2 Corinto 7:1-16

  • Tinluan aton kaugalingon (1)

  • Kalipay ni Pablo sa taga-Corinto (2-4)

  • Maayo nga balita ni Tito (5-7)

  • Kasubo kag paghinulsol (8-16)

7  Mga hinigugma, tungod sining ginsaad sa aton,+ tinluan naton ang aton kaugalingon sa tanan nga nagapahigko sang lawas kag tagipusuon,*+ agod mangin mas balaan kita samtang nagakahadlok sa Dios.  Buksi ang inyo tagipusuon sa amon.+ Wala kami sing ginhimuan sing sayop, wala kami sing ginhalitan, kag wala kami sing ginhingalitan.+  Wala ko ini ginasiling agod pakamalauton kamo. Kay nasiling ko na sadto nga ano man ang matabo, mapatay man kita ukon mabuhi, yari kamo sa amon tagipusuon.  Makahambal ako sa inyo sing tampad. Ginapabugal ko gid kamo. Napun-an ako sang pagpabakod; kag daku gid ang akon kalipay sa tunga sang tanan namon nga kapipit-an.+  Ang matuod, pag-abot namon sa Macedonia,+ wala kami sing pahuway, kay nagaantos kami sa mga tawo nga nagapamatok sa amon, kag nagakabalaka pa kami sa kongregasyon.  Apang ang Dios, nga nagalugpay sa mga napung-awan,+ naglugpay sa amon paagi sa pag-abot ni Tito;  kag indi lang paagi sa pag-abot niya kundi paagi man sa paglugpay ninyo sa iya, sang ginsugid niya sa amon ang inyo kahidlaw nga makita ako, ang inyo daku nga kasubo, kag ang inyo hanuot nga pagkabalaka* sa akon. Gani malipayon pa gid ako subong.  Kay bisan ang akon sulat nagpasubo sa inyo,+ wala ko ini ginhinulsulan. Sang una, matuod nga naghinulsol ako (nakita ko nga yadto nga sulat nagpasubo sa inyo, apang sa malip-ot lang nga tion),  apang karon malipayon ako, indi tungod nagkasubo kamo, kundi tungod napahulag kamo nga maghinulsol. Nagkasubo kamo suno sa kabubut-on sang Dios, gani ang ginsulat namon sa inyo wala makahalit sa inyo. 10  Kay ang kasubo nga suno sa kabubut-on sang Dios nagaresulta sa paghinulsol nga nagadul-ong sa kaluwasan nga indi dapat hinulsulan;+ apang ang kasubo sang kalibutan nagaresulta sa kamatayon. 11  Tan-awa ninyo ang daku nga kaukod nga resulta sang inyo kasubo sa diosnon nga paagi, huo, ang pamatud-an nga wala kamo sing sala, huo, ang inyo kaakig sa sala, huo, ang inyo kahadlok sa Dios, huo, ang inyo hanuot nga handum, huo, ang inyo kakugi, huo, ang inyo pagtadlong sa sayop!+ Ang tanan ninyo nga ginhimo nagapakita nga putli* kamo. 12  Sa pagkamatuod, nagsulat ako indi lang para sa isa nga nakasala+ ukon sa ginhimuan sing sala, kundi agod mapakita ninyo sa tunga ninyo kag sa atubangan sang Dios ang inyo pagkabalaka para sa amon. 13  Amo kon ngaa nalugpayan ninyo kami. Apang indi lang nga nalugpayan kami, kundi nadugangan pa gid ang amon kasadya tungod sa kalipay ni Tito, bangod ginpaumpawan ninyo tanan ang iya espiritu. 14  Kay kon ginpabugal ko kamo sa iya, wala ako mahuy-i; apang subong nga ang tanan nga ginhambal namon sa inyo matuod, napamatud-an man nga matuod ang amon ginpabugal tuhoy sa inyo kay Tito. 15  Subong man, ang iya pagpalangga sa inyo nagadugang pa gid kada madumduman niya ang inyo pagkamatinumanon+ kag ang pagbaton ninyo sa iya nga may daku nga pagtahod. 16  Nagakalipay ako bangod may pagsalig* ako sa tanan nga ginahimo ninyo.

Footnote

Sa literal, “unod kag espiritu.”
Sa literal, “inyo kakugi.”
Ukon “matinlo; inosente.”
Ukon mahimo, “ginapalig-on ninyo.”