2 Corinto 9:1-15

  • Pagpalig-on sa paghatag (1-15)

    • Ginahigugma sang Dios ang nagahatag sing malipayon (7)

9  Karon nahanungod sa pag-alagad sa mga balaan,+ indi na kinahanglan nga magsulat pa ako sa inyo,  kay nahibaluan ko ang inyo kahanda sa paghatag. Ginapabugal ko kamo sa mga taga-Macedonia. Ginsilingan ko sila nga ang Acaya isa ka tuig na nga handa sa pagbulig, kag bangod sa inyo kahanda madamo sa ila ang nangin handa man sa pagbulig.  Gani ginapadala ko sa inyo ang mga kauturan, agod ang amon pagpabugal tuhoy sa inyo indi mangin wala sing pulos. Sa baylo, mapamatud-an nga handa gid kamo subong sang ginsiling ko.  Kay kon indi, kon mag-upod sa akon ang mga taga-Macedonia kag makita nila nga indi kamo handa, mahuy-an kami kag kamo man tungod sang amon pagsalig sa inyo.  Gani ginhunahuna ko nga kinahanglan nga paunahon ang mga kauturan dira sa inyo, kag tipunon na nga daan ang inyo ginsaad nga dulot, agod ini mangin dulot tungod sa inyo kaalwan, indi tungod ginpilit kamo.  Apang tuhoy sa sini, ang nagasab-ug sing hawothawot magaani man sing hawothawot, kag ang nagasab-ug sing bugana magaani man sing bugana.+  Maghimo ang kada isa suno sa ginpamat-od niya sa iya tagipusuon, indi sing paganot* ukon napilitan,+ kay ginahigugma sang Dios ang nagahatag sing malipayon.+  Dugang pa, mahimo ipakita sang Dios ang iya wala tupong nga kaayo sa inyo, agod bastante kamo pirme sa tanan nga butang, kag mangin bugana sa tagsa ka maayong buhat.+  (Subong sang nasulat na: “Nagapanagtag sia sa madamo;* naghatag sia sa mga imol. Ang iya pagkamatarong wala sing katapusan.”+ 10  Karon ang Isa nga nagahatag sang bugana nga binhi sa manugsab-ug kag sang tinapay nga kalan-on magahatag kag magapadamo sang binhi nga inyo isab-ug kag magadugang sang mga bunga sang inyo pagkamatarong.) 11  Bugana kamo nga ginpakamaayo sang Dios agod makahatag kamo sing bugana, kag paagi sa inyo dulot nga ihatag namon magapasalamat ang mga tawo sa Dios. 12  Ini nga ministeryo sa pag-alagad sa publiko ginahimo indi lamang agod maaman sing maayo ang mga kinahanglanon sang mga balaan+ kundi agod mangin bugana man sa madamo nga pagpasalamat sa Dios. 13  Bangod sang pamatuod sini nga ministeryo sang pagbulig, ginahimaya nila ang Dios kay ang bulig nga ginhatag ninyo nagapakita nga mapinasakupon kamo sa ginabantala ninyo nga maayong balita tuhoy sa Cristo, kag bangod maalwan kamo sa inyo amot sa ila kag sa tanan.+ 14  Kag lakip ang pag-ampo para sa inyo, ginapahayag nila ang ila pagpalangga sa inyo bangod sa wala tupong nga kaayo sang Dios sa inyo. 15  Pasalamatan naton ang Dios bangod sa iya indi malaragway kag wala sing bayad nga dulot.

Footnote

Ukon “may pagpangalag-ag.”
Ukon “sing maalwan.”