Hulubaton 30:1-33

 • MGA PULONG NI AGUR (1-33)

  • Indi imol ukon manggaranon (8)

  • Butang nga wala kabulusgan (15, 16)

  • Butang nga wala sing agi (18, 19)

  • Makihilahion nga babayi (20)

  • Mga sapat duna nga maalam (24)

30  Ang importante nga mensahe ni Agur, nga anak ni Jakeh, nga iya ginhambal kay Itiel kag kay Ucal.   Mas diutay ang akon ihibalo sangsa iban,+Kag kulang ako sa paghangop nga dapat yara sa isa ka tawo.   Wala ako makatuon sing kaalam,Kag wala ko matigayon ang ihibalo sang Balaan nga Dios.   Sin-o bala ang nakasaka sa langit kag dayon nakapanaug?+ Sin-o bala ang nakahakop sang hangin sa iya duha ka kamot? Sin-o bala ang nakaputos sang tubig sa iya bayo?+ Sin-o bala ang nagbutang* sang mga dulunan sang duta?+ Ano ang iya ngalan kag ang ngalan sang iya anak—kon nahibaluan mo?   Ang tanan nga pulong sang Dios putli.+ Taming sia sang mga nagadangop sa iya.+   Indi pagdugangi ang iya mga pulong,+Agod indi ka niya pagsabdungon,Kag agod indi ka mapamatud-an nga butigon.   Duha ka butang ang ginapangayo ko sa imo. Ihatag ini sa akon sa wala pa ako mapatay.   Kuhaa sa akon ang kabutigan.+ Indi ako pagpaimula ukon pagpamanggara. Hatagi lamang ako sing pagkaon nga akon kinahanglanon,+   Agod indi ako mabusog kag ipanghiwala ko ikaw kag magsiling, “Sin-o si Jehova?”+ Ukon mag-imol ako kag mangawat kag mapakahuy-an* ko ang ngalan sang akon Dios. 10  Indi pagpakalaina ang isa ka alagad sa iya agalon,Agod indi ka niya pagpakamalauton kag agod indi ka makasala.+ 11  May kaliwatan nga nagapakamalaut sa ila amayKag wala nagapadungog sa ila iloy.+ 12  May kaliwatan nga nagahunahuna nga matinlo sila+Apang wala sila matinluan sa ila kahigkuan.* 13  May kaliwatan nga tuman gid ka bugalonKag daw si sin-o gid kon manuluktulok!+ 14  May kaliwatan nga ang ila ngipon daw mga espadaKag ang ila mga sag-ang daw mga sundang nga inug-ihaw;Ginalamon nila ang mga kubos sang dutaKag ang imol sang katawhan.+ 15  Ang mga linta may duha ka anak nga babayi nga nagasinggit, “Hatagi ako! Hatagi ako!” May tatlo ka butang nga wala sing kabulusgan,Apat nga wala gid nagasiling, “Tama na!” 16  —Ang Lulubngan*+ kag ang baw-as nga babayi,Ang kigas nga duta,Kag ang kalayo nga wala gid nagasiling, “Tama na!” 17  Ang mga mata sang tawo nga nagatamay sa iya amay kag wala nagatuman sa iya iloy+—Tuhakon sang mga uwak sang nalupyakan,Kag kaunon sang mga agila.+ 18  May tatlo ka butang nga indi ko maintiendihan,*Kag apat nga indi ko mahangpan: 19  Ang dalan sang agila sa kalangitan,Ang dalan sang man-ug sa igang,Ang dalan sang barko sa lawod,Kag ang dalan sang isa ka lalaki sa tagipusuon sang isa ka dalaga. 20  Amo ini ang dalan sang isa ka makihilahion nga babayi: Nagakaon sia, nagapamahid sang iya baba;Dayon nagasiling sia, “Wala ako sing nahimo nga malain.”+ 21  May tatlo ka butang nga nagapakurog sa dutaKag apat ka butang nga indi maagwanta sini: 22  Kon ang ulipon mangin hari,+Kon ang buangbuang may bastante nga pagkaon, 23  Kon ang ginakaugtan* nga babayi makapamana,Kag kon ang alagad nga babayi magbulos sa iya agalon nga babayi.+ 24  May apat ka tinuga nga pinakagamay sa duta,Apang duna sila nga maalam:*+ 25  Ang mga subay indi makusog,*Apang nagatipon sila sang ila pagkaon kon tingadlaw;+ 26  Ang mga tulad-kuneho sa kabatuhan*+ indi makusog,*Apang nagahimo sila sang ila balay sa kabatuhan.+ 27  Ang mga apan+ wala sing hari,Apang nagahulag sila sing tingob.+ 28  Ang tuko+ nagatapik paagi sa iya mga tiil, Kag nagakadto ini sa palasyo sang hari. 29  May tatlo ka butang,Huo, apat ka buhi nga butang nga dalayawon kon maglakatlakat: 30  Ang leon, ang pinakamakusog sa tanan nga sapat,Kag wala sing ginaisulan;+ 31  Ang ido nga ginagamit sa pagpangayam; ang kanding nga lalaki;Kag ang hari nga nagapanguna sa iya mga hangaway. 32  Kon sa imo pagkabuangbuang ginpakataas mo ang imo kaugalingon+Ukon nagpahito ka sa paghimo sina,Untata na ina.+ 33  Kay ang gatas mangin mantikilya kon sige mo kalugayKag ang ilong nagadugo kon pisgaon,Gani ang pagpaakig sa isa ka tawo ginatunaan sang inaway.+

Footnote

Sa literal, “nagbayaw.”
Ukon “mapakalain.”
Sa literal, “tai.”
Ukon “Sheol,” nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “nga tuman ka makatilingala sa akon.”
Ukon “wala ginahigugma.”
Ukon “tuman sila kaalam.”
Sa literal, “mga tawo nga indi makusog.”
Sa literal, “mga tawo nga indi makusog.”
Ginatawag man nga rock badger.