Hulubaton 15:1-33

  • Kalulo nagapatahaw sang kaakig (1)

  • Mata ni Jehova yara bisan diin (3)

  • Ginakahamut-an sang Dios ang pangamuyo sang matarong (8)

  • Plano mapaslawan kon wala sing paghambalanay (22)

  • Maghunahuna antes magsabat (28)

15  Ang malulo* nga sabat nagapatahaw sang kaakig,+Apang ang matigdas* nga pulong nagapaibwal sang kaakig.+   Ang maalamon nga tawo nagahambal sing maayo nga mga butang nga iya nahibaluan,+Apang ang buangbuang nagapataka sa paghambal sing kabuangan.   Makita sang mga mata ni Jehova ang tanan nga lugar,Ginatan-aw niya ang malain kag ang maayo.+   Ang malulo nga dila* kahoy sang kabuhi,+Apang ang masakit nga hambal makapaluya sing buot.*   Ginatamay sang buangbuang ang pagdisiplina sang iya amay,+Apang ginabaton sang maalamon ang pagtadlong.*+   Madamo ang manggad sa balay sang matarong,Apang ang patubas* sang malauton nagadala sing kagamo sa iya.+   Ang baba sang maalamon nagapalapnag sing ihibalo,+Apang ang tagipusuon sang buangbuang indi subong sina.+   Ginakangil-aran ni Jehova ang halad sang malauton,+Apang ginakahamut-an Niya ang pangamuyo sang matarong.+   Ginakangil-aran ni Jehova ang pagkabuhi sang malauton,+Apang ginahigugma niya ang nagahimo sing pagkamatarong.+ 10  Ang disiplina daw malain* sa tawo nga nagabiya sa matarong nga banas,+Apang ang nagadumot sa pagsabdong mapatay.+ 11  Makita ni Jehova ang yara sa Lulubngan* kag ang yara sa lugar sang kalaglagan.*+ Labi na gid ang tagipusuon sang mga tawo!+ 12  Wala ginahigugma sang nagapangyaguta ang nagatadlong* sa iya.+ Indi sia magpamangkot sa maalamon nga tawo.+ 13  Ang malipayon nga tagipusuon nagaresulta sa masinadyahon nga nawong,Apang ang nagasakit nga tagipusuon nagadugmok sang espiritu.+ 14  Ang tagipusuon nga may paghangop nagapangita sing ihibalo,+Apang ang baba sang mga buangbuang nagakaon* sing kabuangan.+ 15  Masubo ang tanan nga adlaw sang tawo nga nalisdan,+Apang daw pirme lang may kapiestahan ang tawo nga may malipayon* nga tagipusuon.+ 16  Mas maayo nga diutay ang imo pagkabutang apang nagakahadlok ka kay Jehova+Sangsa madamo ang imo manggad apang nagakabalaka* ka.+ 17  Mas maayo nga utan lang ang ginakaon apang nagahigugmaanay+Sangsa matambok* nga baka apang nagadinumtanay.+ 18  Ang tawo nga dali maakig nagatuga sing gamo,+Apang ang indi dali maakig nagapauntat sing inaway.+ 19  Ang dalan sang matamad tunukon,+Apang ang dalan sang matarong matapan.+ 20  Ang maalamon nga anak nagahatag sing kalipay sa iya amay,+Apang ang buangbuang nagatamay sa iya iloy.+ 21  Ginakalipay sang kulang sa maayo nga paghangop* ang kabuangan,+Apang ang tawo nga may paghantop nagalakat sa husto nga dalanon.+ 22  Mapaslawan ang mga plano kon wala sing paghambalanay,*Apang magamadinalag-on ini kon may madamo nga manuglaygay.+ 23  Nagakasadya ang tawo sa paghatag sing husto nga sabat,*+Kag ang tinaga nga ginhambal sa husto nga tion—tuman gid kaayo!+ 24  Ang banas sang kabuhi nagapaibabaw sa isa nga mahinantupon,+Agod ipahilayo sia sa Lulubngan* sa idalom.+ 25  Gub-on ni Jehova ang balay sang matinaastaason,+Apang tipigan niya ang dulunan sang duta sang balo nga babayi.+ 26  Ginakangil-aran ni Jehova ang mga pahito sang malauton,+Apang ginakabig Niya nga putli ang maayo nga mga pulong.+ 27  Ang tawo nga nagaganar sa indi bunayag nga paagi nagadala sing gamo* sa iya pamilya,+Apang ang tawo nga wala nagabaton sing hamham magakabuhi.+ 28  Ang tagipusuon sang matarong nagahunahuna anay antes magsabat,*+Apang ang baba sang malauton maabtik maghambal sing malain nga mga butang. 29  Malayo si Jehova sa malauton,Apang ginapamatian niya ang pangamuyo sang matarong.+ 30  Ang masanag nga mga mata* nagapasadya sa tagipusuon;Ang maayo nga balita nagapapagsik sa mga tul-an.*+ 31  Ang nagapamati sa nagahatag sing kabuhi nga pagsabdongMagapuyo upod sa mga maalamon.+ 32  Ang wala nagabaton sang disiplina nagatamay sang iya kabuhi,*+Apang ang nagapamati sa pagsabdong nagatigayon sing paghangop.*+ 33  Ang kahadlok kay Jehova nagatudlo sing kaalam,+Kag antes ang kadungganan yara ang pagkamapainubuson.+

Footnote

Ukon “masakit.”
Ukon “malum-ok.”
Ukon “dila nga makapaayo.”
Sa literal, “makadugmok sang espiritu.”
Ukon “pagsaway.”
Ukon “kita.”
Ukon “sobra.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sa Abaddon.”
Ukon “nagasaway.”
Ukon “nagatinguha.”
Ukon “maayo.”
Ukon “nagasalasala.”
Sa literal, “ginpakaon sa pasungan.”
Sa literal, “kulang sing tagipusuon.”
Ukon “bukas nga paghambalanay.”
Sa literal, “sa sabat sang iya baba.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kahuy-anan.”
Ukon “nagabinabinag sing maayo kon paano magsabat; nagahunahuna antes maghambal.”
Ukon “malipayon nga pagpasiplat.”
Sa literal, “nagapatambok sa mga tul-an.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “tagipusuon.”