Hulubaton 5:1-23

  • Paandam sa imoral nga babayi (1-14)

  • Magkalipay sa imo asawa (15-23)

5  Anak ko, pamatii ang akon kaalam. Pamatii sing maayo ang* ginatudlo ko tuhoy sa paghantop,+   Agod maamligan mo ang imo mga ikasarang sa paghunahuna sing maayoKag ang imo dila maghambal sing kamatuoran lamang.+   Kay ang bibig sang malain* nga babayi nagatulo kaangay sang dugos,+Kag ang iya baba madanlog pa sangsa lana.+   Apang sa ulihi mangin mapait ini kaangay sang ajenjo.*+ Kag matalom kaangay sang espada nga duha sing sulab.+   Ang iya mga tiil nagalakat padulong sa kamatayon. Ang iya mga tikang nagapadulong sa Lulubngan.*   Wala niya ginhunahuna ang banas sang iya kabuhi. Nagdalangdalang sia kag wala makahibalo kon diin mapadulong.   Gani, mga anak ko, pamatii akoKag tumana ninyo ang akon ginasiling.   Magpalayo kamo sa iya;Indi kamo magpalapit sa ganhaan sang iya balay,+   Agod indi ninyo mahatag ang inyo dungog sa iban+Ukon mag-ani sang tinuig sang kapintas;+ 10  Agod indi pagkuhaon sang iban ang inyo pagkabutang*+Kag magkadto sa iban ang inyo pinangabudlayan. 11  Kay kon indi, magaantos kamo sa ulihiKon magluya na ang inyo lawas kag nagatagumatayon na kamo+ 12  Kag magasiling kamo: “Kay man gindumtan ko ang disiplina! Gintamay sang tagipusuon ko ang pagsabdong! 13  Wala ako magpamati sa akon mga manunudloUkon magsapak sa mga nagtudlo sa akon. 14  Gani karon, yari ako sa bibi sang bug-os nga kalaglaganNahuy-an ako sa bug-os nga kongregasyon.”*+ 15  Mag-inom ka sing tubig halin sa imo kaugalingon nga bubonKag sing nagailig* nga tubig halin sa imo kaugalingon nga tuburan.+ 16  Dapat bala maglapta ang imo mga tuburan sa gua,Ang mga ilig sang imo tubig sa mga dalan?+ 17  Dapat nga para lamang ini sa imo,Kag indi para sa iban nga tawo.+ 18  Kabay nga pakamaayuhon ang imo tuburan,Kag kabay nga magkalipay ka sa imo asawa nga ginpangasawa mo sang bataon ka pa,+ 19  Isa ka matahom nga usa nga babayi kag isa ka maayoayo nga kanding sa bukid.+ Magkalipay* ka sa iya dughan sa tanan nga tion. Kabay nga padayon ka nga magkalipay sa iya gugma.+ 20  Gani anak ko, ngaa magkalipay ka sa malain* nga babayiUkon maghakos sa imoral* nga babayi?+ 21  Kay ang dalanon sang tawo yara sa atubang sang mga mata ni Jehova;Ginausisa niya ang tanan niya nga banas.+ 22  Ang malauton masiod sang iya mga kasaypanan,Kag magapos sa lubid sang iya mismo sala.+ 23  Mapatay sia bangod kulang sia sa disiplinaKag magatalang sia bangod sang iya sobra nga kabuangan.

Footnote

Sa literal, “Ilingig ang imo dulunggan sa.”
Sa literal, “indi kilala.” Tan-awa ang Hul 2:16.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “gahom.”
Sa literal, “sa tunga sang pagtilipon kag sang kongregasyon.”
Ukon “mabugnaw.”
Ukon “Mahubog.”
Sa literal, “indi kilala.” Tan-awa ang Hul 2:16.
Sa literal, “dumuluong.” Tan-awa ang Hul 2:16.