Hulubaton 29:1-27

  • Ginpabay-an nga bata nagadala sing kahuy-anan (15)

  • Kon wala palanan-awon, tawo indi mapunggan (18)

  • Maakigon nagapaaway (22)

  • Mapainubuson padunggan (23)

  • Kahadlok sa tawo isa ka siod (25)

29  Malain ang matabo sa tawo nga wala nagapamati* bisan makapila na sabdungon,+Kag indi na gid sia matabangan.+   Kon magdamo ang matarong, ang katawhan nagakalipay,Apang kon maggahom ang malauton, ang katawhan nagaugayong.+   Ang tawo nga luyag sang kaalam nagahatag sing kalipay sa iya amay,+Apang ang nagapakig-upod sa mga makihilawason nagauyang sang iya manggad.+   Paagi sa katarungan ginapalig-on sang hari ang iya ginharian,+Apang ginaguba ini sang tawo nga nagabaton sing hamham.   Ang tawo nga nagadayawdayaw sa iya isigkatawoNagaladlad sing lambat sa iya mga tiil.+   Ang malauton ginasiod sang iya kaugalingon nga sala,+Apang ang matarong nagahugyaw sa kalipay kag nagakasadya.+   Ang matarong nagaulikid sa kinamatarong sang mga imol,+Apang ang malauton wala nagakabalaka sa sini.+   Ang hambog nga mga tawo nagadabok sang kaakig sang banwa,+Apang ang mga maalamon nagapaugdaw sini.+   Kon ang maalamon nga tawo may panumbungon batok sa buangbuang,Indi niya matigayon ang kaayawan kay ang buangbuang nagawakal lang kag nagapangyaguta.+ 10  Ginadumtan sang mga manugpatay ang wala sing sala,*+Kag ginatinguhaan nila nga kuhaon ang kabuhi* sang matarong.* 11  Ang buangbuang wala nagapugong sang iya balatyagon,*+Apang ginapunggan ini sang maalamon nga tawo.+ 12  Kon ang manuggahom nagapamati sa kabutigan,Ang tanan niya nga alagad mangin malaut.+ 13  Sa sini magkapareho* ang imol kag ang nagapamigos: Pareho sila nga ginhatagan ni Jehova sing kabuhi. 14  Kon ang hari nagahukom sing matarong sa imol,+Ang iya trono mangin malig-on sa wala sing katubtuban.+ 15  Ang bilugon* kag ang pagsabdong nagahatag sing kaalam,+Apang ang bata nga ginapabay-an nagapakahuya sa iya iloy. 16  Kon magdamo ang malauton, nagadamo man ang kalautan,Apang makita sang matarong ang ila pagkapukan.+ 17  Disiplinaha ang imo anak kag magahatag sia sa imo* sing kalinong;Kag sing daku nga kalipay.+ 18  Kon wala sing palanan-awon,* indi mapunggan ang mga tawo,+Apang malipayon ang mga nagatuman sang kasuguan.+ 19  May alagad nga indi mo matudluan paagi lang sa paghambal sa iya,Kay bisan pa nahangpan niya ikaw, indi sia magtuman.+ 20  Nakakita ka na bala sing tawo nga padasudaso maghambal?+ Mas may paglaum pa ang buangbuang sangsa iya.+ 21  Kon ginapagustuhan mo lang ang imo alagad halin sang bata pa sia,Mangin wala sia sing kabalaslan sa ulihi. 22  Ang tawo nga madali maakig nagatuga sing pag-ilinaway;+Ang tawo nga madali magsingkal makahimo sing madamo nga sala.+ 23  Ang matinaastaason paubson,+Apang ang mapainubuson padunggan.+ 24  Ang tawo nga kaupod sang kawatan nagadumot sang iya kaugalingon.* Bangod bisan kinahanglan sia magtestigo nagahipos lang sia.+ 25  Ang kahadlok sa tawo isa ka siod,+Apang ang nagasalig kay Jehova pagaamligan.+ 26  Madamo ang nagatinguha nga pamatian* sang manuggahom,Apang si Jehova ang magahatag sa tawo sing katarungan.+ 27  Ginakangil-aran sang matarong ang malauton,+Apang ginakangil-aran man sang malauton ang matarong.+

Footnote

Sa literal, “tawo nga nagapatig-a sang iya liog.”
Ukon “wala sing kasawayan.”
Ukon “kalag.”
Ukon mahimo, “Apang ang matarong nagatinguha sa pag-amlig sa iya kabuhi.”
Sa literal, “espiritu.”
Sa literal, “nagatabuay.”
Ukon “disiplina; silot.”
Ukon “imo kalag.”
Ukon “matagnaon nga palanan-awon; bugna.”
Ukon “iya kaugalingon nga kalag.”
Ukon mahimo, “nagatinguha nga kahamut-an.” Sa literal, “nagapangita sang nawong.”