Hulubaton 17:1-28

  • Indi magbalos sing malain sa maayo (13)

  • Maghalin antes magbaisay (14)

  • Matuod nga abyan nagahigugma (17)

  • “Ang tagipusuon nga malipayon maayo nga bulong” (22)

  • Maalamon nagahalong maghambal (27)

17  Mas maayo nga magkaon sing isa lang ka tinapay nga may paghidait*+Sangsa magkaon sa punsion* apang may ilinaway.+   Ang mahinantupon nga alagad magagahom sa anak nga nagagawi sing makahuluya;May bahin sia sa palanublion subong isa sa mag-ulutod.   Ang tulunawan nga kolon para sa pilak kag ang hurno para sa bulawan,+Apang si Jehova amo ang nagausisa sang mga tagipusuon.+   Ang malauton nagapamati sa masakit nga hambal,Kag ang malimbungon nagapamati sa makahalalit nga dila.+   Ang bisan sin-o nga nagayaguta sa imol nagatamay sa iya Manunuga,+Kag ang bisan sin-o nga nagakalipay sa malain nga natabo sa iban indi makalikaw sa silot.+   Ang mga apo korona sa mga tigulang,Kag ang mga amay* himaya sang ila mga anak.   Ang matarong* nga hambal indi bagay sa buangbuang.+ Ilabi na gid ang pagbinutig sa isa ka manuggahom!*+   Ang regalo kaangay sang bilidhon nga bato* sa nagapanag-iya sini;+Bisan ano man ang iya himuon magamadinalag-on sia.+   Ang tawo nga nagapatawad* sang sala nagapangita sang gugma,+Apang ang nagasulitsulit sa paghambal sini nagapabulag sa suod nga mag-abyan.+ 10  May mas madalom nga epekto ang isa ka pagsabdong sa tawo nga may paghangop,+Sangsa isa ka gatos ka hanot sa tawo nga buangbuang.+ 11  Ang malauton nga tawo pirme lang nagarebelde,Apang ipadala ang mapintas nga mensahero agod silutan sia.+ 12  Maayo na lang nga makasugata sang oso nga gin-agawan sang iya mga totoySangsa makasugata sang buangbuang nga tawo.+ 13  Kon ang isa nagabalos sing malain sa maayo,Indi maghalin ang kalainan sa iya panimalay.+ 14  Ang pagsugod sang away kaangay sa pagbukas sang buhangan;*Gani antes magsugod ang baisay, maghalin ka na.+ 15  Ang nagapakamatarong sa malauton kag ang nagapakamalaut sa matarong,+Pareho lang nga ginakangil-aran ni Jehova. 16  Ano ang pulos nga ang buangbuang may ikasarang sa pagtigayon sing kaalamKon wala sia sing gana nga magtigayon sini?*+ 17  Ang matuod nga abyan nagahigugma sa tanan nga tion,+Kag isa ka utod nga masaligan sa tion sang kalisdanan.+ 18  Ang tawo nga kulang sa maayo nga paghangop nagadaho sang kamot kag nagasugotNga maggarantiya sa atubangan sang iya isigkatawo.+ 19  Ang isa nga maluyagon sa gamo maluyagon sa paglapas.+ Ang nagapataas sang iya puertahan nagapangita sang iya kapahamakan.+ 20  Ang isa nga balingag sing tagipusuon indi magmadinalag-on,*+Kag ang isa nga nagahambal sing malimbungon malaglag. 21  Ang amay sang anak nga buangbuang magakasubo;Kag ang amay sang anak nga wala sing paghangop wala sing kalipay.+ 22  Ang tagipusuon nga malipayon maayo nga bulong,*+Apang ang nadugmok nga espiritu nagaubos sang kusog.*+ 23  Ang malauton nagabaton sing hamham sa tago*Agod patikuon ang hustisya.+ 24  Ang kaalam yara lang sa atubangan sang tawo nga may paghangop,Apang ang mga mata sang buangbuang nagalagaw bisan diin.+ 25  Ang anak nga buangbuang nagahatag sing kalisod sa iya amayKag sing kasakit sa tagipusuon sang* iya iloy.+ 26  Indi maayo nga silutan* ang matarong,Kag indi man matarong nga bunalon ang mga dungganon. 27  Ang tawo nga maalamon nagahalong sa iya ginahambal,+Kag ang tawo nga may paghangop magapabilin nga kalmado.*+ 28  Bisan ang buangbuang kon maghipos lang kabigon nga maalamon,Kag ang nagakipot sang iya baba kabigon nga may paghangop.

Footnote

Sa literal, “sang mga halad.”
Ukon “kalinong.”
Ukon “ginikanan.”
Ukon “maayo.”
Ukon “dungganon.”
Ukon “sang bato nga nagadala sang kahamuot.”
Sa literal, “nagatabon.”
Ukon “dam.” Sa literal, “pagpagua sang tubig.”
Ukon “Kon kulang sia sa maayo nga paghangop?”
Sa literal, “maayo.”
Ukon “nagapamala sang tul-an.”
Ukon “maayo sa pagpaayo.”
Sa literal, “hamham halin sa dughan.”
Sa literal, “sing kapaitan sa.”
Ukon “pinahan.”
Sa literal, “mabugnaw ang espiritu.”