Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Hupti ang Inyo “Paglaum sang Kaluwasan” nga Masanag!

Hupti ang Inyo “Paglaum sang Kaluwasan” nga Masanag!

 Hupti ang Inyo “Paglaum sang Kaluwasan” nga Masanag!

‘Isul-ob . . . subong pandong ang paglaum sang kaluwasan.’​—⁠1 TESALONICA 5:⁠8.

1. Paano ang “paglaum sang kaluwasan” nagabulig sa pagbatas?

ANG paglaum nga pagaluwason mahimo nga makabulig sa isa ka tawo nga maagwanta bisan ang pinakamabudlay nga mga kahimtangan. Ang isa ka biktima sang nalunod nga barko nga nagasakay sa balsa mahimo nga makabatas sing mas malawig kon nahibaluan niya nga malapit na ang tabang. Sing kaanggid, sa sulod sang linibo ka tuig, ang paglaum sa “pagluwas ni Jehova” nagsakdag sa mga lalaki kag mga babayi sang pagtuo sa mabudlay nga mga panahon, kag ini nga paglaum wala gid mapaslawan. (Exodo 14:​13; Salmo 3:​8; Roma 5:​5; 9:33) Ginpaanggid ni apostol Pablo ang “paglaum sang kaluwasan” sa “pandong” sang espirituwal nga hinganib sang isa ka Cristiano. (1 Tesalonica 5:​8; Efeso 6:17) Huo, ang aton pagsalig nga luwason kita sang Dios nagaamlig sang aton mga ikasarang sa paghunahuna, nagabulig sa aton nga huptan ang aton kaligdong walay sapayan sang mga kabudlayan, pagpamatok, kag pagsulay.

2. Sa anong mga paagi ang “paglaum sang kaluwasan” panguna nga kinahanglanon sa matuod nga pagsimba?

2 “Ang paglaum may kaangtanan sa palaabuton indi kinaiya sang paganong kalibutan,” ang kalibutan nga nagalibot sa unang-siglo nga mga Cristiano, siling sang The International Standard Bible Encyclopedia. (Efeso 2:​12; 1 Tesalonica 4:13) Apang,  “ang paglaum sang kaluwasan” isa ka panguna nga kinahanglanon sang matuod nga pagsimba. Paano? Una, ang kaluwasan sang katawhan ni Jehova ginaangot sa iya mismo ngalan. Si salmista Asap nangamuyo: “Tabangi kami, O Dios sang amon kaluwasan, tungod sa himaya sang imo ngalan; kag luwasa kami.” (Salmo 79:​9; Ezequiel 20:9) Dugang pa, ang pagsalig sa ginsaad ni Jehova nga mga pagpakamaayo kinahanglanon agod matigayon ang maayo nga kaangtanan sa iya. Amo sini ang ginsiling ni Pablo: “Kon wala sing pagtuo imposible nga mapahamut-an sia sing maayo, kay sia nga nagapalapit sa Dios dapat magpati nga amo sia kag nga sia ang nangin manugpadya sadtong hanuot nga nagapangita sa iya.” (Hebreo 11:6) Dugang pa, si Pablo nagpaathag nga ang kaluwasan sang mga mahinulsulon amo ang panguna nga rason sang pagkari ni Jesus sa duta. Sia nagsiling: “Masaligan kag takus sa bug-os nga pagbaton ang pinamulong nga si Cristo Jesus nagkari sa kalibutan sa pagluwas sang mga makasasala.” (1 Timoteo 1:15) Kag ginpatuhuyan ni apostol Pedro ang kaluwasan subong ‘ang katapusan [ukon, ang katapusan nga resulta] sang aton pagtuo.’ (1 Pedro 1:9) Sing maathag, nagakaigo nga maglaum sing kaluwasan. Apang ano gid bala ang kaluwasan? Kag ano ang kinahanglan agod matigayon ini?

Ano ang Kaluwasan?

3. Ano nga sahi sang kaluwasan ang naagom sang mga alagad ni Jehova sang una?

3 Sa Hebreong Kasulatan, ang “kaluwasan” masunson nga nagakahulugan sing pagsalbar  ukon pagluwas gikan sa pagpigos ukon gikan sa masingki kag hilaw nga kamatayon. Halimbawa, nagatawag kay Jehova nga ‘Manug-aman sang pagpalagyo,’ si David nagsiling: “Ang akon Dios amo ang akon igang. . . . Ang akon duog nga mapalagyuhan, ang akon Manluluwas; gikan sa kasingki ginaluwas mo ako. Sa Isa nga dapat dayawon, kay Jehova, magatawag ako, kag gikan sa akon mga kaaway luwason ako.” (2 Samuel 22:​2-4) Nakahibalo si David nga si Jehova nagapamati kon ang Iya matutom nga mga alagad nagapangayo sing bulig.​—⁠Salmo 31:​22, 23; 145:⁠19.

4. Ano nga paglaum sa kabuhi sa palaabuton ang gintuuhan sang antes-Cristiano nga mga alagad ni Jehova?

4 Ang antes-Cristiano nga mga alagad ni Jehova nagtuo man sa paglaum nga kabuhi sa palaabuton. (Job 14:​13-15; Isaias 25:​8; Daniel 12:13) Sa katunayan, madamo sa mga saad sang pagluwas nga masapwan sa Hebreong Kasulatan ang matagnaon sang daku pa nga kaluwasan​—⁠ang isa nga nagadul-ong sa kabuhi nga walay katapusan. (Isaias 49:​6, 8; Binuhatan 13:​47; 2 Corinto 6:2) Sang panahon ni Jesus, madamong Judiyo ang naglaum sing kabuhi nga walay katapusan, apang wala nila pagbatuna si Jesus subong ang yabi agod matuman ang ila paglaum. Si Jesus nagsiling sa relihiosong mga lider sang panahon niya: “Ginausisa ninyo ang Kasulatan, bangod nagahunahuna kamo nga paagi sa sini may kabuhi kamo nga walay katapusan; kag ini mismo ang nagasaksi nahanungod sa akon.”​—⁠Juan 5:⁠39.

5. Ano sa ulihi ang kahulugan sang kaluwasan?

5 Paagi kay Jesus, ginpahayag sang Dios ang bug-os nga kahulugan sang kaluwasan. Nagalakip ini sang kahilwayan gikan sa paggahom sang sala, gikan sa pagkaulipon sa butig nga relihion, gikan sa kalibutan nga kontrolado ni Satanas, gikan sa kahadlok sa tawo, kag bisan gikan sa kahadlok sa kamatayon. (Juan 17:​16; Roma 8:​2; Colosas 1:​13; Bugna 18:​2, 4) Sa ulihi, para sa matutom nga mga alagad sang Dios, ang pagluwas sang Dios wala lamang nagakahulugan sang kahilwayan gikan sa pagpigos kag kasisit-an kundi sang kahigayunan man nga may kabuhi nga walay katapusan. (Juan 6:​40; 17:3) Nagtudlo si Jesus nga para sa “diutay nga panong,” ang kaluwasan nagakahulugan sang pagbanhaw sa ila padulong sa langitnon nga kabuhi agod maggahom kaupod ni Cristo sa Ginharian. (Lucas 12:32) Para sa nabilin nga bahin sang katawhan, ang kaluwasan nagakahulugan sang pagpasag-uli sa himpit nga kabuhi kag sa kaangtanan sa Dios nga gin-agom anay nanday Adan kag Eva sa hardin sang Eden antes sila nagpakasala. (Binuhatan 3:​21; Efeso 1:10) Ang kabuhi nga walay katapusan sa idalom sadtong tulad-paraiso nga mga kahimtangan amo anay ang orihinal nga katuyuan sang Dios para sa katawhan. (Genesis 1:​28; Marcos 10:30) Apang, paano posible ang pagpasag-uli sa sining mga kahimtangan?

Ang Sadsaran Sang Kaluwasan​—⁠Ang Gawad

6, 7. Ano ang papel ni Jesus sa aton kaluwasan?

6 Ang walay katapusan nga kaluwasan posible lamang paagi sa halad nga gawad ni Cristo. Ngaa? Ang Biblia nagapaathag nga sang si Adan nagpakasala, ‘ginbaligya’ niya ang iya kaugalingon kag ang iya tanan nga palaabuton nga mga kaliwatan, lakip kita, sa sala​—⁠sa amo nagakinahanglan sing gawad agod may makatarunganon nga paglaum ang katawhan. (Roma 5:​14, 15; 7:14) Ang pag-aman sang Dios sing gawad para sa tanan nga katawhan ginlandong anay sang mga halad nga sapat sa idalom sang Mosaikong Kasuguan. (Hebreo 10:​1-10; 1 Juan 2:2) Si Jesus amo ang isa nga ang iya halad nagtuman sadtong matagnaon nga mga laragway. Ang anghel ni Jehova nagpahibalo antes sang pagkabun-ag ni Jesus: “Luwason niya ang iya katawhan gikan sa ila mga sala.”​—⁠Mateo 1:​21; Hebreo 2:⁠10.

7 Si Jesus nabun-ag sing milagruso sa ulay nga si Maria, kag subong Anak sang Dios, wala sia makapanubli sing kamatayon gikan kay Adan. Ini nga katunayan lakip ang iya pagkabuhi nga may himpit nga katutom naghatag sa iya kabuhi sing balor nga kinahanglan agod mabakal liwat ang katawhan gikan sa sala kag kamatayon. (Juan 8:​36; 1 Corinto 15:22) Indi kaangay sang tanan iban pa nga tawo, si Jesus wala gintagudilian nga mapatay bangod sa sala. Nagkari sia sa duta sa tuyo nga ‘ihatag ang iya kalag nga gawad sang madamo.’ (Mateo 20:28) Sa paghimo sini, ang karon ginbanhaw kag ginpalingkod sa trono nga si Jesus yara sa posisyon nga maghatag sing kaluwasan sa tanan nga nagatuman sang mga sugo sang Dios.​—⁠Bugna 12:⁠10.

Ano ang Kinahanglan Agod Matigayon ang Kaluwasan?

8, 9. (a) Paano ginsabat ni Jesus ang pamangkot sang manggaranon nga pamatan-on nga manuggahom tuhoy sa kaluwasan? (b) Paano gingamit ni Jesus ini nga okasyon agod tudluan ang iya mga disipulo?

8 Isa ka bes, ginpamangkot sang isa ka manggaranon nga lamharon nga Israelinhon nga manuggahom  si Jesus: “Ano ang dapat ko himuon agod makapanubli sing kabuhi nga walay katapusan?” (Marcos 10:17) Ang iya pamangkot mahimo nga nagpabanaag sang kinaandan nga Judiyong panghunahuna sang panahon niya​—⁠nga ang Dios nagasugo sing pila ka maayong buhat kag paagi sa paghimo sini nga mga buhat, ang isa makatigayon sing kaluwasan gikan sa Dios. Apang ina nga sahi sang pormal nga debosyon mahimo nga may makagod nga mga motibo. Ini nga mga buhat indi makahatag sing pat-od nga paglaum sang kaluwasan, kay wala sing di-himpit nga tawo ang makatuman gid sa mga talaksan sang Dios.

9 Sa pagsabat sa pamangkot sang lalaki, si Jesus nagpahanumdom lamang sa iya nga dapat niya tumanon ang mga sugo sang Dios. Ang pamatan-on nga manuggahom maabtik nga nagpasalig kay Jesus nga ginatuman niya ini sugod sa iya pagkabata. Ang iya sabat nagpahulag kay Jesus nga magbatyag sing gugma sa iya. Si Jesus nagsiling sa iya: “Isa ka butang ang nakulang sa imo: Lakat ka, ibaligya ang bisan ano man nga pagkabutang mo kag ihatag sa mga imol, kag may bahandi ka sa langit, kag kari mangin sumulunod ko.” Apang ang pamatan-on naglakat nga masinulub-on, “kay may madamo sia nga pagkabutang.” Pagkatapos sadto ginpadaku ni Jesus sa iya mga disipulo nga ang sobra nga gugma sa pagkabutang sining kalibutan nagaupang sa pagtigayon sing kaluwasan. Nagdugang sia nga wala sing isa nga makatigayon sing kaluwasan paagi sa iya kaugalingon nga mga panikasog. Apang si Jesus padayon nga nagpasalig sa ila: “Sa mga tawo ini imposible, apang indi sa Dios, kay ang tanan nga butang posible sa Dios.” (Marcos 10:​18-27; Lucas 18:​18-23) Paano ang kaluwasan posible?

10. Ano nga mga kondisyon ang dapat naton himuon agod matigayon ang kaluwasan?

10 Ang kaluwasan isa ka dulot halin sa Dios, apang wala ini nagaabot sing awtomatiko. (Roma 6:23) May sadsaran nga mga kondisyon nga dapat himuon sang tagsa ka indibiduwal agod mangin kalipikado sa sina nga dulot. Si Jesus nagsiling: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan.” Kag si apostol Juan nagdugang: “Sia nga nagapakita sing pagtuo sa Anak may kabuhi nga walay katapusan; sia nga wala nagatuman sa Anak indi makakita sing kabuhi.” (Juan 3:​16, 36) Sing maathag, ang Dios nagakinahanglan sing pagtuo kag pagkamatinumanon gikan sa tagsa ka indibiduwal nga nagalaum nga makatigayon sing kabuhi nga walay katapusan. Ang kada isa dapat magdesisyon nga batunon ang gawad kag sundon ang mga tikang ni Jesus.

11. Paano matigayon sang di-himpit nga tawo ang kahamuot ni Jehova?

11 Sanglit kita di-himpit, wala kita sing kinaugali nga huyog nga magsunod kag imposible para sa aton nga magtuman sing himpit. Amo sina kon ngaa si Jehova nag-aman sing gawad sa pagtabon sang aton mga sala. Walay sapayan sina, dapat kita pirme manikasog nga magkabuhi suno sa mga dalanon sang Dios. Subong sa ginsiling ni Jesus sa manggaranon nga pamatan-on nga manuggahom, dapat naton pirme tumanon ang mga sugo sang Dios. Wala lamang ini nagapahamuot sa Dios kundi nagapahalipay man sing daku, kay “ang iya mga sugo indi makapabug-at”; ini “paumpaw.” (1 Juan 5:​3; Hulubaton 3:​1, 8) Apang, indi mahapos ang manguyapot sa paglaum sang kaluwasan.

“Makig-away Sing Lakas Para sa Pagtuo”

12. Paano ginapabakod sang paglaum sang kaluwasan ang isa ka Cristiano nga batuan ang imoral nga mga pagsulay?

12 Luyag ni disipulo Judas nga sulatan ang unang mga Cristiano tuhoy sa “kaluwasan nga [ila] ginahuptan.” Apang, bangod sang malain nga moralidad nga nagaluntad, napilitan sia nga laygayan ang iya mga kauturan nga “makig-away sing lakas para sa pagtuo.” Huo, agod matigayon ang kaluwasan indi lamang bastante nga may pagtuo, magpabilin sa matuod nga Cristianong pagtuo, kag magtuman kon ang tanan maayo sing kahimtangan. Ang debosyon naton kay Jehova dapat nga mabakod gid agod makabulig sa aton nga mabatuan ang mga pagsulay kag malain nga mga impluwensia. Apang, ang seksuwal nga mga pagpatuyang kag mga kalainan, di-pagtahod sa awtoridad, mga pagbinahinbahin, kag mga duhaduha nagpalain anay sang espiritu sang unang-siglo nga kongregasyon. Agod buligan sila nga batuan ini nga mga huyog, ginlaygayan ni Judas ang mga masigka-Cristiano nga huptan sing maathag sa hunahuna ang ila tulumuron: “Mga hinigugma, paagi sa pagpalig-on sang inyo mga kaugalingon sa inyo labing balaan nga pagtuo, kag pangamuyo nga may balaan nga espiritu, hupti ang inyo kaugalingon sa gugma sang Dios, samtang nagahulat kamo sang kaluoy sang aton Ginuong  Jesucristo nga sa kabuhi nga walay katapusan.” (Judas 3, 4, 8, 19-21) Ang paglaum nga matigayon ang kaluwasan mahimo magpabakod sa ila sa pagpakig-away nila nga magpabilin nga matinlo sa moral.

13. Paano naton mapakita nga wala naton mawasi ang katuyuan sang di-bagay nga kaayo sang Dios?

13 Si Jehova nga Dios nagapaabot sing huwaran nga moral nga paggawi sa mga pagahatagan niya sing kaluwasan. (1 Corinto 6:​9, 10) Apang, ang pagsunod sa mga talaksan sang Dios sa moral wala nagakahulugan nga mangin mahinukmanon sa iban. Indi kita ang magapamat-od sang walay katapusan nga madangatan sang aton mga isigkatawo. Sa baylo, ang Dios amo ang magapamat-od, kay si Pablo nagsiling sa mga Griego sa Atenas: “Nagtalana sia sing isa ka adlaw nga tuyo niya nga hukman ang napuy-an nga duta sa pagkamatarong paagi sa tawo nga iya gintangduan”​—⁠si Jesucristo. (Binuhatan 17:​31; Juan 5:22) Kon nagakabuhi kita paagi sa pagtuo sa gawad ni Jesus indi naton dapat kahadlukan ang nagapakari nga adlaw sang paghukom. (Hebreo 10:​38, 39) Ang importante nga butang amo nga indi gid naton dapat “pagbatunon ang di-bagay nga kaayo sang Dios [ang aton pagpasag-uli sa iya paagi sa gawad] kag wasihon ang katuyuan sini” paagi sa pagtugot nga masulay kita sa paghunahuna kag sa paggawi sing sayop. (2 Corinto 6:1) Dugang pa, paagi sa pagbulig sa iban nga matigayon ang kaluwasan, ginapakita naton nga wala naton mawasi ang katuyuan sang kaluoy sang Dios. Paano naton sila mabuligan?

Pagpaambit Sang Paglaum Sang Kaluwasan

14, 15. Sin-o ang gintugyanan ni Jesus sa pagbantala sing maayong balita sang kaluwasan?

14 Nagabalikwat kay manalagna Joel, si Pablo nagsulat: “Ang tagsatagsa nga nagatawag sa ngalan ni Jehova maluwas.” Nian nagdugang sia: “Apang, paano bala ang pagpanawag nila sa iya nga wala nila matuuhi? Paano naman ang pagtuo nila sa iya nga wala nila mabatii? Paano naman ang pagkabati nila kon walay manugwali?” Pagkatapos sang pila ka bersikulo, ginpakita ni Pablo nga ang pagtuo wala nagaabot sa gilayon; sa baylo, ini “nagasunod sa butang nga nabatian,” nga amo, ang “pulong tuhoy kay Cristo.”​—⁠Roma 10:​13, 14, 17; Joel 2:⁠32.

15 Sin-o ang magadala sang “pulong tuhoy kay Cristo” sa mga pungsod? Ginsugo ni Jesus ina nga hilikuton sa iya mga disipulo​—⁠sa mga natudluan na sinang “pulong.” (Mateo 24:​14; 28:​19, 20; Juan 17:20) Kon nagapakigbahin kita sa hilikuton sang pagbantala sang Ginharian kag sang paghimo sing disipulo, ginahimo naton ang subong gid sa ginsulat ni apostol Pablo, sini nga tion nagabalikwat kay Isaias: “Daw ano katahom sang mga tiil sang mga nagabantala sing maayong balita!” Bisan pa nga madamo ang wala nagabaton sa maayong balita nga dala naton, ang aton mga tiil ‘matahom’ gihapon kay Jehova.​—⁠Roma 10:​15; Isaias 52:⁠7.

16, 17. Ano ang duha ka katuyuan sang aton pagbantala nga hilikuton?

16 Ang pagtuman sa sining sugo may duha ka importante nga katuyuan. Una, ang maayong balita dapat ibantala agod ang ngalan sang Dios bayawon kag ang mga maluyag sing kaluwasan makahibalo kon diin makadto. Nahangpan ni Pablo ini nga bahin sang sugo. Sia nagsiling: “Sa katunayan, si Jehova naghatag sing sugo sa amon sa sining mga pulong, ‘Gintangdo ko ikaw subong kapawa sang mga pungsod, agod mangin kaluwasan ka tubtob sa mga ukbong sang duta.’ ” Gani, subong mga disipulo ni Cristo, ang tagsatagsa sa aton dapat makigbahin sa pagbantala sing mensahe sang kaluwasan sa mga tawo.​—⁠Binuhatan 13:​47; Isaias 49:⁠6.

17 Ikaduha, ang pagbantala sing maayong balita nagapasad sang sadsaran para sa matarong nga paghukom sang Dios. Tuhoy sina nga paghukom, si Jesus nagsiling: “Kon ang Anak sang tawo mag-abot sa iya himaya, kag ang tanan nga anghel kaupod niya, nian magalingkod sia sa iya mahimayaon nga trono. Kag tipunon niya sa atubangan niya ang tanan nga pungsod, kag painpainon niya ang katawhan gikan sa isa kag isa, subong sang  manugbantay nga nagapain sang mga karnero sa mga kanding.” Bisan pa nga ang paghukom kag pagpainpain himuon “kon ang Anak sang tawo mag-abot sa iya himaya,” ang pagbantala nga hilikuton nagahatag karon sa katawhan sing kahigayunan nga makilala ang espirituwal nga mga kauturan ni Cristo kag sa amo magpangabudlay bilang pagsakdag sa ila para sa ila mismo walay katapusan nga kaluwasan.​—⁠Mateo 25:​31-46.

Hupti ang “Bug-os nga Kapat-uran Sang Paglaum”

18. Paano naton huptan ang aton “paglaum sang kaluwasan” nga masanag?

18 Ang aton aktibo nga pagpakigbahin sa pagbantala nga hilikuton isa man ka paagi agod buligan kita nga huptan ang aton paglaum nga masanag. Si Pablo nagsulat: “Ginahandum namon nga ang kada isa sa inyo magpakita sang amo man nga kapisan agod may bug-os nga kapat-uran sang paglaum tubtob sa katapusan.” (Hebreo 6:11) Kon amo, kabay nga isul-ob sang tagsatagsa sa aton “subong pandong ang paglaum sang kaluwasan,” sa amo nagadumdom nga “gintangdo kita sang Dios, indi sa kasingkal, kundi sa pagtigayon sing kaluwasan paagi sa aton Ginuong Jesucristo.” (1 Tesalonica 5:​8, 9) Dumdumon man naton ang laygay ni Pedro: “Ihanda ninyo ang inyo hunahuna para sa hilikuton, hupti nga bug-os ang inyo kaligdong; ipahamtang ang inyo paglaum sa di-bagay nga kaayo nga dalhon sa inyo.” (1 Pedro 1:13) Makita sang tanan nga nagahimo sini nga ang ila “paglaum sang kaluwasan” bug-os nga matuman!

19. Ano ang binagbinagon naton sa masunod nga artikulo?

19 Samtang, paano naton dapat tamdon ang tion nga nabilin para sa sining sistema? Paano naton gamiton ina nga tion sa pagtigayon sing kaluwasan para sa aton kaugalingon kag sa iban? Binagbinagon naton ini nga mga pamangkot sa masunod nga artikulo.

Mapaathag Mo Bala?

• Ngaa dapat naton huptan ang aton “paglaum sang kaluwasan” nga masanag?

• Ano ang ginalakip sang kaluwasan?

• Ano ang dapat naton himuon agod mabaton ang dulot nga kaluwasan?

• Ano ang ginatuman sang aton pagbantala nga hilikuton nahisuno sa katuyuan sang Dios?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 10]

Ang kaluwasan indi lamang paglampuwas sa kalaglagan