Hulubaton 12:1-28

  • Nagadumot sa pagsabdong wala sing paghangop (1)

  • ‘Paghambal nga wala ginahunahuna kaangay buno sang espada’ (18)

  • Paghidait nagadala sang kalipay (20)

  • Butigon makangilil-ad kay Jehova (22)

  • Kabalaka mabug-at sa tagipusuon (25)

12  Ang nagahigugma sang disiplina nagahigugma sang ihibalo,+Apang ang nagadumot sang pagsabdong indi makatarunganon.*+   Ginakahamut-an ni Jehova ang maayo nga tawo,Apang ginapakamalaut Niya ang tawo nga nagapadihot sing malain.+   Ang tawo nga nagahimo sing kalautan wala sing kalig-unan,+Apang ang tawo nga matarong indi gid magabot.   Ang maayo nga asawa korona sa iya bana,+Apang ang asawa nga nagagawi sing makahuluya, kaangay sang pagkagabok sa iya tul-an.+   Ang ginahunahuna sang matarong husto,Apang ang ginalaygay sang mga malauton malimbungon.   Ang mga pulong sang malauton kaangay sang makamamatay nga pagsalakay,*+Apang ang mga pulong sang matarong nagaluwas sa ila.+   Kon pukanon ang malauton, madula na sila,Apang ang panimalay sang mga matarong magapabilin.+   Ang tawo nga mainandamon maghambal ginadayaw,+Apang ang tawo nga balingag sing tagipusuon ginatamay.+   Mas maayo pa ang tawo nga simple lang apang may kabuligSangsa tawo nga nagapahambog apang wala sing pagkaon.*+ 10  Ang matarong nagaatipan sing maayo sang iya mga sapat,*+Apang bisan ang kaluoy sang malauton mapintas. 11  Ang isa nga nagauma sang iya duta mabusog sing pagkaon,+Apang ang nagapanikasog sa wala sing pulos nga mga butang kulang sa maayo nga paghangop.* 12  Ang malauton nahisa sa kinawatan sang malain nga mga tawo,Apang ang matarong kaangay sang kahoy nga madalom ang gamot nga nagapamunga. 13  Ang malain nga tawo ginasiod sang iya sayop nga ginahambal,+Apang ang matarong makalikaw sa gamo. 14  Ang maayo nga ginahambal* sang tawo makahatag sa iya sing kaayuhan,+Kag padyaan sia tungod sa iya ginahimo. 15  Ang ginahimo sang buangbuang husto sa iya panan-aw,+Apang ang maalamon nga tawo nagabaton sang laygay.+ 16  Madali* maugot ang buangbuang,+Apang ang maalamon nga tawo nagapalampas* sang insulto. 17  Ang masaligan nga saksi magasugid sing matuod,*Apang ang indi matuod nga saksi nagahambal sing butig. 18  Ang paghambal nga wala ginahunahuna sing maayo kaangay sang buno sang espada,Apang ang pulong sang maalamon makapaayo.+ 19  Ang maminatud-on nga mga bibig magapabilin sa wala sing katubtuban,+Apang ang butigon nga dila wala nagadugay.+ 20  Ang paglimbong yara sa tagipusuon sang nagapahito sing malain,Apang may kalipay ang nagapalig-on* sing paghidait.+ 21  Wala sing malain nga matabo sa matarong,+Apang madamo nga kalamidad ang matabo sa malauton.+ 22  Ang mga butigon makangilil-ad kay Jehova,+Apang ang mga bunayag kalahamut-an sa iya. 23  Ang maalamon nga tawo wala nagasugid sang iya nahibaluan,Apang ang buangbuang nagapadayawdayaw sang iya kabuangan.+ 24  Ang mapisan nga tawo amo ang magagahom,+Apang ang matamad nga tawo mangin ulipon.+ 25  Ang kabalaka sa tagipusuon sang tawo nagapabug-at sini,*+Apang ang maayo nga pulong nagapasadya sa iya.+ 26  Ang matarong nagausisa sang iya palibot,Apang ang dalanon sang malauton nagapatalang sa ila. 27  Ang matamad wala nagapangayam sing mga sapat,+Apang ang kapisan bilidhon nga manggad sang isa ka tawo. 28  Ang banas sang pagkamatarong nagadul-ong sa kabuhi;+Sa sini nga banas wala sing kamatayon.

Footnote

Ukon “wala sing paghangop.”
Sa literal, “nagahulat para magpatulo sang dugo.”
Sa literal, “tinapay.”
Ukon “kalag sang iya sapat.”
Sa literal, “kulang sing tagipusuon.”
Sa literal, “baba.”
Ukon “Sa amo man nga adlaw.”
Sa literal, “nagatabon.”
Sa literal, “matarong.”
Sa literal, “ang mga manuglaygay.”
Ukon “nagapasubo sa iya.”