1 Corinto 9:1-27

  • Halimbawa ni Pablo subong apostol (1-27)

    • “Indi mo pagbusalan ang baka” (9)

    • ‘Indi magbantala makaluluoy!’ (16)

    • Makigbagay sa tanan (19-23)

    • Pagpugong sa kaugalingon (24-27)

9  Indi bala nga hilway ako? Indi bala nga apostol ako? Indi bala nga nakita ko si Jesus nga aton Ginuo?+ Indi bala nga kamo ang bunga sang akon pagpangabudlay sa Ginuo?  Bisan indi ako apostol sa iban, apostol gid ako sa inyo! Kay kamo ang selyo nga nagapamatuod nga apostol ako sang Ginuo.  Amo ini ang akon pangapin batok sa mga nagausisa sa akon:  Wala bala kami sing kinamatarong* nga magkaon kag mag-inom?  Wala bala kami sing kinamatarong nga mag-upod sang tumuluo nga asawa,+ kaangay sang iban nga mga apostoles kag mga utod sang Ginuo+ kag ni Cefas?*+  Ukon kami lang bala ni Bernabe+ ang wala sing kinamatarong nga mag-untat sa amon palangitan-an?  Sin-o ang nagaalagad subong soldado sa iya kaugalingon nga gasto? Sin-o ang nagatanom sa ulubasan kag wala nagakaon sang bunga sini?+ Ukon sin-o ang nagabantay sang panong kag wala nagainom sang gatas halin sa panong?  Ginasiling ko bala ini suno sa pagtamod sang tawo? Ukon ginasiling man ini sang Kasuguan?  Kay nasulat sa Kasuguan ni Moises: “Indi mo pagbusalan ang baka samtang nagalinas ini sang uyas.”+ Mga baka bala ang ginakabalak-an sang Dios? 10  Ukon tungod bala sa aton nga ginsiling niya ini? Tungod gid sa aton nga ginsulat ini, bangod ang nagaarado kag ang nagalinas nagapaabot nga makakaon sang uyas. 11  Kon nagsab-ug kami sang espirituwal nga mga butang sa inyo, malain bala kon mag-ani kami sang materyal nga pagsakdag halin sa inyo?+ 12  Kon ang iban may kinamatarong nga sakdagon ninyo, indi bala kami labi pa? Apang, wala namon gingamit ini nga kinamatarong,*+ kundi ginabatas namon ang tanan nga kahimtangan, agod indi kami makasablag sa bisan ano nga paagi sa maayong balita tuhoy sa Cristo.+ 13  Wala bala kamo makahibalo nga ang mga nagahimo sang sagrado nga mga hilikuton nagakaon sang pagkaon halin sa templo, kag ang mga nagaalagad sing regular sa halaran nagabaton sing bahin halin sa halaran?+ 14  Sa sini man nga paagi, nagsugo ang Ginuo nga ang mga nagabantala sing maayong balita mabuhi paagi sa maayong balita.+ 15  Apang wala ako maghimulos sang bisan isa sini nga mga kahimusan.+ Sa pagkamatuod, wala ko ini ginsulat agod himuslan ko ini karon, kay maayo pa nga mapatay ako sangsa madula ang akon rason sa pagpabugal!+ 16  Kon ginabantala ko ang maayong balita, indi ini rason nga magpabugal ako, kay kinahanglan nga himuon ko ini. Sa pagkamatuod, makaluluoy ako kon indi ko pag-ibantala ang maayong balita!+ 17  Kon ginahimo ko ini sing kinabubut-on, may padya ako; apang bisan pa kon ginahimo ko ini batok sa akon kabubut-on, sa gihapon hilikuton ini nga gintugyan sa akon.+ 18  Kon amo, ano ang akon padya? Nga sa pagbantala ko sang maayong balita, mahatag ko ini nga wala sing bayad, agod indi ko mahingalitan ang akon awtoridad* may kaangtanan sa maayong balita. 19  Kay bisan hilway ako sa tanan nga tawo, nagpaulipon ako sa tanan, agod madamo pa ang akon madaug. 20  Sa mga Judiyo nangin subong ako sang Judiyo, agod madaug ko ang mga Judiyo;+ sa mga yara sa idalom sang kasuguan nangin subong ako sang yara sa idalom sang kasuguan, bisan ako mismo wala sa idalom sang kasuguan, agod madaug ko ang mga yara sa idalom sang kasuguan.+ 21  Sa mga wala sing kasuguan nangin subong ako sang wala sing kasuguan, bisan pa ginasunod ko ang kasuguan sang Dios kag yara sa idalom sang kasuguan sang Cristo,+ agod madaug ko ang mga wala sing kasuguan. 22  Sa mga maluya nangin maluya ako, agod madaug ko ang mga maluya.+ Nakigbagay ako sa tanan nga sahi sang tawo, agod maluwas ko ang iban sa bisan ano man nga paagi. 23  Ginahimo ko ang tanan tungod sa maayong balita agod mabantala ko ini sa iban.+ 24  Wala bala kamo makahibalo nga ang tanan nga manugdalagan sa isa ka palumba nagadalagan, apang isa lang ang nagabaton sang padya? Magdalagan kamo sa paagi nga makuha ninyo ini.+ 25  Ang tanan nga nagapasakop sa paindis-indis* nagapugong sang kaugalingon sa tanan nga butang. Sa pagkamatuod, ginahimo nila ini agod makuha ang purongpurong nga nagakadunot,+ apang kita, ang purongpurong nga wala nagakadunot.+ 26  Gani, ang akon paagi sang pagdalagan indi wala sing padulungan;+ ang akon paagi sang pagsumbag indi pagsumbag sa hangin; 27  kundi ginasakit* ko ang akon lawas+ kag ginahimo ini nga ulipon, agod sa tapos ako makabantala sa iban, ako mismo indi pagsikwayon.

Footnote

Sa literal, “awtoridad.”
Ginatawag man nga Pedro.
Sa literal, “awtoridad.”
Ukon “kinamatarong.”
Ukon “Ang kada atleta.”
Ukon “ginasilutan; estrikto nga ginadisiplina.”