2 Corinto 12:1-21

  • Palanan-awon ni Pablo (1-7a)

  • “Tunok sa unod” ni Pablo (7b-10)

  • Indi kubos sa pinakamaayo nga mga apostoles (11-13)

  • Pablo nabalaka sa taga-Corinto (14-21)

12  Dapat ako magpabugal bisan indi ini mapuslanon. Magahambal ako tuhoy naman sa labaw sa kinaugali nga mga palanan-awon+ kag mga bugna sang Ginuo.+  May kilala ako nga disipulo sang Cristo. Sang nagligad nga 14 ka tuig ginsabnit sia pakadto sa ikatlo nga langit. Ang Dios lang ang nakahibalo kon bala ginsabnit sia sa pisikal nga lawas ukon indi.  Huo, kilala ko ini nga tawo. Ginsabnit sia pakadto sa paraiso. Apang Dios lang ang nakahibalo kon bala ginsabnit sia sa pisikal nga lawas ukon indi.  Kag samtang didto sia sa paraiso, nakabati sia sang mga pulong nga indi tugot nga ihambal sang tawo.  Ipabugal ko ina nga tawo, apang indi ko pag-ipabugal ang akon kaugalingon luwas lang ang akon mga kaluyahon.  Kay kon magpabugal gid man ako, mangin makatarunganon gihapon ako, bangod ihambal ko ang kamatuoran. Apang indi ako magpabugal, agod wala sing magdayaw sa akon sing labaw sa nakita niya ukon nabatian sa akon.  Indi kamo magdayaw sa akon bangod lang nakakita ako sing indi kinaandan nga mga bugna. Agod indi ako magpabugal sing sobra, ginhatagan ako sing tunok sa unod,+ isa ka anghel ni Satanas nga pirme nagatampa sa akon agod indi ako magpabugal sing sobra.  Tatlo ka beses ako nga nagpakiluoy sa Ginuo nga kuhaon ini sa akon.  Apang nagsiling sia: “Ang akon wala tupong nga kaayo bastante na para sa imo; kay ang akon gahom mapakita sing bug-os sa kaluyahon.”+ Gani malipay ako nga magpabugal tuhoy sa akon mga kaluyahon, agod ang gahom sang Cristo magapabilin sa akon kaangay sang isa ka tolda. 10  Gani nalipay ako sa mga kaluyahon, sa mga insulto, sa mga kinawad-on, sa mga paghingabot kag sa mga kabudlayan tungod sa Cristo. Kay kon maluya ako, mabaskog ako.+ 11  Ginpilit ninyo ako nga mangin indi makatarunganon, kay wala ninyo ginsugid ang maayo nga mga butang nga ginhimo ko. Kay indi ako kubos bisan sa isa ka butang sa inyo pinakamaayo nga mga apostoles, bisan pa sa pagtamod ninyo wala ako sing pulos.+ 12  Ang matuod, ginpakita ko sa inyo ang pamatuod sang akon pagkaapostol paagi sa tuman nga pagbatas,+ sa mga tanda, kag paagi sa makatilingala nga mga buhat kag mga milagro.+ 13  Wala ako nagpabug-at sa inyo, sa sini nga paagi lang nangin tuhay kamo sa iban nga kongregasyon.+ Nakasala bala ako bangod sini? Kon amo sina, patawara ninyo ako. 14  Ikatlo na ini nga higayon nga nagahanda ako sa pagkadto sa inyo, apang indi ako mangin pabug-at. Kay kamo ang akon kinahanglan kag indi ang inyo mga pagkabutang;+ kay ang mga anak+ wala ginalauman nga magtigana para sa ila mga ginikanan, kundi ang mga ginikanan para sa ila mga anak. 15  Sa akon bahin malipay gid ako nga ihatag ang tanan kag gamiton ako sing bug-os para sa inyo kalag.+ Kay ginahigugma ko gid kamo, indi bala dapat higugmaon man ninyo ako kaangay sang paghigugma ko sa inyo? 16  Bisan pa subong sina, wala ako nagpabug-at sa inyo.+ Apang, nagasiling kamo nga “tuso” ako kag “ginlimbungan” ko kamo. 17  Namentaha bala ako sa inyo paagi sa kay bisan sin-o nga ginpadala ko sa inyo? Wala. 18  Ginhingyo ko si Tito kag ginpaupdan sang isa ka utod. Namentaha bala si Tito sa inyo? Wala.+ Indi bala naglakat kami sa pareho nga espiritu, kag sa pareho nga mga tikang? 19  Tubtob bala karon, nagahunahuna kamo nga ginapangapinan namon ang amon kaugalingon batok sa inyo mga panumbungon sa amon? Mga sumulunod kami sang Cristo, kag nakahibalo ang Dios nga nagahambal kami sang matuod. Apang, mga hinigugma, ang tanan nga ginahimo namon para sa pagpabakod sa inyo. 20  Kay nabalaka ako nga sa pag-abot ko, indi kamo suno sa akon ginalauman kag ako indi man suno sa inyo ginalauman, kundi, basi may ilinaway, kahisa, kaakig, pagbinaisay, pagpanglibak, pagkutsokutso, pagpahambog, kag kinagamo sa tunga ninyo. 21  Ayhan kon magkadto ako dira liwat, paubson ako sang akon Dios sa atubangan ninyo, kag magakalisod ako tungod sa madamo nga nagpakasala sadto apang wala maghinulsol sa ila kahigkuan kag seksuwal nga imoralidad* kag matampalason nga paggawi* nga ginahimo nila.

Footnote

Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “makahuluya nga paggawi.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Tan-awa ang Glossary.