Efeso 6:1-24

  • Laygay sa kabataan kag ginikanan (1-4)

  • Laygay sa mga ulipon kag agalon (5-9)

  • Kompleto nga hinganib halin sa Dios (10-20)

  • Katapusan nga mga panamyaw (21-24)

6  Mga anak, mangin matinumanon kamo sa inyo mga ginikanan+ sa paagi nga kalahamut-an sa Ginuo, kay matarong ini.  “Padunggi ang imo amay kag ang imo iloy”;+ amo ini ang nahauna nga sugo nga may saad:  “Agod mag-uswag ka* kag magkabuhi ka sing malawig sa duta.”  Kag mga amay, indi ninyo pagpaakiga ang inyo mga anak,+ kundi padayon sila nga padakua sa disiplina+ kag laygay* ni Jehova.*+  Mga ulipon, mangin matinumanon kamo sa inyo mga agalon sa duta,+ nga may kahadlok, pagtahod kag pagkasinsero sa inyo tagipusuon, kaangay sa pagtuman ninyo sa Cristo,  indi lang kon may nagatan-aw para pahamut-an ang tawo,+ kundi subong mga ulipon sang Cristo, nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios sing bug-os kalag.*+  Alagda sing kinabubut-on ang inyo agalon. Kabiga nga si Jehova*+ ang inyo ginaalagad, kag indi ang mga tawo,  kay nahibaluan ninyo nga si Jehova*+ amo ang magapadya sang inyo maayo nga hinimuan, ulipon man kamo ukon hilway nga tawo.  Kag kamo nga mga agalon, dumduma man ninyo ini kon nagapakig-angot kamo sa inyo mga ulipon. Indi na ninyo sila pagpahuga, kay nakahibalo kamo nga ang ila kag ang inyo Agalon yara sa langit,+ kag wala sia sing ginapasulabi. 10  Sa katapusan, padayon kamo nga magbakod+ paagi sa Ginuo kag sa gahom sang iya kusog. 11  Isuklob ang kompleto nga hinganib+ halin sa Dios agod makatindog kamo sing malig-on batok sa tuso nga mga pahito sang Yawa; 12  bangod nagapakig-away* kita,+ indi batok sa dugo kag unod, kundi batok sa mga panguluhan, batok sa mga awtoridad, batok sa mga manuggahom sang kalibutan sining kadudulman, kag batok sa puersa sang malaut nga mga espiritu+ sa langitnon nga mga lugar. 13  Bangod sini isuklob ninyo ang kompleto nga hinganib halin sa Dios,+ agod kon mag-abot ang malaut nga adlaw makabato kamo, kag sa tapos ninyo mahimo ini tanan, makatindog kamo sing malig-on. 14  Gani, magtindog kamo sing malig-on nga may paha sing kamatuoran sa inyo hawak,+ may panaming sang pagkamatarong sa dughan,+ 15  kag may kahanda sa pagbantala sing maayong balita sang paghidait nga nasuksok sa inyo mga tiil.+ 16  Luwas sa sini, gamita ninyo ang daku nga taming sang pagtuo,+ nga paagi sini mapalong ninyo ang tanan nga nagadabadaba nga baslay* sang isa nga malauton.+ 17  Batuna man ninyo ang helmet sang kaluwasan,+ kag ang espada sang espiritu, nga amo ang pulong sang Dios,+ 18  samtang padayon kamo nga nagapangamuyo+ sa tagsa ka higayon paagi sa espiritu,+ nga nagagamit sang tanan nga sahi sang pangamuyo kag pag-ampo. Bangod sini, magpabilin kamo nga nagamata, nga nagaampo para sa tanan nga balaan. 19  Mangamuyo man kamo para sa akon, agod ihatag sa akon ang pulong kon maghambal ako, para mabantala ko nga may kaisog ang tuhoy sa sagrado nga likom sang maayong balita,+ 20  nga tungod sini nagapanghikot ako subong embahador+ nga nakadenahan, kag agod mahambal ko nga may kaisog ang dapat ko ihambal. 21  Karon agod mahibaluan man ninyo ang tuhoy sa akon kahimtangan kag kon ano ang akon ginahimo, isugid ini tanan sa inyo ni Tiquico,+ isa ka hinigugma nga utod kag matutom nga ministro sa Ginuo.+ 22  Tungod sini, ginapadala ko sia dira sa inyo agod mahibaluan ninyo ang amon ginahimo kag agod malugpayan niya ang inyo tagipusuon. 23  Kabay nga ang mga kauturan may paghidait kag gugma nga may pagtuo halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo. 24  Kabay nga ang wala tupong nga kaayo mangin yara sa tanan nga may matuod nga gugma sa aton Ginuong Jesucristo.

Footnote

Ukon “Agod mangin mainuswagon ka.”
Ukon “instruksion; panuytoy.” Sa literal, “pagbutang sang hunahuna.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Glossary, “Kalag.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “nagapakigdumog.”
Ukon “bangkaw; sibat.”