Joel 1:1-20

  • Grabe nga peste nga mga insekto (1-14)

  • “Malapit na ang adlaw ni Jehova” (15-20)

    • Nanawag ang manalagna kay Jehova (19, 20)

1  Amo ini ang ginsiling ni Jehova kay Joel* nga anak ni Petuel:   “Pamatii ninyo ini, kamo nga mga gulang,Kag magpamati kamo tanan nga pumuluyo sang duta. Natabo na bala ang pareho sini sang inyo panahonUkon sang panahon sang inyo mga katigulangan?+   Isugid ninyo ini sa inyo mga anak,Kag isugid man ini sang inyo mga anak sa ila mga anak,Kag sang ila mga anak sa masunod nga kaliwatan.   Ang wala maubos sang nagapang-ut-ot nga mga apan, ginkaon sang nagapanong nga mga apan;+Kag ang wala maubos sang nagapanong nga mga apan, ginkaon sang mga apan nga wala pa sing pakpak;Kag ang wala maubos sang mga apan nga wala pa sing pakpak, ginkaon sang maasab nga mga apan.+   Magmata kamo kag maghibi, kamo nga mga palahubog!+ Maghaya kamo tanan nga palainom sing alak,Bangod ginkuha ang matam-is nga alak sa inyo baba.+   Kay may pungsod nga nagsalakay sa akon duta, nga ang katawhan sini isganan kag indi maisip.+ Ang ila mga ngipon kag sag-ang pareho sang mga ngipon kag sag-ang sang leon.+   Ginpierde nila ang akon tanom nga ubas kag ginhimo nila ang akon kahoy nga higuera nga isa ka tuod.Ginpanitan nila ini kag ginpilak,Kag nagpuluti ang mga sanga sini.   Maghaya kamo pareho sang birhen* nga nagasuksok sing sakoTungod sa iya nobyo.*   Nag-untat na ang paghalad sing dulot nga uyas+ kag dulot nga ilimnon+ sa balay ni Jehova;Nagalalaw ang mga saserdote nga mga alagad ni Jehova. 10  Ginhalitan ang mga uma, nagalalaw ang duta;+Kay ginhalitan ang mga uyas, wala na sing bag-o nga alak, kag nagmala ang lana.+ 11  Nasubuan ang mga mangunguma, naghaya ang mga manug-atipan sang ulubasan,Bangod sang trigo kag sang sebada;Kay nagkalapierde ang patubas sang uma. 12  Nalaya ang tanom nga ubas,Nalayong ang kahoy nga higuera. Nalaya man ang kahoy nga granada, ang palma, kag ang mansanas,Ang tanan nga kahoy sa latagon;+Kay ang kalipay sang katawhan ginbuslan sing kahuy-anan. 13  Magsuksok kamo sing sako* kag maglalaw,* kamo nga mga saserdote;Maghaya kamo nga nagaalagad sa halaran.+ Magsulod kamo nga mga alagad sang akon Dios kag magpaligad kamo sang gab-i nga nagasuksok sing sako;Kay wala na sang nagahalad sing dulot nga uyas+ kag dulot nga ilimnon+ sa balay sang inyo Dios. 14  Magpatuman* kamo sing puasa; kag ipahibalo ninyo nga may sagrado nga pagtilipon.+ Tipuna ang mga gulang kag ang tanan nga pumuluyo sang duta,Sa balay ni Jehova nga inyo Dios,+ kag magpangayo kamo sing bulig kay Jehova. 15  Magkasubo kamo bangod sina nga adlaw! Kay malapit na ang adlaw ni Jehova,+Kag magaabot ini kaangay sang kalaglagan halin sa Labing Gamhanan! 16  Indi bala nga nakita gid naton nga ginkuha ang pagkaon,Kag ang kasadya kag ang kalipay sa balay sang aton Dios? 17  Ang mga binhi* nahuyos sa idalom sang ila mga pala. Ginpabay-an ang mga bodega. Ginguba ang mga kamalig, kay nalaya ang mga uyas. 18  Bisan ang mga sapat nagaugayong! Nagdalangdalang ang mga baka, kay wala sila sing halalban! Kag ang mga karnero nagaantos sang silot. 19  Manawag ako sa imo, O Jehova;+Kay ginlamon sang kalayo ang mga halalban sa kamingawan,Kag nasunog ang tanan nga kahoy sa latagon. 20  Bisan ang talunon nga mga sapat nagahulat sa imo,Bangod nagmala ang mga sapaKag ginlamon sang kalayo ang mga halalban sa kamingawan.”

Footnote

Buot silingon, “Si Jehova Dios.”
Ukon “pamatan-on nga babayi.”
Ukon “bana.”
Sa literal, “Mangwagkus kamo.”
Ukon “pukpuka ang inyo dughan.”
Sa literal, “Magpakabalaan.”
Ukon mahimo, “binulad nga igos.”