Hulubaton 10:1-32

  • Maalamon nga anak nagahatag kalipay sa iya amay (1)

  • Mapisan nga kamot nagadala sing manggad (4)

  • Madamo sing hambal makasala (19)

  • Ang pagpakamaayo ni Jehova amo ang nagapamanggad (22)

  • Ang kahadlok kay Jehova nagapalawig sang kabuhi (27)

10  Mga hulubaton ni Solomon.+ Ang maalamon nga anak nagahatag sing kalipay sa iya amay,+Apang ang buangbuang nga anak nagahatag sing kasubo sa iya iloy.   Ang mga bahandi nga natigayon sang malauton mangin wala sing pulos,Apang ang pagkamatarong amo ang magaluwas gikan sa kamatayon.+   Indi magtugot si Jehova nga magutuman ang matarong,*+Apang indi niya pag-ihatag sa malauton ang ila ginahandum.   Ang matamad nga mga kamot magaresulta sa kaimulon,+Apang ang mapisan nga mga kamot nagadala sing manggad.+   Ang maalamon nga anak nagatipon sing pagkaon kon tig-ilinit,Apang ang makahuluya nga anak nagatulog kon tig-alani.+   Ang matarong ginapakamaayo,+Apang ang baba sang mga malauton nagatago sang ila mapintas nga katuyuan.   Ang handumanan* sang matarong pakamaayuhon,+Apang ang ngalan sang malauton malimtan.*+   Ang tawo nga may maalam nga tagipusuon magabaton sing mga instruksion,*+Apang ang isa nga nagahambal sing kabuangan pagatasakon.+   Ang isa nga nagalakat nga may integridad magalakat nga may kalig-unan,+Apang ang isa nga nagapatiko sang iya mga dalanon mapadayag.+ 10  Ang isa nga nagapamisok para manglimbong* ginatunaan sing kasubo,+Kag ang isa nga nagahambal sing kabuangan pagatasakon.+ 11  Ang baba sang matarong tuburan sang kabuhi,+Apang ang baba sang malauton nagatago sang ila mapintas nga katuyuan.+ 12  Ang dumot ginabangdan sang mga gamo,Apang ang gugma nagatabon sang tanan nga sala.+ 13  Ang tawo nga may paghangop nagahambal nga may kaalam,+Apang ang bilugon para sa tawo nga kulang sa maayo nga paghangop.*+ 14  Ginapakabahandi sang mga maalam ang ihibalo,+Apang ginaagda sang baba sang buangbuang ang kalaglagan.+ 15  Ang manggad* sang manggaranon amo ang iya napamakuran nga siudad.Apang ang kagulub-an sang imol amo ang ila kaimulon.+ 16  Ang ginahimo sang matarong nagadul-ong sa kabuhi;Apang ang ginahimo sang malauton nagadul-ong sa sala.+ 17  Ang isa nga nagasunod sa disiplina isa ka banas padulong sa kabuhi,*Apang ang isa nga nagasikway sa pagsabdong nagapatalang sang mga tawo. 18  Ang isa nga nagatago sang iya dumot nagabutig,+Kag ang isa nga nagapalapta sang makahalalit nga balita* buangbuang. 19  Kon madamo sing hambal, indi malikawan ang sala,+Apang ang nagapugong sang iya mga bibig mainandamon.+ 20  Ang dila sang matarong kaangay sang puro nga pilak,+Apang ang tagipusuon sang malaut diutay ang balor. 21  Ang baba sang matarong nagapapagros* sa madamo,+Apang ang buangbuang nagakapatay bangod sa kakulang sing paghangop.+ 22  Ang pagpakamaayo ni Jehova amo ang nagapamanggad sa tawo,+Kag wala Sia nagadugang sing kasakit* sa sini. 23  Para sa buangbuang, ang paghimo sing malain daw hampang lamang,Apang maalamon ang tawo nga may paghangop.+ 24  Ang ginakahadlukan sang malauton matabo sa iya;Apang ang handum sang matarong ihatag sa iya.+ 25  Kon maglabay ang bagyo, madula ang malauton,+Apang ang matarong isa ka pundasyon nga wala sing katapusan.+ 26  Kaangay sang langgaw sa ngipon kag aso sa mga mata,Ang matamad nga tawo sa isa nga nagasugo sa iya.* 27  Ang kahadlok kay Jehova nagapalawig sang kabuhi,+Apang ang mga tuig sang malauton palip-uton.+ 28  Ang pagpaabot* sang matarong nagahatag sing kalipay,+Apang ang paglaum sang malauton madula.+ 29  Ang dalanon ni Jehova pangamlig para sa wala sing kasawayan,+Apang kalaglagan ini para sa mga malauton.+ 30  Ang matarong indi gid malingkang,+Apang ang malauton indi na mag-istar sa duta.+ 31  Ang baba sang matarong nagapatubas* sang kaalam,Apang ang dila sang butigon pagautdon. 32  Ang baba sang matarong nakahibalo kon ano ang maayo,Apang ang baba sang malauton nagahambal sing kabutigan.

Footnote

Ukon “ang kalag sang matarong.”
Ukon “reputasyon.”
Sa literal, “madunot.”
Sa literal, “mga sugo.”
Sa literal, “nagapamisok.”
Sa literal, “kulang sing tagipusuon.”
Ukon “malahalon nga butang.”
Ukon mahimo, “yara sa banas padulong sa kabuhi.”
Ukon “huringhuring.”
Ukon “nagagiya.”
Ukon “kasubo; kabudlayan.”
Ukon “sa iya amo.”
Ukon “paglaum.”
Ukon “nagapamunga.”