Efeso 4:1-32

  • Paghiusa sa lawas sang Cristo (1-16)

    • Dulot nga mga lalaki (8)

  • Daan kag bag-o nga personalidad (17-32)

4  Gani, ako nga nabilanggo+ tungod sa Ginuo, nagahingyo sa inyo nga magkabuhi sing takus+ sa pagtawag nga inyo nabaton,  nga may bug-os nga pagpaubos*+ kag kalulo, pagkamapinasensiahon,+ nagabatas sa isa kag isa sa gugma,+  nagapakighidait sa isa kag isa, kag nagatinguha nga tipigan ang paghiusa nga nabaton ninyo paagi sa balaan nga espiritu.+  May isa ka lawas,+ kag isa ka espiritu,+ kaangay nga may isa ka paglaum+ nga sa sini gintawag kamo;  isa ka Ginuo,+ isa ka pagtuo, isa ka bawtismo;  isa ka Dios kag Amay sang tanan, nga labaw sa tanan kag nagapanghikot paagi sa tanan kag nagapanghikot man sa tanan.  Ginhatag sa kada isa sa aton ang wala tupong nga kaayo suno sa pagbahinbahin sang Cristo sa wala bayad nga dulot.+  Kay nagasiling ini: “Sang nagsaka sia sa kahitaasan nagdala sia sing mga bihag; naghatag sia sing mga dulot nga mga lalaki.”+  Karon ano ang buot silingon sang “nagsaka sia”? Ginapahangop sini nga nagpanaug man sia sa mas manubo nga mga lugar, nga amo ang duta. 10  Ang isa mismo nga nagpanaug amo man ang nagsaka+ sing mataas pa sa tanan nga kalangitan,+ agod mabug-os niya ang tanan nga butang. 11  Kag ginhatag niya ang iban subong mga apostoles,+ ang iban subong mga manalagna,+ ang iban subong mga ebanghelisador,*+ ang iban subong mga manugbantay kag mga manunudlo,+ 12  agod pasibuon* ang mga balaan sa husto nga dalan, para sa hilikuton sa pag-alagad, sa pagpabakod sa lawas sang Cristo,+ 13  tubtob makadangat kita tanan sa nahiusa nga pagtuo kag sibu nga ihibalo tuhoy sa Anak sang Dios, kag mangin hamtong gid nga tawo,+ kaangay sang bug-os nga kahamtong sang Cristo. 14  Gani indi na kita mangin kaangay sang mga bata nga ginaanod-anod sang mga balod kag ginapalidpalid sang tagsa ka hangin sang panudlo+ sang tuso nga mga tawo, kag sang malimbungon nga mga pahito. 15  Sa baylo, maghambal kita sing kamatuoran kag magpakita sing gugma, agod mangin hamtong kita sa tanan nga paagi bilang pag-ilog sa ulo, ang Cristo.+ 16  Paagi sa iya ang bug-os nga lawas+ nagaangtanay sing sibu kag nagabuligay paagi sa tagsa ka lutalutahan nga nagapanghikot sing maayo. Kon ang tagsa ka bahin nagapanghikot sing nagakaigo, nagabulig ini sa pagpatubo sang lawas samtang ginapabakod sini ang lawas paagi sa gugma.+ 17  Gani, ginasiling ko ini sa inyo kag ginahingyo kamo sa ngalan sang Ginuo, nga indi na kamo magpadayon sa paglakat kaangay sang mga pungsod+ nga nagalakat suno sa ila wala sing pulos nga panghunahuna.+ 18  Nadulman ang ila panghunahuna kag nahamulag sa kabuhi nga iya sang Dios, bangod wala sila sing nahibaluan, bangod sa katig-a sang ila tagipusuon. 19  Wala na sila sang igbalatyag sa maayo kag malain, nagpatuyang sila sa matampalason nga paggawi*+ sa paghimo sang tanan nga kahigkuan nga may kakagod. 20  Apang natun-an ninyo nga indi subong sina ang Cristo, 21  kon matuod gid nga nakabati kamo kag gintudluan nahisuno sa kamatuoran nga gintudlo ni Jesus. 22  Gintudluan kamo nga ubahon ninyo ang daan nga personalidad+ nga nahisuno sa inyo paggawi sadto, nga ginapalain pa gid sang madaya nga mga handum sini.+ 23  Padayon nga bag-uha ninyo ang inyo panghunahuna,*+ 24  kag isuklob ang bag-o nga personalidad+ nga gintuga suno sa kabubut-on sang Dios sa matuod nga pagkamatarong kag pagkamainunungon. 25  Gani, karon nga ginsikway na ninyo ang pangdaya, ang kada isa sa inyo maghambal sang kamatuoran sa iya isigkatawo,+ kay mga bahin kita sang isa ka lawas.+ 26  Kon mangakig kamo, indi kamo magpakasala;+ indi pagpatunuri sang adlaw nga akig kamo;+ 27  indi paghatagi sing kahigayunan ang Yawa.*+ 28  Ang kawatan indi na magpangawat; sa baylo magpangabudlay sia. Magtrabaho sia sing dungganon,+ agod may ipaambit sia sa nagakinahanglan.+ 29  Indi maggua ang dunot nga pinamulong sa inyo baba,+ kundi ang maayo lang nga pinamulong nga makapabakod suno sa kinahanglanon, agod mahatag sini ang maayo sa mga nagapamati.+ 30  Indi man pagpasubua ang balaan nga espiritu sang Dios,+ nga ginpat-in sa inyo+ para sa adlaw sang paghilway paagi sa gawad.+ 31  Isikway ninyo ang tanan nga sahi sang dumot,+ kaakig, kasingkal, sininggitanay, masakit nga hambal,+ kag ang tanan nga kalainan.+ 32  Sa baylo mangin mainayuhon kamo sa isa kag isa, mangin maluluy-on,+ nga nagapatawad sing kinabubut-on sa isa kag isa subong nga ang Dios nagpatawad man sing kinabubut-on sa inyo paagi sa Cristo.+

Footnote

Ukon “mapainubuson nga hunahuna.”
Ukon “manugpahayag sang maayong balita.”
Ukon “hanason.”
Ukon “makahuluya nga paggawi.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “puersa nga nagapanghikot sa inyo hunahuna.” Sa literal, “espiritu sang inyo hunahuna.”
Ukon “indi paghatagi sing duog ang Yawa.”