 2: 1—5.

Lik et bål trenger din kjærlighet til Jehova stadig mer «ved» for å fortsette å brenne

11. Hvilken virkning hadde Jesu undervisning på disiplene hans?

11 Jesus ville at de som fulgte ham, skulle holde sin kjærlighet til Jehova og til hans dyrebare sannhetsord levende og brennende. Etter at han hadde stått opp fra de døde, lærte han to av disiplene om noen av de profetiene i De hebraiske skrifter som var blitt oppfylt på ham. Hvordan virket det på dem? De sa senere: «Brant ikke våre hjerter da han talte til oss på veien, da han fullt ut åpnet Skriftene for oss?» — Lukas 24: 32.

12, 13. a) Hva har skjedd med de flestes kjærlighet til Gud og til Bibelen? b) Hvordan kan vi hindre at vår kjærlighet kjølner?

12 Da du begynte å undersøke hva Bibelen egentlig lærer, fikk du da en varm følelse av glede og kjærlighet til Gud i ditt hjerte? Det gjorde du sikkert. Mange har følt det slik. Utfordringen nå er å holde denne brennende kjærligheten ved like og hjelpe den til å bli sterkere. Vi ønsker ikke å følge tendensen i dagens verden. Jesus forutsa: «Kjærligheten [skal] kjølne hos de fleste.» (Matteus 24: 12) Hvordan kan du hindre at din kjærlighet til Jehova og til Bibelens sannheter kjølner?

13 Fortsett å tilegne deg kunnskap om Jehova Gud og Jesus Kristus. (Johannes 17: 3) Mediter over det du lærer fra Guds Ord. Tenk grundig over det og spør deg selv: Hva lærer dette meg om Jehova Gud? Hvilke flere grunner får jeg her til å elske ham av hele mitt hjerte, av hele mitt sinn og av hele min sjel? (1. Timoteus 4: 15) En slik meditasjon vil gjøre at du fortsetter å ha en brennende kjærlighet til Jehova.

14. Hvordan kan bønn hjelpe oss til å holde vår kjærlighet til Jehova levende?

 14 Noe annet du kan gjøre for å bevare en brennende kjærlighet til Jehova, er å be regelmessig. (1. Tessaloniker 5: 17) I kapittel 17 lærte vi at bønn er en dyrebar gave fra Gud. Akkurat som et forhold mennesker imellom pleies gjennom jevnlig, åpen kommunikasjon, holder vi vårt forhold til Jehova varmt og levende når vi ber til ham regelmessig. Det er viktig at vi aldri lar våre bønner bli mekaniske, så vi bare ramser opp ord som ikke betyr noe særlig for oss, og som vi ikke legger noe særlig følelse i. Vi bør snakke til Jehova slik et barn snakker til sin far, som det er glad i. Vi må naturligvis snakke med respekt, men åpent og oppriktig, fra hjertet. (Salme 62: 8) Ja, personlig bibelstudium og inderlig bønn er viktige sider ved vår tilbedelse og noe som hjelper oss til å bli i Guds kjærlighet.

FINN GLEDE I DIN TILBEDELSE

15, 16. Hvorfor kan vi med rette betrakte forkynnelsesarbeidet som et privilegium og en skatt?

15 Personlig bibelstudium og bønn er tilbedelseshandlinger som vi kan foreta mens vi er for oss selv. La oss nå se på en side ved vår tilbedelse som vi utøver offentlig: det at vi snakker med andre om det vi tror på. Har du allerede fortalt andre om noe av det du har lært ut fra Bibelen? I så fall har du hatt del i et stort privilegium. (Lukas 1: 74) Når vi forteller andre om de sannhetene vi har lært om Jehova Gud, er vi med på å utføre et ytterst viktig oppdrag som alle sanne kristne har fått — det å forkynne det gode budskap om Guds rike. — Matteus 24: 14; 28: 19, 20.

16 Apostelen Paulus betraktet sin forkynnergjerning som noe verdifullt. Han kalte den en skatt. (2. Korinter 4: 7) Det å snakke med andre om Jehova Gud og hans hensikter er det beste arbeidet du kan være med på. Det er fordi dette er tjeneste for den beste Oppdragsgiver, og fordi du får mer  igjen for det enn noe annet arbeid. Ved å være med på dette hjelper du oppriktige mennesker til å nærme seg vår himmelske Far og til å begynne å gå på veien til evig liv! Hvilket arbeid kunne være mer givende enn det? Når du vitner om Jehova og hans Ord, styrker du dessuten din egen tro og din  egen kjærlighet til ham. Og Jehova setter pris på de anstrengelsene du gjør deg. (Hebreerne 6: 10) Det at du er travelt opptatt med å utføre dette arbeidet, hjelper deg til å bli i Guds kjærlighet. — 1. Korinter 15: 58.

17. Hvorfor er det kristne forkynnelsesarbeidet så viktig i vår tid?

17 Det er viktig å huske på at det å forkynne om Riket er et arbeid som det haster å få utført. Bibelen sier: «Forkynn ordet, hold iherdig på med det.» (2. Timoteus 4: 2) Hvorfor er det så viktig å være iherdig i dette arbeidet i dag? Guds Ord sier: «Jehovas store dag er nær. Den er nær, og den kommer meget hurtig.» (Sefanja 1: 14) Ja, den tiden nærmer seg raskt da Jehova skal gjøre slutt på hele den nåværende verdensordning. Folk trenger å bli advart! De trenger å få vite at det er nå de må velge Jehova som sin Overherre. Enden «vil ikke være forsinket». — Habakkuk 2: 3.

18. Hvorfor bør vi tilbe Jehova sammen med sanne kristne?

18 Jehova ønsker at vi skal tilbe ham offentlig, sammen med sanne kristne. Det er derfor hans Ord sier: «La oss tenke på hverandre for å oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger og ikke unnlate å komme sammen, slik noen har for vane, men oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser dagen nærme seg.» (Hebreerne 10: 24, 25) Når vi kommer sammen med våre trosfeller på kristne møter, får vi en flott anledning til å lovprise og tilbe vår store Gud. Vi bygger også hverandre opp og oppmuntrer hverandre.

19. Hvordan kan vi gå inn for å styrke kjærlighetens bånd i den kristne menighet?

19 Når vi er sammen med andre som tilber Jehova, får vi større kjærlighet til hverandre, og vi styrker vennskapsbåndene i menigheten. Det er viktig at vi ser etter hverandres gode sider, akkurat som Jehova ser etter det gode hos oss. Ikke vent at dine trosfeller skal være fullkomne. Husk at ikke alle er kommet like langt i sin åndelige utvikling, og at vi alle sammen gjør feil. (Kolosserne 3: 13) Gå inn for å bli nær venn med dem som har dyp kjærlighet til Jehova. Da  vil du oppdage at du selv vokser åndelig sett. Ja, det at du tilber Jehova sammen med dine åndelige brødre og søstre, vil hjelpe deg til å bli i hans kjærlighet. Hvordan lønner så Jehova dem som tilber ham trofast og derved blir i hans kjærlighet?

DU KAN OPPNÅ «DET VIRKELIGE LIV»

20, 21. Hva er «det virkelige liv», og hvorfor er dette et fantastisk håp?

20 Jehova lønner sine trofaste tjenere med liv. Med hva slags liv? Tenk over dette: Kan vi si at vi virkelig lever nå? De fleste av oss vil si at svaret er innlysende. Vi puster jo, og vi spiser og drikker. Det er klart at vi lever. Og i de lykkeligste stunder kan det til og med være at vi sier: «Dette er virkelig livet!» Men Bibelen viser at i én forstand er det ingen mennesker i dag som virkelig lever.

Jehova vil at du skal få del i «det virkelige liv». Vil du få det?

21 Guds Ord oppfordrer oss til å legge «en god grunnvoll for framtiden», slik at vi kan «få et fast grep om det virkelige liv». (1. Timoteus 6: 19) Disse ordene viser at «det virkelige liv» er noe vi håper å oppnå i framtiden. Ja, når vi er blitt fullkomne, vil vi leve i ordets fulle betydning, for da vil vårt liv være slik Gud opprinnelig hadde ment at det skulle være. Når vi lever på en paradisisk jord med fullkommen helse og i fullstendig fred og lykke, har vi endelig fått del i «det virkelige liv» — det evige liv. (1. Timoteus 6: 12) Er ikke det et fantastisk håp?

22. Hvordan kan du «få et fast grep om det virkelige liv»?

22 Hvordan kan vi «få et fast grep om det virkelige liv»? Hvis vi ser på den sammenhengen Paulus sa dette i, ser vi at han oppfordret de kristne til å «gjøre godt» og til å «være rike på gode gjerninger». (1. Timoteus 6: 18) Så det er tydelig at mye avhenger av hvordan vi lever etter de sannhetene vi har lært ut fra Bibelen. Men mente Paulus at vi gjør oss fortjent til «det virkelige liv» ved å gjøre gode gjerninger? Nei, for disse strålende framtidsutsiktene er noe vi bare kan  få som følge av at Jehova viser oss ’ufortjent godhet’. (Romerne 5: 15) Men han gleder seg over å lønne dem som tjener ham trofast. Han ønsker at du skal få leve «det virkelige liv». Et slikt lykkelig, fredelig, evig liv venter dem som blir i Guds kjærlighet.

23. Hvorfor er det viktig å bli i Guds kjærlighet?

23 Hver og én av oss bør spørre seg selv: «Tilber og tjener jeg Gud på den måten han har beskrevet i Bibelen?» Hvis vi dag etter dag bestreber oss på å gjøre det, da er vi på den rette vei, og vi kan stole på at Jehova er vår tilflukt. Han vil beskytte sitt trofaste folk gjennom de siste, stormfulle dagene i denne gamle tingenes ordning. Han vil også føre oss trygt inn i den rettferdige, nye tingenes ordning, som nå er nær. Tenk å få oppleve dette! Og tenk så glade vi da vil være for at vi traff de rette valgene nå i de siste dager! Hvis du treffer de rette valgene nå, vil du kunne nyte «det virkelige liv» — livet slik Jehova Gud hadde tenkt det skulle være — i all evighet!