Hulubaton 14:1-35

  • Tagipusuon nakahibalo sang kapait (10)

  • Daw husto nga dalan apang padulong sa kamatayon (12)

  • Mapinatihon nagapati sa bisan ano (15)

  • Manggaranon madamo sing abyan (20)

  • Malinong nga tagipusuon nagahatag sing kabuhi (30)

14  Ang maalamon nga babayi nagapabakod sang iya panimalay,+Apang ang buangbuang nagaguba sang iya panimalay.   Ang tawo nga matarong nagakahadlok kay Jehova,Apang ang tawo nga madaya* nagatamay sa Iya.   Ang baston sang pagkamatinaastaason yara sa baba sang buangbuang,Apang ang mga bibig sang maalamon magaamlig sa ila.   Matinlo ang pasungan kon wala sing baka,Apang bugana ang ani bangod sa kusog sang toro nga baka.   Ang masaligan nga saksi wala nagabinutig,Apang ang indi matuod nga saksi nagabinutig.+   Ang nagapangyaguta nagapangita sing kaalam, apang indi sia makatigayon sini,Apang ang tawo nga may paghangop mahapos lang makatigayon sing ihibalo.+   Likawi ang buangbuang,Kay wala ka sing makuha nga ihibalo sa iya.+   Ang maalamon nga tawo nakahangop sang dalanon nga iya padulungan,Apang ang buangbuang ginadaya* paagi sa iya kabuangan.+   Ginakadlawan lang sang mga buangbuang ang ila mga sala,*+Apang ang mga matarong handa nga magpasag-uli.* 10  Ang tagipusuon nakahibalo sang kapait nga ginabatyag sini,*Kag wala sing iban nga makahangop sang kalipay sini. 11  Ang balay sang malauton laglagon,+Apang ang tolda sang matarong magauswag. 12  May dalanon nga daw husto sa pagtamod sang tawo,+Apang ang padulungan gali sini kamatayon.+ 13  Bisan nagakadlaw, mahimo nga ang tagipusuon nagabatyag sing kasakit,Kag ang kasadya mahimo magresulta sa kasubo. 14  Ang balingag sing tagipusuon magaani sang resulta sang iya pagkabuhi,+Apang ang maayo nga tawo magaani sang padya sang iya mga binuhatan.+ 15  Ang tawo nga mapinatihon,* nagapati sa bisan ano nga mabatian niya,Apang ang tawo nga maalamon nagabinagbinag sang tagsa niya ka tikang.+ 16  Ang tawo nga maalamon nagahalong kag nagalikaw sa kalautan,Apang ang buangbuang harasharas* kag sobra ang pagsalig sa kaugalingon. 17  Ang tawo nga madali maakig nagahimo sing kabuangan,+Apang ang tawo nga nagapamensar sing maayo* ginadumtan. 18  Ang tawo nga mapinatihon* magapanubli sang kabuangan,Apang ang tawo nga maalamon may korona sang ihibalo.+ 19  Ang malain nga mga tawo magaduko sa mga maayo,Kag ang malauton magaduko sa mga gawang sang matarong. 20  Ang imol ginakaugtan bisan sang iya mga kaingod,+Apang ang manggaranon madamo sing abyan.+ 21  Ang nagatamay sang iya isigkatawo nagapakasala,Apang ang nagakaluoy sa mga kubos malipayon.+ 22  Indi bala nga ang nagapahito sing malain nagatalang? Apang ang nagatinguha sa paghimo sing maayo makabaton sing mainunungon nga gugma kag katutom.+ 23  May kaayuhan sa tanan nga sahi sang pagpangabudlay,Apang ang pagwakal lamang nagadul-ong sa kinawad-on.+ 24  Ang korona sang maalamon amo ang ila manggad;Apang ang kabuangan sang mga buangbuang nagadul-ong sa dugang pa nga kabuangan.+ 25  Ang matuod nga saksi makaluwas sang kabuhi,*Apang ang malimbungon nagasugid sing kabutigan. 26  May malig-on nga pagsalig sa pagkahadlok kay Jehova,+Kag mangin dalangpan ini para sa iya mga anak.+ 27  Ang kahadlok kay Jehova tuburan sang kabuhi,Bangod ginapalikaw sini ang isa sa mga siod sang kamatayon. 28  Ang madamo nga tawo kadungganan sang isa ka hari,+Apang ang manuggahom nga wala sing mga sakop malaglag. 29  Ang indi dali maakig nagapakita sing masangkad nga paghangop,+Apang ang indi mapinasensiahon nagapakita sang iya kabuangan.+ 30  Ang malinong nga tagipusuon nagahatag sing kabuhi* sa lawas,Apang ang kaimon daw balatian nga nagaut-ot sang mga tul-an.+ 31  Ang nagapangdaya sa kubos nagatamay sa iya Manunuga,+Apang ang nagapakita sing kaluoy sa imol nagahimaya sa Iya.+ 32  Ang malauton mapukan bangod sang iya kalautan,Apang ang matarong makakita sing dalangpan sa iya integridad.+ 33  Ang kaalam nagahipos lang sa tagipusuon sang isa nga may paghangop,+Apang ang buangbuang indi makatago sang iya nahibaluan. 34  Ang pagkamatarong nagapadungog sa isa ka pungsod,+Apang ang sala nagapakahuya sa isa ka katawhan. 35  Nagakalipay ang hari sa suluguon nga nagagawi sing maalamon,+Apang nagakaakig sia sa suluguon nga nagagawi sing makahuluya.+

Footnote

Ukon “balingag.”
Ukon mahimo, “ang buangbuang nagadaya sa iban.”
Ukon “ang pagtinguha nga magpasag-uli.”
Ukon “may maayong kabubut-on.”
Ukon “kapait sang kalag sini.”
Ukon “kulang sing kinaalam.”
Ukon “maakigon.”
Ukon “nga may ikasarang sa paghunahuna.”
Ukon “kulang sing kinaalam.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kapagros.”