1 Corinto 6:1-20

  • Pag-asuntuhanay sang kauturan (1-8)

  • Indi makapanubli sang Ginharian (9-11)

  • Himayaa ang Dios sa inyo lawas (12-20)

    • ‘Palagyo sa imoralidad!’ (18)

6  Kon ang bisan sin-o sa inyo may panumbungon batok sa iban,+ nagapangahas bala sia nga magkadto sa hukmanan sa atubangan sang indi matarong nga mga tawo, kag indi sa atubangan sang mga balaan?  Ukon wala bala kamo makahibalo nga ang mga balaan magahukom sa kalibutan?+ Kag kon kamo ang magahukom sa kalibutan, wala bala kamo sing ikasarang sa paghukom sa tuman kagamay nga mga butang?  Wala bala kamo makahibalo nga kita ang magahukom sa mga anghel?+ Kon amo, ngaa indi kamo makasarang maghukom sa mga butang sini nga kabuhi?  Gani, kon may hukman kamo nga mga butang sa sini nga kabuhi,+ ngaa ginapili ninyo subong mga hukom ang wala ginakahamut-an sang kongregasyon?  Nagahambal ako agod mahuya kamo. Wala bala sing maalam nga tawo sa inyo nga makasarang maghukom sa iya mga kauturan?  Sa baylo, ginadala sang isa ka utod ang iya utod sa hukmanan agod hukman sang mga indi tumuluo ang ila panumbungon!  Ang matuod, ang inyo pag-asuntuhanay isa na ka kalutusan sa inyo. Ngaa indi na lang ninyo pagbatason kon himuan kamo sing sayop?+ Ngaa indi na lang ninyo pagbatason kon dayaan kamo?  Sa baylo, nagahimo kamo sing sayop kag nagapangdaya, kag sa inyo pa mga kauturan!  Ukon wala bala kamo makahibalo nga ang indi matarong nga mga tawo indi makapanubli sang Ginharian sang Dios?+ Indi kamo magtalang.* Ang mga nagahimo sang seksuwal nga imoralidad,*+ mga nagasimba sa mga diosdios,+ mga makihilahion,+ mga lalaki nga nagapasugot sa homoseksuwal nga mga buhat,+ mga lalaki nga nagahimo sang homoseksuwalidad,*+ 10  mga kawatan, mga makagod,+ mga palahubog,+ mga nagatamay* sa iban, kag mga manugkilkil indi makapanubli sang Ginharian sang Dios.+ 11  Amo sina anay ang iban sa inyo. Apang ginhugasan na kamo+ sang aton Dios; ginpakabalaan na kamo;+ ginpakamatarong na kamo+ sa ngalan ni Ginuong Jesucristo kag paagi sa espiritu sang aton Dios. 12  Ang tanan nga butang ginatugot* sa akon, apang indi tanan nga butang mapuslanon.+ Ang tanan nga butang ginatugot sa akon, apang indi ako magpaulipon sa bisan ano. 13  Ang pagkaon para sa tiyan kag ang tiyan para sa pagkaon, apang lunsay ini dulaon sang Dios.+ Ang lawas indi para sa seksuwal nga imoralidad,* kundi para sa Ginuo,+ kag ang Ginuo para sa lawas. 14  Apang ginbanhaw sang Dios ang Ginuo+ kag banhawon man niya kita+ paagi sa iya gahom.+ 15  Wala bala kamo makahibalo nga ang inyo lawas mga bahin sang lawas sang Cristo?+ Kon amo, kuhaon ko bala ang mga bahin sang lawas sang Cristo kag himuon nga mga bahin sang lawas sang makihilawason nga babayi? Indi gid! 16  Wala bala kamo makahibalo nga ang nagapakighilawas sa isa ka makihilawason nga babayi nangin isa ka lawas sa iya? Kay nagasiling sia, “Ang duha mangin isa ka unod.”+ 17  Apang ang nahiusa sa Ginuo nangin isa sa iya sa espiritu.+ 18  Palagyo kamo sa seksuwal nga imoralidad!*+ Ang iban nga sala nga mahimo sang tawo wala sing direkta nga kahilabtanan sa iya lawas, apang ang padayon nga nagahimo sing seksuwal nga imoralidad nagapakasala batok sa iya kaugalingon nga lawas.+ 19  Wala bala kamo makahibalo nga ang inyo lawas amo ang templo+ sang balaan nga espiritu sa sulod ninyo, nga nabaton ninyo sa Dios?+ Subong man, iya kamo sang Dios,+ 20  kay ginbakal niya kamo sa daku nga bili.+ Gani, gamita ninyo ang inyo lawas+ sa paghimaya sa Dios.+

Footnote

Ukon “mga lalaki nga nagapakigsekso sa mga lalaki.” Sa literal, “mga lalaki nga nagahulid sa mga lalaki.”
Tan-awa ang Glossary, “Seksuwal nga imoralidad.”
Ukon “magpadaya.”
Ukon “nagahambal sing malain.”
Ukon “puede.”
Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.
Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.