2 Corinto 6:1-18

  • Kaayo sang Dios indi pagwasihon (1, 2)

  • Ministeryo ni Pablo ginlaragway (3-13)

  • Indi magpagota sing sampihakan (14-18)

6  Bangod nagapangabudlay kami kaupod niya,+ ginahingyo man namon kamo nga indi pagwasihon ang katuyuan sang wala tupong nga kaayo sang Dios nga inyo nabaton.+  Kay nagasiling sia: “Sa isa ka nahamut-an nga tion ginpamatian ko ikaw, kag sa isa ka adlaw sang kaluwasan ginbuligan ko ikaw.”+ Amo na ini ang labing nahamut-an nga tion. Amo na ini ang adlaw sang kaluwasan.  Wala gid kami nagahatag sang bisan ano nga kasandaran, agod wala sing makita nga sayop sa amon ministeryo;+  kundi sa tagsa ka paagi ginarekomendar namon ang amon kaugalingon subong mga ministro sang Dios,+ paagi sa pagbatas sing madamo nga pagtilaw, nga amo ang mga kapipit-an, kinawad-on, mga kabudlayan,+  mga pagbunal, mga pagbilanggo,+ mga kinagamo, mga pagpangabudlay, mga gab-i nga wala sing tulog, kag mga tion nga wala sing kalan-on.+  Ginapakita namon nga kami mga ministro sang Dios paagi sa kaputli, sa ihibalo, sa pagkamapinasensiahon,+ sa kaayo,+ sa balaan nga espiritu, sa gugma nga indi salimpapaw,+  sa paghambal sing matuod, kag sa gahom sang Dios.+ Ginapakita man namon ini paagi sa pag-uyat sing mga hinganiban sang pagkamatarong+ sa tuo nga kamot* kag sa wala,*  paagi sa himaya kag kahuluy-an, paagi sa malain nga balita kag maayo nga balita. Ginkabig kami nga mga madaya apang tampad kami,  gintamod kami nga indi kilala apang ginakilala kami, ginkabig kami nga tagumatayon* apang nagakabuhi kami,+ ginsilutan* kami apang wala gintugyan sa kamatayon,+ 10  gintamod kami nga nagakasubo apang pirme nagakasadya, nga imol apang nagapamanggad sa madamo, nga wala sing bisan ano apang nagapanag-iya sang tanan nga butang.+ 11  Naghambal kami sing prangka sa inyo, mga taga-Corinto, kag ginbuksan namon sing masangkad ang amon tagipusuon. 12  Wala namon ginadingot sa inyo ang amon pagpalangga,+ apang ginadingutan ninyo kami sang inyo pagpalangga. 13  Gani nagahambal ako sa inyo nga daw mga anak ko kamo, buksi man ninyo sing masangkad ang inyo mga tagipusuon.*+ 14  Indi kamo magpagota* sing sampihakan upod sa mga indi tumuluo.+ Kay paano mag-updanay ang pagkamatarong kag pagkamalinapason?+ Ukon paano mag-ambitanay ang kapawa kag kadudulman?+ 15  Paano maghisantuanay ang Cristo kag ang Belial?*+ Ukon paano magkapareho ang tumuluo* nga tawo kag ang indi tumuluo?+ 16  Kag paano maghisantuanay ang templo sang Dios kag mga diosdios?+ Kay kita amo ang templo sang buhi nga Dios;+ subong sang ginsiling sang Dios: “Magaistar ako sa tunga nila+ kag magalakat ako sa tunga nila, kag ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon katawhan.”+ 17  “‘Gani maggua kamo sa tunga nila, kag magbulag kamo,’ siling ni Jehova,* ‘kag untati ninyo ang pagtandog sa indi matinlo nga butang’”;+ “‘kag batunon ko kamo.’”+ 18  “‘Kag ako mangin inyo amay,+ kag kamo mangin akon mga anak nga lalaki kag mga anak nga babayi,’+ siling ni Jehova* nga Labing Gamhanan.”

Footnote

Ayhan sa pagdepensa.
Ayhan sa pag-atake.
Ukon “takus sa kamatayon.”
Ukon “gindisiplina.”
Ukon “magpasangkad man kamo.”
Ukon “mag-angot.”
Halin sa Hebreo nga tinaga nga buot silingon, “Wala sing Pulos.” Nagapatuhoy kay Satanas.
Ukon “matutom.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.