Hulubaton 6:1-35

  • Mag-andam sa paggarantiya (1-5)

  • ‘Matamad, magkadto ka sa subay’ (6-11)

  • Wala pulos kag malaut nga tawo (12-15)

  • Pito nga ginadumtan ni Jehova (16-19)

  • Mag-andam sa malain nga babayi (20-35)

6  Anak ko, kon naggarantiya ka sa utang sang imo isigkatawo,+Kon gindaho mo ang imo kamot* sa isa ka dumuluong,+   Kon nasiod ka sa imo ginsaad,Kon nadakop ka sa imo ginsiling,+   Anak ko, amo ini ang imo himuon, agod maluwas mo ang imo kaugalingon,Kay ang imo isigkatawo amo na ang may gahom sa imo: Magpaubos ka kag makiluoy gilayon sa iya.+   Indi ka magpatulogtulog,Ukon magpatuyotuyo.   Luwasa ang imo kaugalingon kaangay sang gasela sa kamot sang mangangayam,Kaangay sang pispis sa kamot sang manugpamispis.   Ikaw nga matamad,+ magkadto ka sa subay;Panilagi ang ginahimo sini agod mangin maalamon ka.   Bisan pa wala ini sing pangulo, manugdumala, ukon manuggahom,   Nagapangita ini sing pagkaon sa tingadlaw,+Kag nagatipon ini sing pagkaon kon tig-alani.   Ikaw nga matamad, tubtob bala san-o nga magtulogtulog ka lang? San-o ka bala mabangon? 10  Diutay nga pagpatulogtulog, diutay nga pagpatuyotuyo,Diutay nga pagkursimano agod magpahuwayhuway,+ 11  Ang imo kaimulon magaabot sa imo kaangay sang tulisan,Kag ang imo kinawad-on kaangay sang armado nga tawo.+ 12  Ang wala sing pulos kag malaut nga tawo nagabinutig;+ 13  Nagapangilay sia,+ nagahimo sing patimaan paagi sa iya tiil, kag nagasenyas sang iya mga tudlo. 14  Paagi sa iya malaut nga tagipusuon,Nagapahito sia pirme sing malain+ kag nagapalapta sing ginamo.+ 15  Gani mapukan sia sing hinali;Malaglag sia gilayon kag indi na matabangan pa.+ 16  Anom ka butang ang ginadumtan ni Jehova;Huo, pito ka butang ang ginakangil-aran niya:* 17  Matinaastaason nga mga mata,+ butigon nga dila,+ mga kamot nga nagapaagay sing dugo nga wala sing sala,+ 18  Tagipusuon nga nagapahito sing makahalalit nga mga butang,+ mga tiil nga nagadalidali sa paghimo sing kalautan, 19  Butigon nga saksi nga nagasugid sing kabutigan,+Kag ang nagatuga sing gamo sa tunga sang mag-ulutod.+ 20  Anak ko, tumana ang sugo sang imo amay,Kag indi pagsikwaya ang instruksion* sang imo iloy.+ 21  Ihigot ini pirme sa imo tagipusuon;Ibalighot ini sa imo liog. 22  Tuytuyan ka sini kon nagalakat ka;Bantayan ka sini kon nagahigda ka;Kag magapakighambal* ini sa imo kon nagamata ka. 23  Kay ang sugo suga,+Kag ang kasuguan kapawa,+Kag ang sabdong kag disiplina dalanon padulong sa kabuhi.+ 24  Magaamlig ini sa imo sa malain nga babayi,+Batok sa nagapanghaylo nga imoral* nga babayi.+ 25  Indi paghanduma ang iya katahom+Ukon pagtuguti nga mabihag ka sang iya nagapanghaylo nga mga mata, 26  Kay bangod sa babayi nga makihilawason magaimol* ang isa ka tawo,+Apang bangod sa makihilahion nga asawa sang iban nga lalaki madula mo ang imo kabuhi.* 27  Makabutang bala ang lalaki sing kalayo sa iya dughan kag indi masunog ang iya bayo?+ 28  Ukon makalakat bala sia sa mga baga nga indi mapaso ang iya mga tiil? 29  Amo man sini ang matabo sa isa nga nagahulid sa asawa sang iya isigkatawo;Wala sing nagatandog sa sina nga babayi nga indi masilutan.+ 30  Wala ginatamay sang mga tawo ang kawatanKon nagapangawat sia agod busgon ang iya kaugalingon* kon gutom sia. 31  Apang kon madakpan sia, bayaran niya sing pito ka pilo ang iya kinawatan;Ihatag niya ang tanan nga pagkabutang nga yara sa iya balay.+ 32  Ang nagapakighilawas sa isa ka babayi kulang sa maayo nga paghangop;*Ang nagahimo sini nagadala sing kalaglagan sa iya kaugalingon.*+ 33  Mapilasan lamang sia kag maguba ang iya dungog,+Kag ang iya kahuy-anan magapabilin tubtob san-o.+ 34  Kay ang kaimon nagapaakig gid sa bana;Indi sia magpakita sing kaluoy kon magtimalos sia.+ 35  Indi sia magbaton sing bayad;*Indi sia mauloulohan bisan ano pa kadaku ang iregalo mo sa iya.

Footnote

Sa isa ka panumpa.
Ukon “sang iya kalag.”
Ukon “kasuguan.”
Ukon “magatudlo.”
Sa literal, “dumuluong.” Tan-awa ang Hul 2:16.
Ukon “kalag.”
Sa literal, “magamantenir sa isa ka bilog nga tinapay.”
Ukon “busgon ang iya kalag.”
Sa literal, “kulang sing tagipusuon.”
Ukon “sa iya kalag.”
Ukon “gawad.”