Joel 3:1-21

  • Tanan nga pungsod hukman ni Jehova (1-17)

    • Nalupyakan ni Jehosapat (2, 12)

    • Nalupyakan sang paghukom (14)

    • Si Jehova kuta sang Israel (16)

  • Ginapakamaayo ni Jehova ang iya katawhan (18-21)

3  “Sa amo nga mga adlaw kag sa sina nga tion,Kon pabalikon ko na ang mga nabihag halin sa Juda kag sa Jerusalem,+   Tipunon ko man ang tanan nga pungsodKag dalhon sila sa Nalupyakan* ni Jehosapat.* Hukman ko sila didto+Tungod sang akon katawhan kag sang akon palanublion nga Israel,Kay ginpaalaplaag nila sila sa mga pungsod,Kag ginpartida nila ang akon duta.+   Nagpagabutgabot sila agod partidahon ang akon katawhan;+Ginbaylo nila sa makihilawason nga babayi ang bata nga lalakiKag ginbaligya nila ang bata nga babayi agod may mainom sila nga alak.   Ngaa ginhimo ninyo ini sa akon,Tiro kag Sidon kag kamo tanan nga rehiyon sang Filistia? Ginabalusan bala ninyo ako sa butang nga akon ginhimo? Kon ginabalusan ninyo ako,Balusan ko man kamo gilayon sa inyo ginhimo.+   Bangod ginpanguha ninyo ang akon pilak kag bulawan,+Kag gindala ninyo sa inyo mga templo ang akon malahalon nga mga butang;   Kag ginbaligya ninyo sa mga Griego ang katawhan sang Juda kag Jerusalem,+Agod mapalayo ninyo sila sa ila teritoryo;   Pabalikon ko sila halin sa lugar nga ginbaligyaan ninyo sa ila,+Kag balusan ko kamo sa inyo ginhimo.   Ibaligya ko ang inyo mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi sa katawhan sang Juda,+Kag ibaligya nila sila sa mga taga-Sheba, sa isa ka pungsod nga malayo;Kay si Jehova mismo ang nagsiling sini.   Ipahibalo ninyo ini sa mga pungsod:+ ‘Maghanda* kamo sa pagpakig-away! Tipuna ang inyo isganan nga mga lalaki! Pasulunga ninyo kag pasalakaya ang tanan nga soldado!+ 10  Salsala ang punta sang inyo mga arado nga mangin mga espada kag ang inyo mga garab nga inughagbas nga mangin mga bangkaw. Ang mga maluya magsiling: “Makusog ako.” 11  Magtipon kamo kag magbuligay, kamo tanan nga pungsod sa palibot!’ ”+ O Jehova, dalha sa sina nga lugar ang imo mga gamhanan.* 12  “Magtipon ang mga pungsod kag magkadto sila sa Nalupyakan* ni Jehosapat;Kay hukman ko didto ang tanan nga pungsod sa palibot.+ 13  Ihanda ninyo ang mga garab, kay luto na ang alanyon. Magpanaug kamo kag maglinas, kay puno na ang linasan sang ubas.+ Nagaawas ang mga suludlan, kay sobra na ang ila kalautan. 14  Ang madamo nga katawhan yara sa nalupyakan* sang paghukom,Kay malapit na ang adlaw nga hukman ni Jehova ang katawhan didto.+ 15  Ang adlaw kag ang bulan magadulom,Kag madula sang mga bituon ang ila kasanag. 16  Halin sa Sion si Jehova magangurob pareho sang leon,Halin sa Jerusalem magasinggit sia. Ang langit kag ang duta magatay-ug;Apang si Jehova mangin dalangpan sang iya katawhan,+Kag mangin kuta sang katawhan sang Israel. 17  Kag mahibaluan ninyo nga ako si Jehova nga inyo Dios nagapuyo sa Sion, ang akon balaan nga bukid.+ Ang Jerusalem mangin balaan nga lugar,+Kag indi na makatapak diri ang mga dumuluong.*+ 18  Sa sina nga adlaw, halin sa mga bukid magatulo ang matam-is nga alak,+Halin sa mga bakulod magailig ang gatas,Kag magailig ang tubig sa tanan nga sapa sang Juda. Halin sa balay ni Jehova may tuburan nga magailig,+Kag tubigan sini ang Nalupyakan* sang mga Kahoy nga Akasya. 19  Apang ang Egipto mangin ginbayaan nga lugar,+Kag ang Edom mangin ginbayaan nga kamingawan,+Tungod sang kapintas nga ginhimo nila sa katawhan sang Juda,+Diin ginpaagay nila sa ila duta ang dugo sang wala sing sala nga mga tawo.+ 20  Apang ang Juda pagaistaran tubtob san-o,Kag ang Jerusalem tubtob sa tanan nga kaliwatan.+ 21  Kabigon ko nga wala sing sala ang ila dugo nga ginkabig ko anay nga may sala;+Kag magapuyo si Jehova sa Sion.”+

Footnote

Ukon “Manubo nga Patag.”
Buot silingon, “Si Jehova Hukom.”
Sa literal, “Magpakabalaan.”
Ukon “hangaway.”
Ukon “Manubo nga Patag.”
Ukon “manubo nga patag.”
Ukon “estranghero.”
Tan-awa ang Glossary.