Efeso 5:1-33

  • Matinlo nga paghambal, paggawi (1-5)

  • Maglakat subong mga anak sang kapawa (6-14)

  • Mapuno sing balaan nga espiritu (15-20)

    • Gamita sing maayo ang inyo tion (16)

  • Laygay sa mga bana kag asawa (21-33)

5  Gani, mangin manug-ilog kamo sa Dios,+ subong mga anak nga hinigugma,  kag padayon kamo nga maglakat sa gugma,+ subong nga ang Cristo naghigugma man sa aton*+ kag naghatag sang iya kaugalingon para sa aton* subong isa ka maamyon nga dulot kag halad sa Dios.+  Ang seksuwal nga imoralidad* kag ang tanan nga sahi sang kahigkuan ukon kakagod indi gid paghinambitan sa tunga ninyo,+ kay indi ini nagakaigo sa mga tawo nga balaan.+  Wala sing makahuluya nga paggawi, binuang nga hambal kag malaw-ay nga linahog sa tunga ninyo,+ kay ini nga mga butang indi nagakaigo, sa baylo maghambal kamo sang pagpasalamat sa Dios.+  Kay nahibaluan kag nahangpan gid ninyo nga wala sing tawo nga nagahimo sang seksuwal nga imoralidad*+ ukon indi matinlo nga tawo ukon makagod nga tawo,+ nga buot silingon nagasimba sa mga diosdios, ang may palanublion sa Ginharian sang Cristo kag sang Dios.+  Indi kamo magpadaya sa wala sing pulos nga mga pulong, kay bangod sini magaabot ang kasingkal sang Dios sa mga anak sang pagkadimatinumanon.  Gani, indi kamo mangin umalambit upod sa ila;  kay kadudulman kamo sadto, apang kapawa na kamo karon+ may kaangtanan sa Ginuo.+ Padayon kamo nga maglakat subong mga anak sang kapawa,  kay ang mga bunga sang kapawa nagalakip sang tanan nga sahi sang kaayo, pagkamatarong kag kamatuoran.+ 10  Padayon ninyo nga pat-ura kon ano ang kalahamut-an+ sa Ginuo; 11  kag untati ninyo ang pagpakigbahin sa indi mabungahon nga mga buhat sang kadudulman;+ sa baylo, ibuyagyag kon ano ini. 12  Kay makahuluya bisan ihambal ang ginahimo nila sing tago. 13  Karon ang tanan nga butang nga ginabuyagyag* ginapakita sang kapawa, kay ang tanan nga butang nga ginapakita kapawa. 14  Gani ginasiling: “Magbugtaw, O ikaw nga nagakatulog, magbangon ka gikan sa mga patay,+ kag ang Cristo magasilak sa imo.”+ 15  Gani padayon nga bantayi sing maayo nga ang inyo paglakat indi kaangay sang indi maalam kundi sang maalam nga mga tawo, 16  nga nagagamit sing maayo sang inyo tion,*+ bangod ang mga adlaw malaut. 17  Bangod sini, indi na kamo mangin indi makatarunganon, sa baylo, padayon nga hantupa ninyo kon ano ang kabubut-on ni Jehova.*+ 18  Indi man kamo magpahubog sa alak,+ kay nagadul-ong ini sa pagpatuyang,* kundi padayon kamo nga mapuno sing balaan nga espiritu. 19  Mag-amba kamo sa isa kag isa sang mga salmo, mga pagdayaw sa Dios, kag espirituwal nga mga ambahanon, nga nagadayaw+ kay Jehova*+ paagi sa ambahanon+ sa inyo tagipusuon, 20  nga nagapasalamat pirme+ sa aton Dios kag Amay sa ngalan sang aton Ginuong Jesucristo+ tungod sa tanan nga butang. 21  Magpasakop kamo sa isa kag isa+ tungod sa kahadlok sa Cristo. 22  Ang mga asawa magpasakop sa ila bana+ subong sang ila pagpasakop sa Ginuo, 23  bangod ang bana amo ang ulo sang iya asawa+ subong nga ang Cristo amo ang ulo sang kongregasyon,+ kay sia ang manluluwas sini nga lawas. 24  Gani, subong nga ang kongregasyon nagapasakop sa Cristo, ang mga asawa dapat man magpasakop sa ila bana sa tanan nga butang. 25  Mga bana, padayon nga higugmaa ang inyo asawa,+ subong nga ang Cristo naghigugma man sang kongregasyon kag naghatag sang iya kaugalingon tungod sa sini,+ 26  agod mapakabalaan niya ini, paagi sa pagtinlo sini sa tubig, nga amo ang pulong sang Dios.+ 27  Ginhimo niya ini agod ang kongregasyon mangin matahom sa iya panulok, wala sing higko ukon kurinot ukon bisan anong butang nga kaangay sini,+ kundi balaan kag wala sing depekto.+ 28  Sing kaanggid, ang mga bana dapat maghigugma sang ila asawa kaangay sang ila kaugalingon nga lawas. Ang nagahigugma sang iya asawa nagahigugma sang iya kaugalingon, 29  kay wala sing tawo nga nagadumot sa iya kaugalingon nga lawas,* kundi ginapakaon kag ginapalangga niya ini, subong sang ginahimo sang Cristo sa kongregasyon, 30  bangod kita mga bahin sang iya lawas.+ 31  “Bangod sini bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa* sia sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa ka unod.”+ 32  Ining sagrado nga likom+ importante gid. Karon nagahambal ako tuhoy sa Cristo kag sa kongregasyon.+ 33  Gani, ang kada isa sa inyo dapat maghigugma sang iya asawa+ kaangay sang paghigugma niya sang iya kaugalingon. Subong man, ang asawa dapat may tudok nga pagtahod sa iya bana.+

Footnote

Ukon mahimo, “inyo.”
Ukon mahimo, “inyo.”
Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary, “Seksuwal nga imoralidad.”
Ukon “ginasabdong.”
Sa literal, “nagabakal sang gintalana nga tion.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “kagamo.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “unod.”
Ang Hebreo nga tinaga nagakahulugan “magtapik, magpilit sing maayo, subong nga gintapik sang papilit.”