Efeso 1:1-23

  • Mga panamyaw (1, 2)

  • Espirituwal nga pagpakamaayo (3-7)

  • Pagtipon sang tanan nga butang sa Cristo (8-14)

    • “Pagdumalahan” sa gintalana nga mga tion (10)

    • Pagpat-in paagi sa espiritu “isa ka pauna nga garantiya” (13, 14)

  • Nagpasalamat si Pablo sa Dios sa pagtuo sang mga taga-Efeso kag nangamuyo para sa ila (15-23)

1  Halin kay Pablo, nga apostol ni Cristo Jesus paagi sa kabubut-on sang Dios, para sa mga balaan sa Efeso+ nga matutom nga nahiusa kay Cristo Jesus:  Kabay nga mabaton ninyo ang wala tupong nga kaayo kag paghidait halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Dayawon ang Dios kag Amay sang aton Ginuong Jesucristo, kay sa langitnon nga mga lugar ginhatag niya sa aton ang tanan nga pagpakamaayo halin sa iya espiritu, subong mga disipulo sang Cristo,+  subong nga ginpili niya kita nga nahiusa sa iya sa wala pa matukod ang kalibutan, agod mangin balaan kita kag wala sing depekto+ sa iya atubangan bangod sang gugma.  Kay gintangdo na nga daan niya+ ang pag-adoptar sa aton subong iya mga anak+ paagi kay Jesucristo, suno sa iya nahamut-an kag kabubut-on,+  agod dayawon ang Dios bangod gingamit niya ang iya hinigugma nga Anak+ para ipakita sa aton ang iya wala tupong nga kaayo.+  Paagi sa paggawad sa aton paagi sa iya dugo,+ nahilway kita, nga buot silingon, mapatawad na ang aton mga paglapas,+ suno sa kabuganaan sang iya wala tupong nga kaayo.  Ginhatag niya sa aton ining wala tupong nga kaayo sing bugana upod ang bug-os nga kaalam kag paghangop  paagi sa pagpahibalo sa aton sang sagrado nga likom+ sang iya kabubut-on. Nahisuno ini sa iya nahamut-an nga katuyuan 10  nga magtukod sang pagdumalahan* sa katapusan sang iya gintalana nga mga tion, sa pagtipon sang tanan nga butang sa Cristo, ang mga butang sa langit kag ang mga butang sa duta.+ Huo, sa iya 11  nga nahiusa kami kag gintangdo subong mga manunubli,+ nga gintangdo na nga daan suno sa katuyuan sang isa nga nagahimo sang tanan nga butang samtang nagapamat-od sia suno sa iya kabubut-on, 12  agod kami nga una nga naglaum sa Cristo magaalagad para sa pagdayaw kag paghimaya sa iya. 13  Apang naglaum man kamo sa iya sa tapos ninyo mabatian ang pulong sang kamatuoran, ang maayong balita tuhoy sa inyo kaluwasan. Sang nagtuo kamo, ginpat-inan kamo+ paagi sa iya sang ginsaad nga balaan nga espiritu, 14  nga isa ka pauna nga garantiya* sang aton palanublion,+ sa katuyuan nga mahilway ang ginapanag-iyahan sang Dios+ paagi sa gawad,+ para sa iya himaya kag kadayawan. 15  Amo kon ngaa, sang nabatian ko ang inyo pagtuo kay Ginuong Jesus kag ang inyo gugma nga ginpakita sa tanan nga balaan, 16  wala ako mag-untat sa pagpasalamat tungod sa inyo. Ginasambit ko kamo pirme sa akon mga pangamuyo, 17  agod ang Dios sang aton Ginuong Jesucristo, ang Amay sang himaya, maghatag sa inyo sang espiritu sang kaalam kag sang kapahayagan may kaangtanan sa sibu nga ihibalo tuhoy sa iya.+ 18  Ginpasanag niya ang mga mata sang inyo tagipusuon, agod mahibaluan ninyo kon sa ano nga paglaum gintawag niya kamo, kon ano ang mahimayaon nga kamanggaran nga ginatigana niya subong palanublion para sa mga balaan,+ 19  kag kon ano kadaku sang iya gahom sa aton nga mga tumuluo.+ Suno ini sa pagpanghikot sang pagkagamhanan sang iya kusog, 20  nga iya gingamit sang ginbanhaw niya ang Cristo kag ginpapungko sa iya tuo+ sa langitnon nga mga lugar, 21  nga labaw gid sa tanan nga panguluhan, awtoridad, gahom, pagkaginuo kag ngalan,+ indi lamang sa sini nga sistema sang mga butang,* kundi sa magaabot man. 22  Ginpasakop man niya ang tanan nga butang sa idalom sang iya mga tiil+ kag ginhimo sia nga ulo sang tanan nga butang nga may kaangtanan sa kongregasyon,+ 23  nga amo ang iya lawas,+ nga ginapuno niya sang iya mga kinaiya kag ginakompleto ang tanan nga butang sa tanan nga paagi.

Footnote

Ukon “dumalahan ang mga butang.”
Ukon “pauna nga bayad; garantiya sa kon ano ang magaabot.”
Ukon “sini nga tion.” Tan-awa ang Glossary.