Joel 2:1-32

 • Ang adlaw ni Jehova kag ang iya kasuldadusan (1-11)

 • Panawagan nga magbalik kay Jehova (12-17)

  • ‘Gisia ang inyo tagipusuon’ (13)

 • Sabat ni Jehova sa katawhan (18-32)

  • “Ibubo ko ang akon espiritu” (28)

  • Katingalahan sa langit kag duta (30)

  • Ang nagatawag sa ngalan ni Jehova maluwas (32)

2  “Magpatunog kamo sing budyong sa Sion!+ Magsinggit kamo sing singgit sa inaway sa akon balaan nga bukid. Magkurog ang tanan nga pumuluyo sang duta,Kay maabot ang adlaw ni Jehova!+ Malapit na ini!   Adlaw ini sang grabe nga kadulom,+Adlaw sang mga panganod kag madamol nga gal-um,+Pareho sang kasanag sang pamanagbanag nga ginalipdan sang kabukiran. May katawhan nga madamo kag isganan;+Wala pa gid sing pareho sa ila,Kag wala na gid sing pareho pa sa ilaSa tanan nga kaliwatan nga magaabot.   Sa unahan nila ang kalayo nagapanglamon,Kag sa likuran nila ang nagadabdab nga kalayo nagapangsunog.+ Ang duta sa unahan nila pareho sang hardin sang Eden,+Apang sa likuran nila isa ini ka nahapay nga kamingawan,Kag wala gid sing makapalagyo.   Ang ila hitsura daw mga kabayo,Kag nagadalagan sila nga daw mga kabayo sa inaway.+   Ang gahod pareho sang mga kangga samtang nagalukso sila sa ibabaw sang mga bukid,+Pareho sa tunog sang nagadabdab nga kalayo nga nagasunog sing dagami. Pareho sila sang isganan nga mga soldado nga handa sa pagpakig-away.+   Bangod sa ila, ang mga tawo magaantos. Kag magapalamula sila tanan.   Nagadalagan sila pareho sang mga hangaway,Nagataklas sila sa pader pareho sang mga soldado,Ang kada isa nagapabilin sa iya dalanon,Kag wala sila nagalisa sa ila banas.   Wala sila nagadis-uganay;Ang kada isa nagalakat sa iya dalanon. Kon ang iban mapukan tungod sang mga armas,*Ang iban wala nagahalin sa ila puesto.   Nagasalakay sila sa siudad, nagataklas sila sa pader. Nagasaka sila sa mga balay kag nagaagi sa mga bintana nga daw kawatan. 10  Nagakurog ang duta kag nagauyog ang langit sa atubangan nila. Nagadulom ang adlaw kag ang bulan,+Kag wala na nagasanag ang mga bituon. 11  Pabaskugon ni Jehova ang iya tingog sa atubangan sang iya kasuldadusan,+ kay madamo gid ang iya mga soldado.+ Kay ang isa nga nagatuman sang Iya pulong gamhanan;Kay ang adlaw ni Jehova makahaladlok kag makahalawhaw gid.+ Sin-o ang makaagwanta sini?”+ 12  “Apang karon,” siling ni Jehova, “magbalik kamo sa akon sa bug-os ninyo nga tagipusuon,+Nga nagapuasa+ kag nagahibi kag nagahaya. 13  Gisia ninyo ang inyo tagipusuon+ kag indi ang inyo bayo,+Kag magbalik kamo kay Jehova nga inyo Dios,Kay sia mainawaon* kag maluluy-on, indi dali maakig+ kag bugana sa mainunungon nga gugma,+Kag magabag-o ang iya hunahuna tuhoy* sa kalaglagan. 14  Sin-o ang nakahibalo kon bala magliso sia kag magbag-o sang iya hunahuna*+Kag hatagan kamo sing pagpakamaayo,Agod makahalad kamo sing dulot nga uyas kag dulot nga ilimnon para kay Jehova nga inyo Dios? 15  Magpatunog kamo sing budyong sa Sion! Magpatuman* kamo sing puasa; kag ipahibalo ninyo nga may sagrado nga pagtilipon.+ 16  Tipuna ang katawhan; pakabalaana ang katilingban.+ Tipuna ang tigulang nga mga lalaki;* ang mga bata kag ang nagasuso nga mga lapsag.+ Maggua ang nobyo sa iya kuarto, kag maggua ang nobya sa iya kuarto. 17  Sa ulot sang portiko kag sang halaran+Maghibi ang mga saserdote nga mga alagad ni Jehova, kag magsiling: ‘O Jehova, kaluuyi ang imo katawhan;Indi pagtuguti nga yagutaon ang imo palanublion,Sa pagtugot nga gamhan sila sang mga pungsod. Ngaa magsiling ang mga tawo, “Diin na ang ila Dios?” ’+ 18  Dayon mangimon si Jehova tungod sa iya dutaKag kaluuyan niya ang iya katawhan.+ 19  Sabton ni Jehova ang iya katawhan: ‘Hatagan ko kamo sing uyas kag sing bag-o nga alak kag sing lana,Kag maayawan gid kamo sini;+Indi ko na pagtugutan nga mahuy-an kamo sa mga pungsod.+ 20  Tabugon ko palayo sa inyo ang nagasalakay halin sa aminhan;Tabugon ko sia sa kigas kag nahapay nga duta,Ang iya mga soldado sa unahan* nagapakadto sa nasidlangan nga dagat*Kag ang iya mga soldado sa likuran nagapakadto sa nakatundan nga dagat.* Ang iya baho magausbong,Padayon nga magausbong ang iya baho;+Kay ang Dios magahimo sing makatilingala nga mga butang.’ 21  Indi ka magkahadlok, O duta. Magkalipay ka kag magkasadya, kay magahimo si Jehova sing makatilingala nga mga butang. 22  Indi kamo magkahadlok, kamo nga mga sapat sa latagon,Kay magaberde ang mga halalban sa kamingawan,+Kag magapamunga ang mga kahoy;+Magapamunga sing madamo ang kahoy nga higuera kag ang ubas.+ 23  Kamo nga mga anak sang Sion, magkalipay kamo kag magkasadya tungod kay Jehova nga inyo Dios;+Kay hatagan niya kamo sing ulan sa tigragas nga hustuhan lang,Kag magapatupa sia sing mabunok nga ulan sa inyo,Ang ulan sa tigragas kag sa tigpamulak, pareho sang una.+ 24  Ang mga linasan mapuno sang uyas,Kag magaawas ang bag-o nga alak kag ang lana sa mga linasan sang ubas kag olibo.+ 25  Kag ibalik ko ang nagkalapierde sa inyo sang mga tinuigNga ginkaon sang nagapanong nga mga apan, sang mga apan nga wala pa sing pakpak, sang maasab nga mga apan, kag sang nagapang-ut-ot nga mga apan ang inyo mga pananom,Ang akon madamo nga kasuldadusan nga ginpadala sa inyo.+ 26  Magakaon kamo kag mabusog,+Kag dayawon ninyo ang ngalan ni Jehova nga inyo Dios,+Nga naghimo sing makatilingala nga mga butang sa inyo;Indi na gid mahuy-an liwat ang akon katawhan.+ 27  Dayon mahibaluan ninyo nga kaupod ako sang Israel+Kag ako si Jehova nga inyo Dios,+ wala na sing iban pa! Indi na gid mahuy-an liwat ang akon katawhan. 28  Pagkatapos sini, ibubo ko ang akon espiritu+ sa tanan nga sahi sang tawo,Kag magapanagna ang inyo mga anak nga lalaki kag ang inyo mga anak nga babayi,Magadamgo ang inyo tigulang nga mga lalaki,Kag makakita sing mga palanan-awon ang inyo lamharon nga mga lalaki.+ 29  Sa amo nga mga adlaw, ibubo ko ang akon espirituSa akon mga ulipon nga lalaki kag babayi. 30  Magapakita ako sing makatilingala nga mga butang sa langit kag sa duta,Dugo kag kalayo kag daw mga haligi nga aso.+ 31  Ang adlaw magadulom kag ang bulan mangin dugo+Antes mag-abot ang daku kag makahalawhaw nga adlaw ni Jehova.+ 32  Kag ang tagsatagsa nga nagatawag sa ngalan ni Jehova maluwas;+Kay may mga makapalagyo sa Bukid Sion kag sa Jerusalem,+ suno sa ginsiling ni Jehova,Ang mga nakaluwas nga ginatawag ni Jehova.”

Footnote

Ukon “baslay.”
Ukon “mainayuhon.”
Ukon “Kag magakalisod sia tungod.”
Ukon “kag magkalisod.”
Sa literal, “Magpabalaan.”
Ukon “ang mga gulang.”
Sa literal, “iya nawong.”
Ang Patay nga Dagat.
Ang Dagat Mediteraneo.