Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

KAPITTEL ATTEN

Dåp og ditt forhold til Gud

Dåp og ditt forhold til Gud
  • Hvordan foregår den kristne dåp?

  • Hvilke skritt må du ta for å kunne bli døpt?

  • Hvordan innvier en seg til Gud?

  • Hva er grunnen til at en lar seg døpe?

1. Hvorfor ville en etiopisk hoffmann bli døpt?

«SE, HER er det vann; hva hindrer meg i å bli døpt?» Det spørsmålet stilte en etiopisk hoffmann i det første århundre etter at en kristen som het Filip, hadde bevist for ham at Jesus var den lovte Messias. Det som den etiopiske mannen hadde fått lære ut fra Skriftene, gjorde så sterkt inntrykk på ham at han ville gjøre noe med det. Han viste at han ville bli døpt! — Apostlenes gjerninger 8: 26—36.

2. Hvorfor bør du tenke alvorlig over om du skal bli døpt?

2 Hvis du nøye har studert de foregående kapitlene i denne boken sammen med et av Jehovas vitner, føler kanskje du også at det er naturlig å spørre: «Hva hindrer meg i å bli døpt?» Du har nå lært om Bibelens løfte om evig liv i paradiset. (Lukas 23: 43; Åpenbaringen 21: 3, 4) Du har også lært om hvilken tilstand de døde er i, og om oppstandelseshåpet. (Forkynneren 9: 5; Johannes 5: 28, 29) Og du har sikkert vært sammen med Jehovas vitner på deres menighetsmøter og selv sett hvordan de utøver den sanne religion. (Johannes 13: 35) Dessuten har du sannsynligvis begynt å utvikle et personlig forhold til Jehova Gud, og det er det viktigste av alt.

3. a) Hvilken befaling gav Jesus disiplene? b) Hvordan foregår vanndåpen?

3 Hvordan kan du vise at du ønsker å tjene Gud? Jesus sa til sine disipler: «Gå . . . og gjør disipler av mennesker av alle nasjonene, idet dere døper dem.» (Matteus 28: 19) Jesus, som er vårt forbilde, ble selv døpt i vann. Det skjedde ikke ved at det bare ble stenket vann på ham, eller ved at det ble øst litt vann over hodet hans. (Matteus 3: 16) Det greske ordet som er oversatt med «døpe» i Bibelen, er avledet av et ord som betyr «dyppe» eller «senke». I tråd med dette foregår den kristne dåp ved fullstendig neddukking, eller nedsenking, i vann.

4. Hva viser en ved å la seg døpe?

4 Alle som ønsker å stå i et godt forhold til Jehova Gud, må bli døpt i vann. Ved at du blir døpt, gir du offentlig uttrykk for at du ønsker å tjene Gud, at du virkelig har lyst til å gjøre hans vilje. (Salme 40: 7, 8) Men for å kunne oppfylle de kravene som stilles til dem som skal bli døpt, må du ta noen bestemte skritt.

NØDVENDIG MED KUNNSKAP OG TRO

5. a) Hva er det første skrittet en må ta for å kunne bli døpt? b) Hvorfor er det viktig å gå på kristne møter?

5 Du har allerede begynt å ta det første skrittet. Hvordan da? Ved å tilegne deg kunnskap om Jehova Gud og Jesus Kristus, kanskje gjennom et systematisk studium av Bibelen. (Johannes 17: 3) Men det er mer å lære. De kristne ønsker å bli «fylt med den nøyaktige kunnskap om [Guds] vilje». (Kolosserne 1: 9) Noe som er til stor hjelp i den forbindelse, er å gå på Jehovas vitners menighetsmøter. Det er viktig å overvære slike møter. (Hebreerne 10: 24, 25) Når du regelmessig er til stede på møtene, vil du øke din kunnskap om Gud.

Det å skaffe seg nøyaktig kunnskap ut fra Guds Ord er et viktig skritt en må ta for å kunne bli døpt

6. Hvor mye bibelkunnskap må du ha for å kunne bli døpt?

6 Du trenger naturligvis ikke å vite alt som står i Bibelen, for å kunne bli døpt, men det er visse ting du må ha lært. Den etiopiske hoffmannen hadde noe kunnskap, men han trengte hjelp til å forstå visse deler av Skriftene. (Apostlenes gjerninger 8: 30, 31) Du har også fortsatt mye å lære. Du vil i virkeligheten aldri bli ferdig med å lære om Gud. (Forkynneren 3: 11) Men før du kan bli døpt, må du kjenne til og godta i hvert fall Bibelens grunnleggende lære. (Hebreerne 5: 12) Det innbefatter sannheten om de dødes tilstand og om den store betydning Guds navn og hans rike har.

7. Hva bør det at du studerer Bibelen, føre til?

7 Det er imidlertid ikke nok bare å ha kunnskap, for «uten tro er det umulig å behage [Gud]». (Hebreerne 11: 6) Bibelen forteller at noen i byen Korint som fikk høre det kristne budskap i gammel tid, «begynte å tro og bli døpt». (Apostlenes gjerninger 18: 8) Et studium av Bibelen bør også gi deg tro og overbevise deg om at Bibelen er Guds inspirerte Ord. Det at du studerer Bibelen, vil hjelpe deg til å få tro på Guds løfter og på det at Jesu offer kan bringe frelse. — Josva 23: 14; Apostlenes gjerninger 4: 12; 2. Timoteus 3: 16, 17.

FORTELL ANDRE OM DET DU HAR LÆRT

8. Hva vil motivere deg til å snakke med andre om det du har lært?

8 Etter hvert som du får større tro i hjertet, vil du oppdage at det er vanskelig å holde det du har lært, for deg selv. (Jeremia 20: 9) Du vil føle deg sterkt motivert til å snakke med andre om Gud og hans hensikter. — 2. Korinter 4: 13.

Troen bør motivere deg til å fortelle andre om det du er blitt overbevist om

9, 10. a) Hvem kan du kanskje først snakke med om Bibelens sannhet? b) Hva bør du gjøre hvis du har lyst til å delta i Jehovas vitners organiserte forkynnelsesarbeid?

9 Kanskje du kan begynne å fortelle andre om Bibelens sannhet ved taktfullt å snakke om den med slektninger, venner, naboer og kolleger. Etter hvert får du sikkert lyst til å delta i Jehovas vitners organiserte forkynnelsesarbeid. Når du er kommet så langt, kan du føle deg fri til å snakke om saken med det vitnet som studerer Bibelen med deg. Hvis det ser ut til at du er kvalifisert til å bli med ut i forkynnelsen fra hus til hus, vil to av menighetens eldste ha en samtale med deg og den som studerer med deg.

10 Dette gir deg mulighet til å bli bedre kjent med noen av de kristne eldste som er hyrder for Guds hjord. (Apostlenes gjerninger 20: 28; 1. Peter 5: 2, 3) Hvis disse eldste ser at du forstår og tror på Bibelens grunnleggende lære, at du lever etter Guds prinsipper, og at du virkelig ønsker å være et av Jehovas vitner, vil de si at du er kvalifisert til å delta i forkynnelsesarbeidet som en udøpt forkynner av det gode budskap.

11. Hvilke forandringer kan det være at noen må foreta for å kunne delta i forkynnelsesarbeidet?

11 Det kan imidlertid være at en som ønsker å bli udøpt forkynner, trenger å foreta noen forandringer i sin livsstil og i visse vaner for å bli kvalifisert til å være med ut i forkynnelsesarbeidet. Det kan for eksempel være at han må slutte å gjøre noe som han har holdt på med i det skjulte. Før han ber om å få bli udøpt forkynner, må han ha sluttet å begå alvorlige synder. Han kan for eksempel ikke gjøre seg skyldig i seksuell umoral, drikke seg full eller misbruke narkotika. — 1. Korinter 6: 9, 10; Galaterne 5: 19—21.

ANGER OG OMVENDELSE

12. Hvorfor er anger nødvendig?

12 Det er også andre skritt du må ta for å kunne bli døpt. Apostelen Peter sa: «Vis . . . anger og vend om, for å få deres synder strøket ut.» (Apostlenes gjerninger 3: 19) Anger — det å føle oppriktig beklagelse over noe galt en har gjort — er helt klart på sin plass hvis en har levd et umoralsk liv, men det er også nødvendig hvis en har levd et forholdsvis rent liv moralsk sett. Hvorfor? Fordi alle mennesker er syndere og trenger Guds tilgivelse. (Romerne 3: 23; 5: 12) Før du begynte å studere Bibelen, visste du ikke hva Guds vilje var. Hvordan kunne du da leve fullt ut i samsvar med hans vilje? Det er derfor nødvendig med anger.

13. Hva vil det si å vende om?

13 Etter anger kommer omvendelse. Det er ikke nok at du er lei deg for den måten du har levd på tidligere. Du må også ’vende om’; du må ta avstand fra din tidligere livsførsel og være fast bestemt på at du fra nå av skal gjøre det som er rett. Anger og omvendelse er altså skritt du må ta før du blir døpt.

FORETA EN PERSONLIG INNVIELSE

14. Hvilket annet viktig skritt må du ta før du kan bli døpt?

14 Det er enda et viktig skritt du må ta før du kan bli døpt. Du må innvie deg til Jehova Gud.

Har du innviet deg til Gud i bønn?

15, 16. Hva vil det si å innvie seg til Gud, og hva er det som motiverer en til å gjøre dette?

15 Å innvie seg til Jehova Gud vil si at en i en oppriktig bønn lover å vise ham udelt hengivenhet i all evighet. (5. Mosebok 6: 15) Hvorfor skulle noen ønske å gi et slikt løfte? Vi kan illustrere det på denne måten: Tenk deg en mann som har følge med en kvinne. Jo bedre han blir kjent med henne og legger merke til de gode egenskapene hennes, desto mer tiltrukket blir han av henne. Med tiden er det naturlig at han frir til henne. Det at han gifter seg med henne, vil selvfølgelig føre til flere forpliktelser. Men kjærligheten får ham til å ta et slikt alvorlig skritt.

16 Når du lærer Jehova å kjenne og får kjærlighet til ham, blir du motivert til å tjene ham uten forbehold, uten å sette noen grenser for din tilbedelse av ham. Alle som ønsker å følge Guds Sønn, Jesus Kristus, må «fornekte seg selv». (Markus 8: 34) Vi fornekter oss selv ved å sørge for at våre personlige ønsker og mål ikke hindrer oss i å være fullstendig lydige mot Gud. Før du kan bli døpt, må du altså ha bestemt deg for at det viktigste i livet ditt skal være å gjøre Jehova Guds vilje. — 1. Peter 4: 2.

HVIS DU ER REDD FOR AT DU SKAL SVIKTE

17. Hva kan være grunnen til at noen kvier seg for å innvie seg til Gud?

17 Noen lar være å innvie seg til Jehova fordi de er engstelige for å ta et slikt alvorlig skritt. De er redd for å måtte stå til ansvar overfor Gud som en innviet kristen. Fordi de er redd for at de kan komme til å svikte og skuffe Jehova, tror de at det er best ikke å innvie seg til ham.

18. Hva kan motivere deg til å innvie deg til Jehova?

18 Etter hvert som du får større kjærlighet til Jehova, vil du bli motivert til å innvie deg til ham og til å gjøre ditt beste for å leve opp til din innvielse. (Forkynneren 5: 4) Etter at du har innviet deg til ham, vil du naturligvis ønske å «vandre verdig for Jehova for fullt ut å behage ham». (Kolosserne 1: 10) Fordi du elsker Gud, vil du ikke se det slik at det er for vanskelig å gjøre hans vilje. Du vil uten tvil være enig med apostelen Johannes, som skrev: «Dette er hva kjærligheten til Gud betyr, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulle.» — 1. Johannes 5: 3.

19. Hvorfor trenger du ikke å være redd for å innvie deg til Gud?

19 Du trenger ikke å være fullkommen for å innvie deg til Jehova Gud. Han kjenner dine begrensninger og venter aldri mer av deg enn du er i stand til å gjøre. (Salme 103: 14) Han vil at du skal klare å leve opp til din innvielse, og han vil støtte og hjelpe deg. (Jesaja 41: 10) Du kan være sikker på at hvis du stoler på Jehova av hele ditt hjerte, skal han «gjøre dine stier rette». — Ordspråkene 3: 5, 6.

DÅPEN — SYMBOLET PÅ DIN INNVIELSE

20. Hvorfor kan ikke en innvielse til Jehova bare være en privatsak?

20 Det at du tenker over dette som vi nettopp har drøftet, kan hjelpe deg til å foreta en personlig innvielse til Jehova i bønn. Alle som virkelig elsker ham, må i tillegg komme med en ’offentlig kunngjøring til frelse’. (Romerne 10: 10) Hvordan gjør du det?

Når en blir døpt, dør en fra sin tidligere levemåte og blir levende for å gjøre Guds vilje

21, 22. Hvordan kan du komme med en ’offentlig kunngjøring’ av din tro?

21 Si ifra til koordinatoren for eldsterådet i den menigheten du går i, om at du gjerne vil bli døpt. Han vil ordne det slik at noen eldste gjennomgår en rekke spørsmål med deg som dreier seg om Bibelens grunnleggende lære. Hvis disse eldste er enige om at du er kvalifisert til å bli døpt, vil de fortelle deg at du kan bli døpt ved neste anledning. * Ved slike anledninger blir det vanligvis holdt en tale om betydningen av dåpen. Taleren ber så alle dåpskandidatene besvare to enkle spørsmål. Dette gir dem mulighet til å komme med en muntlig ’offentlig kunngjøring’ av sin tro.

22 Det er ved selve dåpen du viser offentlig at du har innviet deg til Gud og nå er et av Jehovas vitner. Dåpskandidatene blir altså dukket helt under i vann for at det skal bli vist offentlig at de har innviet seg til Jehova.

HVA DÅPEN BETYR

23. Hva vil det si å bli døpt «i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn»?

23 Jesus sa at hans disipler skulle døpes «i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn». (Matteus 28: 19) Det betyr at en som blir døpt, anerkjenner den myndighet som Jehova Gud og Jesus Kristus har. (Salme 83: 18; Matteus 28: 18) Han er også innforstått med hvordan den hellige ånd, Guds virksomme kraft, virker. — Galaterne 5: 22, 23; 2. Peter 1: 21.

24, 25. a) Hva er dåpshandlingen et symbol på? b) Hvilket spørsmål trenger vi å få svar på?

24 Dåpen er ikke et bad. Den er et symbol på noe svært viktig. Det at du blir dukket under og på en måte blir begravet i vannet, er et symbol på at du har dødd fra din tidligere levemåte. Det at du blir løftet opp av vannet, er et bilde på at du nå lever for å gjøre Guds vilje. Husk også at det er Jehova Gud du har innviet deg til — ikke til et arbeid, en god sak, andre mennesker eller en organisasjon. Din innvielse og dåp er begynnelsen på et svært nært vennskap med Gud, et fortrolig forhold til ham. — Salme 25: 14.

25 Dåpen er ingen garanti for frelse. Apostelen Paulus oppfordret de kristne til å «fortsette å arbeide på [sin] egen frelse med frykt og beven». (Filipperne 2: 12) Dåpen er bare en begynnelse. Spørsmålet er: Hvordan kan du bli i Guds kjærlighet? Det kan du lese om i det siste kapitlet.

^ avsn. 21 Dåp er et fast trekk ved Jehovas vitners stevner, som blir holdt tre ganger i året.