Hulubaton 27:1-27

  • Ang pagsabdong sang abyan mapuslanon (5, 6)

  • Anak ko, pasadyaha ang akon tagipusuon (11)

  • Salsalon makapatalom salsalon (17)

  • Kilalaha ang imo panong (23)

  • Manggad wala nagapadayon (24)

27  Indi pag-ipabugal ang buas,Kay wala ka makahibalo kon ano ang matabo* buas.+   Pabay-i nga iban* ang magdayaw sa imo, kag indi ang imo baba;Ang iban,* kag indi ang imo mga bibig.+   Mabug-at ang bato kag ang balas,Apang mas mabug-at pa sa sini ang batyagon mo kon ginpaakig ka sang buangbuang nga tawo.+   May masingkal nga kapintas kag sobra nga kaakig,Apang sin-o bala ang makabatas sang kaimon?+   Mas maayo ang dayag nga pagsabdong sangsa ginatago nga gugma.+   Ang matutom nga abyan nagasabdong bisan pa makasakit ini sa balatyagon,+Apang ang mga halok sang kaaway madamo.*   Ang tawo* nga busog nagapangindi* sa dugos,Apang sa gutom nga tawo,* bisan ang pagkaon nga mapait matam-is.   Ang tawo nga nagtalang sa iya balay,Daw kaangay sang pispis nga nagtalang* sa iya pugad.   Ang lana kag incienso makapasadya sa tagipusuon;Amo man ang suod nga pag-abyanay nga resulta sang sinsero nga laygay.*+ 10  Indi pag-isikway ang imo abyan ukon ang abyan sang imo amay,Kag indi ka magkadto sa balay sang imo utod sa tion sang imo kalisdanan;Mas maayo ang kaingod nga yara sa malapit sangsa utod nga yara sa malayo.+ 11  Magmaalam ka, anak ko, kag pasadyaha ang akon tagipusuon,+Agod masabat ko sia nga nagayaguta sa akon.+ 12  Makita sang tawo nga maalamon ang katalagman kag nagapanago sia,+Apang ang kulang sing kinaalam nagadiretso lang kag nagaantos sang malain nga resulta.* 13  Kuhaa ang bayo sang tawo kon naggarantiya sia sa utang sang isa ka dumuluong;Kuhaa ang gingarantiya niya kon ginhimo niya ini para sa imoral nga babayi.*+ 14  Kon ang isa aga pa nagapakamaayo sa iya isigkatawo sa mabaskog nga tingog,Kabigon ini nga pagpakamalaut. 15  Ang palaaway* nga asawa daw kaangay sang nagatulo nga atop kon tingulan.+ 16  Indi mo sia mapunggan kaangay sang hanginKag indi mo sia makaptan kaangay sang lana. 17  Subong nga ang salsalon mapatalom sang salsalon,Mapatalom man sang tawo ang iya abyan.*+ 18  Ang isa nga nagaatipan sang iya kahoy nga higuera makakaon sang bunga sini,+Kag ang isa nga nagaatipan sang iya agalon padunggan.+ 19  Subong nga ginapakita sang tubig ang nawong sang isa,Ginapakita man sang tagipusuon sang isa ang tagipusuon sang iban. 20  Ang Lulubngan kag ang lugar sang kalaglagan* wala sing kaayawan,+Ang mga mata sang tawo wala man sing kaayawan. 21  Subong nga ang tulunawan nga kolon para sa pilak kag ang hurno para sa bulawan,+Ang isa ka tawo matilawan paagi sa pagdayaw nga iya nabaton.* 22  Bisan pa bayuhon mo ang buangbuang sa lusongKaangay sang nadugmok nga uyas,Indi gihapon madula ang iya kabuangan. 23  Kilalaha sing maayo ang imo panong;Atipana sing maayo ang* imo mga karnero;+ 24  Kay ang manggad wala nagapadayon sa wala sing katubtuban,+Ukon ang korona* sa tanan nga kaliwatan. 25  Ang hilamon nagakalaya kag ang bag-o nga hilamon nagatubo,Kag ang mga hilamon sa kabukiran ginatipon. 26  Ang balahibo sang karnero ginahimo nga imo bayo,Kag ang mga kanding nga lalaki ginabayad sa pagbakal sing uma. 27  Kag mangin bastante ang gatas sang kanding para sa inyo,Pagkaon para sa imo panimalay kag sa imo mga alagad nga babayi.

Footnote

Sa literal, “mabun-ag.”
Sa literal, “estranghero.”
Sa literal, “dumuluong.”
Ukon mahimo, “indi sinsero; napilitan.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “nagalasak.”
Ukon “gutom nga kalag.”
Ukon “nagapalagyo.”
Ukon “nga halin sa laygay sang kalag.”
Ukon “sang pina.”
Ukon “sa dumuluong.”
Ukon “palabais.”
Sa literal, “ang nawong sang iya abyan.”
Ukon “Ang Sheol kag Abaddon.”
Ukon “Amo man ang isa ka tawo suno sa pagdayaw sa iya.”
Ukon “Ipahamtang ang imo tagipusuon sa; Talupangda ang.”
Ukon “diadema.”