Hulubaton 3:1-35

  • Magmaalam, magsalig kay Jehova (1-12)

    • Padunggi si Jehova paagi sa hamili nga mga butang (9)

  • Kaalam nagapahalipay (13-18)

  • Kaalam nagahatag kalig-unan (19-26)

  • Nagakaigo nga paggawi sa iban (27-35)

    • Magpakita sing kaayo sa iban kon masarangan mo (27)

3  Anak ko, indi pagkalimti ang akon panudlo,*Kag kabay nga tumanon mo sing bug-os tagipusuon ang akon mga sugo,   Bangod magadugang sila sang madamo nga adlawKag mga tuig sang kabuhi kag kalinong sa imo.+   Indi pag-ibulag sa imo ang mainunungon nga gugma kag katutom.*+ Ihigot ini sa imo liog;Isulat ini sa imo tagipusuon;+   Dayon matigayon mo ang kahamuot kag maayo nga paghangopSa mga mata sang Dios kag sang tawo.+   Magsalig ka kay Jehova+ sa bug-os mo nga tagipusuon,Kag indi ka magsalig* sa imo kaugalingon nga paghangop.+   Hunahunaa sia sa tanan mo nga dalanon,+Kag tadlungon niya ang imo mga banas.+   Indi ka maghunahuna nga maalam ka na gid.+ Magkahadlok ka kay Jehova kag indi ka maghimo sing malain.   Makapaayo ini sa imo lawas*Kag makapabaskog sa imo mga tul-an.   Padunggi si Jehova paagi sa imo hamili nga mga butang,+Kag sang una nga mga bunga* sang tanan mo nga patubas;*+ 10  Dayon mapuno ang imo mga bodega,+Kag magaawas ang bag-o nga alak sa imo mga suludlan.* 11  Anak ko, indi pagsikwaya ang pagdisiplina ni Jehova,+Kag indi pagkangil-ari ang iya pagsabdong,+ 12  Kay ang ginahigugma ni Jehova ginasabdong niya,+Subong sang ginahimo sang amay sa anak nga nahamut-an niya.+ 13  Malipayon ang tawo nga nakaangkon sing kaalam+Kag ang tawo nga nakatigayon sing paghantop; 14  Kay ang pagtigayon sini mas maayo pa sangsa pagtigayon sing pilak,Kag ang pagtigayon sini subong ginansia mas maayo pa sangsa pag-agom sing bulawan.+ 15  Mas bilidhon pa ini sangsa mga korales;*Wala sang bisan ano nga puede mo handumon nga mapaanggid sa sini. 16  Ang malawig nga kabuhi yara sa tuo nga kamot sini;Ang manggad kag kadungganan yara sa wala nga kamot sini. 17  Ang mga dalanon sini kalipay,Kag ang tanan nga banas sini paghidait.+ 18  Ang kaalam kahoy sang kabuhi,Kag ang nagapanguyapot sa sini magakabuhi sing malipayon.+ 19  Paagi sa kaalam ginpasad ni Jehova ang duta.+ Paagi sa paghantop ginpalig-on niya ang kalangitan.+ 20  Paagi sa iya ihibalo napihak ang madalom nga katubiganKag nagatulo ang tun-og halin sa magal-um nga kalangitan.+ 21  Anak ko, indi pag-ibulag ang imo panulok sa ila.* Tipigi ang praktikal nga kaalam kag ang ikasarang sa paghunahuna sing maayo; 22  Sila ang magahatag sa imo* sing kabuhiKag mangin matahom nga kulintas sa imo liog; 23  Kon himuon mo ini, magalakat ka nga wala sing katalagman,Kag ang imo tiil indi gid makasandad.*+ 24  Kon maghigda ka, wala ka sing kahadlukan;+Kag makatulog ka sing mahamuok.+ 25  Indi ka mahadlok sa bisan ano nga makahaladlok nga hitabo nga hinali nga magaabot,+Ukon sa unos nga magaabot sa malauton.+ 26  Kay si Jehova ang mangin tuburan sang imo pagsalig;+Indi sia magtugot nga masiod ang imo tiil.+ 27  Indi pag-idingot ang maayo sa mga dapat mo hatagan sini,*+Kon masarangan mo* ang pagbulig.+ 28  Indi ka magsiling sa imo isigkatawo, “Lakat ka; balik ka na lang! Ihatag ko ini sa imo buas,”Kon mahatag mo man lang ini subong. 29  Indi ka magpahito sing malain sa imo isigkatawo+Kon nagasalig sia sa imo subong iya kaingod. 30  Indi pag-awaya ang imo isigkatawo sa wala sing kabangdanan+Kon wala man lang sia sing nahimo nga malain sa imo.+ 31  Indi ka magkahisa sa mapintas nga tawo+Kag indi pagsunda ang iya mga ginahimo, 32  Kay ginakangil-aran ni Jehova ang mga malimbungon,+Apang nagapakig-abyan Sia sing suod sa mga matarong.+ 33  Ginapakamalaut ni Jehova ang panimalay sang malauton,+Apang ginapakamaayo niya ang panimalay sang mga matarong.+ 34  Kay ginatamay niya ang mga nagapangtamay,+Apang ginakahamut-an niya ang mga mahagop.+ 35  Ang mga maalam magapanubli sang kadungganan,Apang ang mga buangbuang nagahimaya sang kahuy-anan.+

Footnote

Ukon “kasuguan.”
Ukon “kamatuoran.”
Sa literal, “magsandig.”
Sa literal, “pusod.”
Ukon “kita.”
Ukon “sang pinakamaayo.”
Ukon “mga linasan.”
Tan-awa ang Glossary.
Mahimo gid nga nagapatuhoy sa mga kinaiya ni Jehova nga ginsambit sa nauna nga mga bersikulo.
Ukon “imo kalag.”
Ukon “makaigo sa bisan ano.”
Ukon “yara sa gahom sang imo kamot.”
Ukon “sa mga nagakinahanglan sini.”