Bugna 12:1-17

  • Ang babayi, ang bata nga lalaki, kag ang dragon (1-6)

  • Si Miguel nakig-away sa dragon (7-12)

    • Dragon gintagbong sa duta (9)

    • Nakahibalo ang Yawa nga malip-ot na lang ang iya tion (12)

  • Babayi ginhingabot sang dragon (13-17)

12  Dayon isa ka daku nga tanda ang nakita sa langit: Isa ka babayi+ nga napanaptan sing adlaw, kag ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya korona 12 ka bituon,  kag nagabusong sia. Nagasinggit sia bangod sang iya tuman nga pagpasakit sa pagbun-ag.  Isa pa ka tanda ang nakita sa langit. Yari karon! Isa ka daku nga dragon+ nga daw kalayo ang kolor, nga may pito ka ulo kag napulo ka sungay kag sa mga ulo sini may pito ka korona;  kag ginganoy sang ikog sini ang ikatlo nga bahin sang mga bituon+ sa langit, kag gintagbong sila sa duta.+ Kag ang dragon padayon nga nagatindog sa atubangan sang babayi+ nga manugbun-ag, agod kon magbun-ag na sia, lamunon sini ang iya anak.  Kag nagbun-ag sia sang isa ka anak nga lalaki,+ nga magabantay sa tanan nga pungsod paagi sa bilugon nga salsalon.+ Kag ang iya anak ginsabnit pakadto sa Dios kag sa iya trono.  Kag ang babayi nagpalagyo pakadto sa kamingawan, nga sa diin may lugar nga gin-aman ang Dios sa iya. Pakaunon nila sia didto sa sulod sang 1,260 ka adlaw.+  Kag nagdabdab ang inaway sa langit: Si Miguel*+ kag ang iya mga anghel nagpakig-away sa dragon kag ang dragon kag ang mga anghel sini nagpakig-away sa ila.  Apang napierde sila,* kag wala na sila sing lugar sa langit.  Gani gintagbong ang daku nga dragon,+ ang orihinal nga man-ug,+ ang isa nga ginatawag Yawa+ kag Satanas,+ nga nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta;+ gintagbong sia sa duta+ upod ang iya mga anghel. 10  Nabatian ko ang mabaskog nga tingog sa langit nga nagasiling: “Karon nag-abot na ang kaluwasan+ kag ang gahom kag ang Ginharian sang aton Dios+ kag ang awtoridad sang iya Cristo, bangod ang manugsumbong sang aton mga kauturan sa atubangan sang aton Dios sa adlaw kag gab-i gintagbong na!+ 11  Kag gindaug nila sia+ bangod sa dugo sang Kordero+ kag sa mensahe nga ila ginapanaksi,+ kag bisan sa atubangan sang kamatayon handa nila nga ihatag ang ila kalag.+ 12  Bangod sini magkalipay kamo nga mga langit kag kamo nga nagaistar sa sini! Makaluluoy ang duta kag ang dagat,+ bangod ang Yawa nagpanaug sa inyo, nga may daku nga kaakig, kay nahibaluan niya nga malip-ot na lamang ang iya tion.”+ 13  Bangod ang dragon gintagbong sa duta,+ ginhingabot sini ang babayi+ nga nagbun-ag sang anak nga lalaki. 14  Apang ang babayi ginhatagan sing duha ka pakpak nga kaangay sang iya sang daku nga agila,+ agod makalupad sia pakadto sa iya lugar sa kamingawan, kag didto pakaunon sia sa sulod sang isa ka tion kag mga tion kag tunga sa tion*+ nga malayo sa man-ug.+ 15  Kag ang man-ug nagbuga sa babayi sang tubig nga kaangay sa suba, agod malumos sia. 16  Apang ang duta nag-abot sa pagtabang sa babayi, kag ginbuka sang duta ang baba sini kag gintulon ang suba nga ginbuga sang dragon. 17  Gani ang dragon naakig gid sa babayi kag nagbiya ini agod magpakig-away sa mga nabilin sang iya kaliwat,*+ nga nagatuman sa mga sugo sang Dios kag nagapanaksi tuhoy kay Jesus.+

Footnote

Buot silingon, “Sin-o ang Kaangay sang Dios?”
Ukon mahimo, “Apang napierde ini [ang dragon].”
Tatlo ka tion kag tunga.
Sa literal, “binhi.”