Bugna 4:1-11

  • Palanan-awon tuhoy sa presensia ni Jehova sa langit (1-11)

    • Si Jehova nagapungko sa trono (2)

    • Ang 24 ka gulang sa mga trono (4)

    • Ang apat ka buhi nga tinuga (6)

4  Sa tapos sini nakita ko ang isa ka bukas nga puertahan sa langit, kag nabatian ko liwat ang tingog nga daw kaangay sa trumpeta, nga nagsiling: “Saka diri, kag ipakita ko sa imo ang mga butang nga pat-od nga mahanabo.”  Sa gilayon napaidalom ako sa gahom sang espiritu, kag nakita ko sa langit ang isa ka trono, kag may nagapungko sa sini.+  Kag ang dagway sang Isa nga nagapungko kaangay sang bato nga jaspe+ kag sang bato nga kornalina,* kag sa palibot sang trono may balangaw nga kaangay sang esmeralda.+  Sa palibot sang trono may 24 ka trono, kag sa sini nga mga trono nakita ko nga nagapungko ang 24 ka gulang+ nga nagasuksok sang puti nga mga panapton, kag sa ila ulo may bulawan nga korona.  May mga kilat+ kag mga tingog kag mga daguob+ nga nagahalin sa trono; kag may pito ka suga nga kalayo nga nagadabdab sa atubangan sang trono, nga nagarepresentar sang pito ka espiritu sang Dios.+  Sa atubangan sang trono may isa ka daw salaming nga dagat+ kaangay sang kristal. Sa palibot sang trono, sa kada kilid sini, may apat ka buhi nga tinuga+ nga puno sang mga mata sa atubangan kag sa likod.  Ang nahauna nga buhi nga tinuga kaangay sang leon,+ kag ang ikaduha kaangay sang torite nga baka,+ kag ang ikatlo+ may nawong kaangay sang tawo, kag ang ikap-at+ kaangay sang nagalupad nga agila.+  Ang tagsa sa ila may anom ka pakpak nga puno sang mga mata sa palibot kag sa idalom.+ Kag sa adlaw kag gab-i, padayon sila nga nagasiling: “Balaan, balaan, balaan si Jehova*+ nga Dios, ang Labing Gamhanan, nga amo anay kag amo karon kag ang magakari.”+  Sa tagsa ka tion nga ang apat ka buhi nga tinuga maghatag sang himaya kag dungog kag pasalamat sa Isa nga nagapungko sa trono, ang Isa nga nagakabuhi tubtob sa wala sing katubtuban,+ 10  ang 24 ka gulang+ nagaluhod kag nagasimba sa atubangan sang Isa nga nagapungko sa trono, nga nagakabuhi tubtob sa wala sing katubtuban. Kag ginaitsa nila ang ila korona sa atubangan sang trono, kag nagasiling: 11  “Takus ka, Jehova,* nga amon Dios, nga magbaton sang himaya+ kag dungog+ kag gahom,+ bangod gintuga mo ang tanan nga butang,+ kag bangod sang imo kabubut-on nagluntad sila kag natuga.”

Footnote

Ukon “malahalon nga pula nga bato.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.